Regeringen och facket är på kollisionskurs om plusjobben. Medan arbetslivsminister Hans Karlsson tycker att det är okej att plusjobb tränger undan ordinarie jobb säger Kommunals ordförande bestämt nej.

– Vi kan aldrig acceptera att folk sägs upp och ersätts av plusjobbare, säger en mycket förvånad Ylva Thörn.

Hans Karlsson säger att alla arbetsmarknadsåtgärder i praktiken gör att det blir färre ordinarie jobb. Han räknar med att så blir fallet även för plusjobben.

– Det är det pris man får betala för att få en annan turordning, säger han. På så sätt får personer med lång arbetslöshet förtur till jobb.

Ylva Thörn suckar.

– Vi är inte på samma våglängd. Kommunalarna ska inte känna något hot från plusjobbarna, det är precis det facket ska säkerställa. Regeringen har tidigare haft samma inställning.

– Vi brottas dagligen med kvinnors arbetsmarknad, det här är ingen lösning. 

Ska gå långsamt
Om oenigheten är total när det gäller undanträngningseffekterna är Hans Karlsson och Ylva Thörn desto mer ense om att det ska ta tid att få fram plusjobb. Det finns en förväntan om att det ska gå fort, säger Ylva Thörn, men det måste ta tid för att bli bra. Knappt 2.500 personer arbetar i dag som plusjobbare. Det är betydligt färre än de 6.000 som regeringen trodde skulle vara på sitt plusjobb redan i januari.

Arbetslivsminister Hans Karlsson säger att målet 6.000 var satt av Arbetsmarknadsstyrelsen och inte regeringens.

– Det verkliga målet är att nå 20.000 platser vid halvårsskiftet och det klarar vi med den takt vi ser just nu, säger han.

I dag tycker även Ams att det tidiga målet var för högt satt. Tre månader är en rimlig förberedelsetid. De senaste två veckorna har 1.000 personer börjat plusjobba. 

– Det går inte över en natt, säger Lennart Danielsson, plusjobbsansvarig på Ams.

Alla plusjobbare måste vara igång senast den 31 december i år. Kommunal har hittills tecknat avtal med 210 kommuner och fem landsting. Plus ett antal privata företag som kommunerna anlitar.

Gynnar de bästa
En rundringning som Kommunal gjort visar att det finns avtal som ger 20.000 plusjobbare möjlighet till arbete, enligt Benita Westin, plusjobbsansvarig. 65 avtal är på gång. Två kommuner blir sannolikt utan plusjobbare. Vellinge som inga vill ha och Heby där facket hittills sagt nej på grund av uppsägningar. Rekryteringen går i stort sett till som vid en vanlig anställning där kompetensen granskas. Det är avsiktligt, enligt arbetslivsministern.

– Det är inte en anvisning från arbetsförmedlingen som det bara är att hoppa på, säger Hans Karlsson.

Att det gynnar dem som ändå ligger bäst till spelar ingen roll, anser han.

– Det här handlar om att ge chansen till dem som varit arbetslösa länge.

Ylva Thörn är mer skeptisk till en hård sållning. Hon tycker att det bör finnas plats även för dem som har arbetshinder. 

Ännu oklart
Vilka det är som hittills fått plusjobben kan ingen svara på. Benita Westin på Kommunal har fått uppgifter om att det framförallt är personer mellan 40 och 55 år och att de tidigare arbetat inom de kommunala verksamheterna.

I Göteborg pågår tillsättningen av cirka 900 plusjobb. Ett 30-tal personer har börjat jobba, andra är ute på prövotid. Sex personer intervjuar 100 sökande i veckan för de jobb som finns kvar, främst i barnomsorgen och vården. De populära plusjobben inom
administration och IT är slut.

Till sommaren hoppas projektledaren Lena Angleholm att alla platser ska vara tillsatta.

– En hel del faller bort under intervjuerna. Antingen vill de inte ha något av de lediga jobben eller också har de belastningsskador och behöver lätta jobb. Det har vi inga, säger hon.

I Göteborg har alla en prövotid på fyra veckor innan de godkänns för plusjobbet, där kan också en grupp försvinna.