LO och TCO jublar över regeringens och samarbetspartiernas förslag till förstärkt anställningsskydd. Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv säger att det betyder ökad arbetslöshet och får delvis medhåll av Saco.

– Förslagets stora förtjänst är att vi sätter stopp för visstidsanställningar, som har kunnat pågå nästan hur länge som helst. Vi vill skapa ett bättre arbetsliv och det är framför allt unga och mest av allt unga LO-kvinnor som tjänar på det, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Han säger att förslaget gör det möjligt att anställa tillfälligt och samtidigt skapar trygghet, vilket i sin tur gör att människor vågar köpa exempelvis bil eller bostad. Det skapar en bättre tillväxt.

LO pekar på att drygt en halv miljon människor i dag har tillfälliga anställningar, nästan 15 procent av de sysselsatta.

– Detta är ett av regeringens och samarbetspartiernas viktigaste beslut under mandatperioden. Förslaget betyder bland annat att kvinnor i framtiden slipper välja mellan barn och arbete, säger LO: s avtalssekreterare Erland Olauson i ett pressmeddelande.
Även TCO gör tummen upp. Sture Nord tycker visserligen att det tagit otroligt lång tid, men han är nöjd med helheten:

– Regeringen tar itu med det riktigt allvarliga problemet att använda föräldraledighet som uppsägningstid.

Färre och kortare
Kent Brorsson på Svenskt Näringsliv är däremot inte alls glad. Han säger att förslaget leder till ökad arbetslöshet. När antalet möjligheter till flexibla anställningar minskar blir det svårare för företagen. Jobben blir färre och kortare, och många arbetsgivare kommer helt enkelt att dra ner på verksamheten i stället för att anställa.

– Hela idén är felaktig. Det är mycket olyckligt att regeln om rätt till förtur kommer efter sex månader, det kan driva fram trixande.

Företrädesrätt till anställning efter tolv månader hade varit bättre och i stället för rätt till fastanställning efter 14 månaders visstidsanställning skulle Kent Brorsson kunna tänka sig en gräns på 36 månader.

Anna Ekström, Sacos ordförande, är inte alls positiv till förslaget. Först av allt ser hon hellre avtal än lagstiftning.

– Jag är ärligt bekymrad. Förtur efter sex månader gör det svårt för våra unga arbetslösa att få jobb. Sex månader är för kort tid för att komma in i arbetet. Förslaget är så arbetstagarvänligt att det vänds i sin motsats.

Arbetslivsminister Hans Karlsson har ingen förståelse för invändningarna från Svenskt Näringsliv.

– De vill ju helt avskaffa arbetsrätten: Deras inställning är så apart så man inte längre kan ta dem på allvar. Företagen kommer att
anställa folk när de behöver.

Dessutom säger han det skulle vara orationellt om företagen delade upp vikariat i kortare perioder för att undgå att någon är anställd längre än sex månader. I förslaget får vikarier och andra visstidsanställda fastanställning vid olika tidpunkter. En vikarieanställning blir fast efter 36 månader hos samma arbetsgivare under en femårsperiod. Medan andra visstidsanställda kan få fast jobb efter 14 månader.

Hans Karlsson förklarar med de anställdas rätt till ledighet. I och med att anställda kan vara lediga länge så måste arbetsgivarna också kunna skaffa en ersättare under en längre period.

FAKTA: Sju punkter för stärkt anställningsskydd

  • De tidsbegränsade anställningsformerna minskas till fyra: fri visstidsanställning, vikariat, provanställning och för dem äldre än 67 år. (Sju anställningsformer försvinner: projekt-, praktik-, ferie- och säsongsanställningar samt anställning inför värnplikt, jobb vid tillfällig arbetsanhopning och överenskommen visstidsanställning.)
  • Visstidsanställdanställda blir automatiskt tillsvidareanställda om de haft jobb mer än 14 månader under en femårsperiod hos en arbetsgivare. Provanställning räknas in. Gäller dock inte dem som är äldre än 67 år. I dag finns inga motsvarande regler.
  • Vikarier får tillsvidareanställning efter 36 månaders arbete hos en arbetsgivare under en femårsperiod. Samma regler som i dag.
  • Vikariat, fri visstidsanställning och provanställning ger rätt till förtur till fast jobb efter sex månader (i dag finns rätten till förtur efter tolv månader).
  • För föräldralediga som sägs upp ska uppsägningstiden börja först när de är tillbaka på jobbet.
  • Kvalifikationstiden för föräldraledighet tas bort. I dag måste en anställd jobba sex månader för att ha rätt till föräldraledigt.
  • Föräldralediga skyddas genom omvänd bevisbörda – arbetsgivaren ska i domstol bevisa att den föräldralediga inte missgynnats.

Förslagen finns i en lagrådsremiss. En proposition ska vara klar till den 22 mars. Tanken är att lagen ska antas före riksdagens sommaruppehåll. Den ska börja gälla från den 1 juli nästa år och ett skäl till det är att de allra flesta avtal går ut under nästa år. I förhandlingar kan då kollektivavtalen avpassas till den nya lagen och parterna kan välja att exempelvis skapa regler om praktikanställningar.