Om de borgerliga vinner valet får arbetsgivarna rätt att kräva läkarintyg från första sjukdagen. Det oroar IF Metall, som den senaste tiden sett hur medlemmar nekats sjuklön därför att de har gått till ”fel” läkare.

Svenskarna är ett av världens friskaste folk, skriver den borgerliga alliansen i sitt underlag till valmanifest. När sjukfrånvaron trots det är hög, så är det ”uppenbart” att sjukförsäkringen utnyttjas fel. De borgerligas slutsats är att kontrollen måste öka. Därför vill de ge arbetsgivarna en generell, lagstiftad rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen, alltså från karensdagen som arbetsgivaren inte betalar något för.

I dag krävs läkarintyg först från och med dag sju. Det går dock att göra avsteg från den regeln i kollektivavtal, och kräva intyg från första dagen.

–Det har flera LO-förbund gjort, och erfarenheterna är mycket goda, säger Mats Odell, kristdemokraternas representant i den arbetsgrupp som har formulerat alliansens förslag.

–Kravet på läkarintyg från första dagen är till för att stödja de arbetstagare som behöver en extra knuff. Att någon undrar varför de inte är på jobbet.

Nekas sjuklön
Möjligheten att kräva läkarintyg från första dagen finns i IF Metalls alla 48 avtal, bekräftar Veli-Pekka Säikälä, chef för förbundets förhandlingsavdelning. Men den är omdiskuterad inom förbundet, och IF Metall jublar inte över att deras avtal nu får motivera en generell rätt att kräva förstadagsintyg.

–Möjligheten att kräva intyg har funnits under hela 1990-talet och har för det mesta fungerat väl, säger Veli-Pekka Säikälä. När någon arbetsgivare har missbrukat den har arbetsgivarorganisationerna tagit honom i örat, eftersom de har varit rädda om regeln.

–Men det har skett en svängning inom Teknikarbetsgivarna och Stål- och metallförbundet. På sistone har vi hamnat i flera tvister.
Arbetsgivarna anvisar  en läkare, och godtar inte längre att de anställda går till någon annan, berättar Veli-Pekka Säikälä.

Medlemmar nekas sjuklön därför att deras intyg kommer från ”fel” läkare.

–Vi har just avslutat flera centrala förhandlingar i flera sådana fall utan att komma överens. I ett fall har vi just stämt arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, och vi utreder om vi ska göra det samma i ytterligare ett par fall.

Veli-Pekka Säikälä beklagar att arbetsgivarna ”förstör regeln på det här sättet”. För IF Metalls inställning är att det kan vara bra med en läkarkontakt direkt, så att man ser om rehabilitering behövs.

Att lagstifta om en rätt för arbetsgivarna att kräva förstadagsintyg vore helt fel, enligt Veli-Pekka Säikälä.

–När regeln finns i ett kollektivavtal har du en motpart som följer tillämpningen. Släpper man det här helt fritt så kan det spåra ur.

Mats Odell ser dock ingen risk för att arbetsgivare ska använda kravet på läkarintyg för att trakassera enskilda anställda.

–I så fall skulle arbetsgivaren göra bort sig.

FAKTA: Intyg från sjunde dagen
Enligt sjuklönelagen krävs läkarintyg från och med sjunde kalenderdagen efter sjukanmälan, annars behöver arbetsgivaren inte betala ut någon sjuklön. Men avsteg från den regeln får göras i kollektivavtal, som på de anställdas sida ska tecknas eller godkännas av facket centralt. IF Metall har i samtliga sina avtal gått med på att arbetsgivaren får kräva intyg från och med första sjukdagen. I en del avtal är det förknippat med olika villkor, men i förbundets största avtal, teknikavtalet, är det helt upp till arbetsgivaren att avgöra om läkarintyg ska krävas eller inte.

Arbetsgivare som inte har den sortens kollektivavtal kan vända sig till Försäkringskassan och begära att läkarintyg ska krävas tidigare än sjunde sjukdagen i enskilda fall. Men för det krävs ”särskilda skäl”.