En anställd borde ha rätt till att försöka hitta nya jobb med hjälp av omställningsförsäkringen när hon eller han själv vill och inte bara vid uppsägning, tycker Henrik Bäckström, forskare vid Arbetslivsinstitutet.

I en rapport beskriver han omställningssystemen och aktörerna bakom dem. Ibland kan aktörerna vara för fokuserade på ersättningsnivåer, tycker Henrik Bäckström. I stället borde fokus ligga på personlig coachning för nya jobb.

– I dag gäller omställningsförsäkringarna på arbetsgivarens initiativ. Jag ser gärna att den utvidgas så att individen själv kan sätta igång den när hon eller han känner att det är dags att byta jobb, säger han.

Sedan Ams monopol bröts 1993 har många gett sig in i branschen för att slussa ut uppsagda personer i ny sysselsättning genom omställningsförsäkringar. Årligen använder mellan 40.000 och 50.000 personer sig av försäkringen. 

– Det är ett Klondyke och ibland finns stora pengar att tjäna för aktörerna. Mest positivt är att individen snabbt får hjälp. För den som vänder sig till Arbetsförmedlingen vid uppsägning är det en karens på 100 dagar då var och en ska klara sig själv, säger Henrik Bäckström.

Omställningsförsäkringarna skiljer sig stort för olika grupper. LO-medlemmarnas sträcker sig upp till tre eller fyra månader, medan en del tjänstemannagrupper har fleråriga försäkringar. I dag omfattas runt två miljoner, mer än halva arbetskraften, av omställningsförsäkringarna. Bara kommunal- och landstingsperso-nal saknar sådana avtal.

Tove Stenqvist