Än så länge har utbrotten av fågelinfluensan runt om i världen höjt konsumenternas efterfrågan av svensk kyckling. Nu gäller det att hålla viruset borta från tamfåglarna.

Hur fågelindustrin påverkas av att fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar i Sverige återstår att se. Förutsatt att viruset inte sprider sig till tambesättningarna behöver det inte innebära några stora förändringar, enligt Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk fågel.

– Influensan har höjt medvetenheten om var produkterna kommer ifrån vilket lett till att konsumtionen av svensk kyckling gått upp de senaste månaderna, säger Maria Donis.
 
För januari i år var den 8 procent högre än januari 2005. Med smittan in på knutarna råder utegångsförbud för tamfåglarna och strikta hygienkrav. Som ett komplement har Svensk fågel gått ut med en frivillig rekommendation att inte ta emot onödiga besök i stallarna. Viruset sprids främst genom fåglars avföring, men kan också smitta genom ventilationssystemen.

– Vi vet inte var folk har varit, så besök är en onödig risk. I övrigt har vi redan hårda regler för hygien och arbetskläder som vi tagit fram i vårt arbete mot salmonellan, säger Maria Donis.

Noga med att tvätta händerna
Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning, informera om sjukdomen och tänka igenom vilken beredskap som behövs. Oavsett om myndigheten misstänker fågelinfluensa eller inte rekommenderar Arbetsmiljöverket noggrann handtvätt, skyddskläder med klädbyte och dusch efter arbetspasset.

Men några extra inspektioner av uppfödare runt om i landet med anledning av influensan blir det inte, enligt Marianne Elvander, smittskyddsansvarig vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Sådana resurser finns inte.

Främsta prioritet är i stället att ringa in smittan bland de vilda fåglarna och upprätta säkerhetszoner där viruset hittas. Inom dessa kommer fjäderfäanläggningarna att övervakas och prover tas, transporter och handel med fågelprodukter från området kommer att begränsas.

– Fågelinfluensan är något vi får leva med framöver så nu är det upp till varje fågelägare att skydda sin besättning, säger Marianne
Elvander.

Utegångsförbudet gäller också kravmärkta fåglar som egentligen ska kunna gå in och ut som de vill.

– Våra regler för kravmärkt medger undantag i sådana här fall. Men med annat foder och större ytor märker våra produkter fortfarande ut sig, säger Helena Engström vid Krav.

Tove Stenqvist