Antalet plusjobb kryper sakta uppåt. 3.130 arbetar just nu, de flesta i kommunerna. Hälften av plusjobbarna är kvinnor, hälften män. Vilka jobb de har vet inte Ams, eftersom plusjobben inte registreras.

När Arbetsmarknadsstyrelsen rapporterar om plusjobben på en välbesökt presskonferens är det mycket positiva tongångar. Det här är bra för såväl de arbetslösa som kommunerna, som står för de flesta plusjobben, och inte minst för arbetsförmedlingarna själva, säger Amschefen Bo Bylund. Och hans kolleger instämmer.

En arbetsförmedlare från Järfälla kommun säger att det enda smolket i hennes glädjebägare är att försvaret sagt nej till plusjobbare.
 
Om plusjobben betyder att färre ordinarie jobb skapas i kommunerna kan inte Amschefen Bo Bylund svara på. Det finns dock ingen garanti för att så inte blir fallet. Trots god ekonomi, ett överskott på nio miljarder, säger de kommunala arbetsgivarna att de inte ska anställa under 2006.

– Det är samrådsgrupperna lokalt – fack, arbetsgivare och arbetsförmedling – som ska vara garanter för att ordinarie jobb inte trängs undan, säger Bo Bylund, som inte vill kommentera arbetslivsminister Hans Karlssons uttalande i förra LO-Tidningen om att han inte har något emot att plusjobben tränger undan vanliga jobb i kommunerna.

Målet för Ams är att plusjobbare, som inte får andra arbeten, ska stanna kvar på sitt plusarbete även när åtgärden är slut. Av Ams statistik framgår att 85.000 arbetslösa uppfyller kraven för plusjobb. De har varit inskrivna på arbetsförmedlingen i minst två år och har under den tiden arbetat högst sex månader. Förvånansvärt många, cirka 7.000, är mellan 18 och 24 år. Majoriteten är under 45 år och 50.000 är män.

Målgruppen har en brokig bakgrund. De söker arbete inom i stort sett alla branscher och yrken. Såväl mansdominerade som kvinnodominerade yrken finns med.

I dag finns avtal, enligt Ams, på 18.500 plusjobb. De är skrivna mellan arbetsförmedlingarna och de enskilda arbetsgivarna. Några län ligger över sin tilldelade kvot, andra under. Gemensamt är att det går relativt trögt att få plusjobbarna ut i arbete. Värmland är det län som hittills lyckats bäst, enligt Ams.