Fack och arbetsgivare i tjänstesektorn får inte till överenskommelser om utländska företag. Ett halvår efter att tidsfristen gått ut skyller parterna  på varandra.

Uppståndelsen var stor i slutet på augusti förra året. LO och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv höll gemensam presskonferens. De hade kommit överens om en rekommendation som skulle lösa problemet med utländska företag som jobbade på tillfälliga uppdrag i Sverige.

Företagen skulle erbjudas tillfälliga medlemskap i arbetsgivarförbunden och därigenom omfattas av särskilt anpassade kollektivavtal. Uppgörelsen hade föregåtts av långa överläggningar som pågått sedan början på året. Nu skulle förhandlingar inledas mellan parterna på förbundsnivå, och kollektivavtalen skulle anpassas på varje enskilt avtalsområde. Slutdatumet var den sista oktober.

Ett halvår senare är resultatet magert. Den del av arbetsmarknaden där frågan om utländska entreprenörer är som mest aktuell, den inhemska tjänstenäringen, står fortfarande utan avtal. Förhandlingarna som förs av Byggnads och Målarna samt Elektrikerna på installationsområdet har hittills lite att uppvisa.

– Det är djupt olyckligt att det är på det här sättet. Jag har varit på mina medlemsförbund och efterlyst överenskommelser, men svaret jag fått är att det är dåligt intresse från motparten, säger Jan-Peter Duker, vice vd på SN.

Inga tillfälliga förbindelser
Byggnads avtalssekreterare Gunnar Ericson medger att det går trögt, men avvisar att det skulle handla om fackligt ointresse. Att det dragit ut på tiden hävdar han beror på att motpartens, Sveriges Byggindustriers, ursprungliga hållning var att de inte ville ha tillfälliga medlemmar.

– Vi överlämnade ett förslag i slutet på oktober, och fick ett motförslag i början på året. Just nu känns en överenskommelse väldigt långt borta eftersom vi står så långt ifrån varandra, säger han.

– Vi vill ha en tydlig reglering av lönerna i de utländska företagen, medan arbetsgivarna föreslagit en rad förändringar på andra områden.

Elektrikerna skrev i samband med avtalsrörelsen på kraftverksområdet på en överenskommelse om tillfälliga
medlemmar. Men på det betydligt större installationsområdet finns ingen ny uppgörelse.

– Just nu är det alldeles stiltje i överläggningarna om rekommendationen. Det är svårt att komma överens under de här premisserna. Jag uppfattar att det inte varit något större intresse för frågan hos någon av oss, säger Arne Duvåker, ansvarig för installationsavtalet hos Elektrikerna.

FAKTA: Särskild förhandlingsordning
Överenskommelsen mellan Grafiska Företagarföreningen och Grafikerna innebär en särskild förhandlingsordning:
Arbetsgivarna måste anmäla till facket om det kommer ett utländskt företag som vill bli tillfällig medlem. Därefter vidtar förhandlingar om lön och andra villkor i företaget. Principerna för lönesättningen är att vare sig minimilön eller genomsnittslön till alla är förenligt med avtalets skrivning om likabehandling.

Uppgörelsen innehåller dock ett viktigt tillägg. Om förhandlingarna drar ut på tiden har facket möjligheten att frånträda förhandlingen och då fortfarande ha kvar sin konflikträtt. Arbetsgivarna har förbundit sig att inte ta in nya medlemmar innan parterna kommit överens om villkoren.