På ett år har LO tappat knappt 30.000 medlemmar. Men det är främst på grund av förlorade jobb.

De flesta som har jobb väljer fortfarande att vara med i facket. I dag är 81,1 procent av arbetarna fackliga medlemmar vilket är en högre organisationsgrad än för tjänstemännen. Men LO tappar ändå i organisationsgrad. På fem år har den sjunkit med fem procentenheter. Främst på grund av att byggnadsarbetarna väljer bort medlemskapet.
 
Jämfört med förra året är det bara Transport och Handels som fått fler medlemmar.

– Vi har prioriterat frågan väldigt mycket. Det viktigaste är att prata ute på arbetsplatserna och aktivt fråga nyanställda om de är medlemmar, säger Lars-Anders Häggström, ordförande i Handels som ökat med runt 350 personer.

Handels har en låg medlemsandel framför allt i Stockholmsområdet. Runt 50 procent av arbetskraften är medlemmar.

– En anledning till att vi är ett förbund som ökar är just att det finns folk att värva också, säger han.

Flest medlemmar sedan slutet på 2004 har Metall och Kommunal tappat, cirka 12.000 respektive 6.500 medlemmar. Därefter kommer Seko som gått back med cirka 3.100 och Industrifacket med 1.200 medlemmar.

Tove Stenqvist