Arbetsmarknadsmodellen i Danmark, där det är lättare att säga upp anställda, väcker intresse i Sverige. Men den är betydligt dyrare än den svenska. 

Den danska modellen, kallad flexicurity, har väckt stort intresse inte bara i Sverige. Industriländernas ekonomiska samarbetsorgan OECD har i sin senaste rapport om arbetsmarknad uppmanat länder som Tyskland och Frankrike att studera den danska modellen. Danmark har kombinerat flexibla uppsägningsregler med hög ersättning vid arbetslöshet och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

TCO:s ordförande Sture Nordh tycker att modellen är intressant. Men han påpekar samtidigt att Danmark satsar betydligt mycket mer pengar på sin arbetsmarknadspolitik än Sverige. OECD uppger i sin senaste arbetsmarknadsrapport att Danmark satsar runt 4,4 procent av bruttonationalprodukten och Sverige 2,5. De jämförande siffrorna är från 2003, och i årets budget har Sverige gått upp till 2,9 procent.

– Om vi ska göra det lättare att säga upp människor i Sverige så handlar det om att först öka tryggheten, och då krävs en ordentlig satsning på arbetsmarknadspolitiken, säger Sture Nordh.

I den danska modellen finns en insikt om att det krävs helt andra insatser än att uppmana folk att satsa på eget, anser han. Om den danska modellen ska kopieras handlar det i själva verket om tiotals miljarder mer i statsbudgeten för arbetsmarknadspolitik.

Smidigare att sparka
Las, lagen om anställningsskydd, finns inte i Danmark. Där är det lättare att säga upp anställda. Utan större kostnader kan företagen snabbt anpassa arbetsstyrkan till produktion och konjunktur.

– Människor måste få en större trygghet i förändring innan man ger sig på las. Med trygghet kan också omställningskraften öka och det kan skapas fler arbetstillfällen, säger Sture Nordh.

Men då blir det nödvändigt att Sverige inför en a-kassa som gör att människor inte blir fattiga efter bara kort arbetslöshet, betonar han.

– Även i Sverige finns en rätt hygglig balans mellan flexibilitet och trygghet. Sverige har sin variant och Danmark sin, säger Mats Wadman, chef för arbetsmarknadsenheten på näringsdepartementet.

Danmark har inte las, men samtidigt finns många kollektivavtal som gör det svårare att säga upp anställda. Reglerna i de avtalen närmar sig de svenska, enligt Mats Wadman.

Mest intressant att studera är hur modellen fungerar för ungdomar eftersom arbetslösheten för dem under 25 år är betydligt högre i Sverige, anser han. Den danska ”efterlönen” tynger budgeten betydligt. De danskar som betalar in en premie har rätt att gå i förtida pension vid 60 år. Men premien täcker inte på långa vägar kostnaden.

De danska forskarna Torben M Andersen och Michael Svarer vid Århus universitet påpekar i en rapport att det finns svårigheter med att överföra den danska modellen till andra länder. Det finns en stark överlappning mellan arbetsmarknadsmodellen och dansk välfärdspolitik.