Det finns ingen anledning att sänka löneökningstakten i den svenska industrin. Lönerna ökar helt i takt med övriga Europa. Det är signalen från Facken inom industrin inför nästa års avtalsrörelse.

De senaste månaderna har det från arbetsgivarhåll talats mycket om globaliseringen och utvecklingen i Tyskland. Löneökningarna måste ner och rena lönesänkningar kan inte uteslutas, har det hetat.

Men statistik från Konjunkturinstitutet visar att ägarnas del av den producerade kakan i industrin, vinstandelen, har ökat med tio procent under de två senaste åren. Och ökningen väntas fortsätta framöver. Baksidan av myntet är att en ökad vinstandel innebär sänkt löneandel. Mindre av det producerade värdet går till löntagarna.

Facken inom industrin, som samlar arbetar- och tjänstemannafacken, lade i veckan fram rapporten ”I takt med Europa”. Budskapet var detsamma som vid det två föregående årens rapporter:

Sverige ligger där vi ska ligga – i mitten. Kostnaden för en industriarbetare, 216 kronor i timmen, är i nivå med genomsnittet i Västeuropa, och industrilönerna ökar i samma takt som i de andra länderna. Men det har skett en förändring under de senaste åren.

– Löneökningstakten har växlat ned, och det beror främst på utvecklingen i Tyskland. Räknas tyskarna med steg lönerna 2004 och 2005 med dryga två procent, mot tre procent om de räknas bort, säger Göran Nilsson, kanslichef hos Facken inom industrin.

Han och IF Metalls ordförande Stefan Löfven vill tona ned Tysklands betydelse. De pekar på att den svenska produktivitetsökningen är drygt den dubbla jämfört med övriga Europa.

– Motparten var inte så intresserad av att prata om Tyskland tidigare när de tyska lönerna ökade snabbare och arbetstiden förkortades. Långsiktigt har vi en bättre ekonomisk utveckling, säger Stefan Löfven.

I rapporten framgår också att kostnaden för arbetskraften i Sverige minskar i jämförelse med de övriga om hänsyn tas till produktiviteten. Och där ligger också förklaringen till den ökade vinstandelen i industrin. Lönerna har inte hängt med produktiviteten.

Läs också: Allians vill chockhöja avgiften till a-kassan