Färre kvinnor startar eget. För att få fart på kvinnors företagande behö vs mer riskkapital, säger Göran Wikner, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Han har undersökt kvinnligt företagande lagom till den 8 mars och efterlyser nya sätt för kvinnor att skaffa fram de pengar som behövs för att starta eget. Män tar ofta större risker, belånar hus och hem. Det vill många kvinnor inte göra och då är möjligheterna begränsade, enligt Göran Wikner.

– Kvinnor tänker sig för två gånger, det gäller förstås inte alla, men som grupp.

Svenskt Näringslivs lösning är att slopa förmögenhetsskatten.

Hur ser då lösningen ut för den som inte har någon förmögenhet att skatta för?

– Det måste till fler åtgärder. Det kräver att man tänker igenom rikskapitalförsörjningen på ett sätt som tilltalar kvinnor.

Göran Wikners undersökning visar också att kvinnor startar fler företag i kommuner som redan har många företag. Det beror på sociala nätverk.

– Det finns någon att fråga helt enkelt.