En redan fattig grupp blir fattigare. Den borgerliga alliansen tänker minska ålderspensionen för dem som har förtidspension. Allt fler förtidspensioneras tidigt. I dag har 175.000 personer under 50 år sjuk- eller aktivitetsersättning, som förtidspensionen numera kallas.

En rapport från Försäkringskassan och Socialförsäkringsutredningen i januari i år visar hur inkomsterna släpar efter för dem som blir förtidspensionärer tidigt. Medan reallönerna har stigit med nära tre procent om året de senaste tio åren har sjuk- och aktivitetsersättningen – som bara räknas upp med konsumentpriserna – legat stilla.

Redan nu gör eftersläpningen att förtidspensionärerna får lägre ålderspension då de fyller 65, enligt rapporten: ”Utvecklingen kan komma att resa krav på ekonomiska tillskott för denna nya kategori av fattigpensionärer.” Vid en borgerlig valseger kan situationen spetsas till.

I dag betalar staten in avgifter till ålderspensionen för den som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Hela antagandeinkomsten, alltså den inkomst personen skulle ha haft om han eller hon inte hade blivit sjuk, är pensionsgrundande. Den borgerliga alliansen föreslår att bara 80 procent av antagandeinkomsten ska vara pensionsgrundande.

– Det är rättvist. För alla andra som har transfereringsinkomster är 80 procent av den bakomliggande inkomsten pensionsgrundande, säger kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman Mats Odell.

Ändras hela tiden
De borgerliga partierna hänvisar här till att 80 procent av den försäkrade inkomsten är pensionsgrundande för dem som får sjukpenning och a-kassa. Problemet är att de ersättningarna oftast är tillfälliga, medan den som är förtidspensionär som regel förblir det till 65-årsdagen.

För dem som har sjuk- eller aktivitetsersättning kan alltså 20 procent av pensionspremierna falla bort under ganska många år. Hur mycket det sänker ålderspensionen beror på hur tidigt man blir förtidspensionär.

– Rätt många som får förtidspension länge får troligen ändå garantipension när de blir gamla, säger Ole Settergren, pensionschef vid Försäkringskassan. För dem gör reformen ingen skillnad.

Men för andra sänks pensionen.

De borgerliga partierna räknar med att spara 2,6 miljarder kronor redan första året efter att reformen genomförts. Det ger ett mått på hur mycket gruppen förtidspensionärer förlorar.

Hur ska en borgerlig regering hantera en ny grupp fattiga pensionärer?

– Problemet är att Sverige har haft en explosion i förtidspensioneringar, svarar Mats Odell. Vi riktar in vår politik på att personer som i dag har sjuk- och aktivitetsersättning ska vara på arbetsmarknaden.