Fastighets ordförande Hans Öhlund är trygg med förbundets ekonomi. Det brinner inte i knutarna för att hitta ny en partner efter att Byggnads hoppade av samgåendet för en tid sedan.

På tisdagen diskuterade Fastighets förbundsstyrelse för första gången Byggnads nej till BUS, som var tänkt att binda samman Fastighets, Byggnads, Målarna och Elektrikerna. Beskedet kom som en blixt från klar himmel och förbundet har inte riktigt hämtat sig ännu.

Inga beslut fattades på styrelsemötet, men det är lugnt, tycker Hans Öhlund.
– Vi har inte kniven på strupen utan klarar oss på egna ben tills vidare. Vi har visserligen ett litet kapital men vi tär inte på det. Verksamheten går runt på medlemsavgifterna.

Fastighets kan tänka sig att leta ny partner så småningom eller att öka samarbetet med ett eller flera förbund, som man gör i dag inom gruppen Fackliga samhällsbyggare. Det viktiga är att bli starkare och ge bättre service till medlemmarna, anser Hans Öhlund. Hur det ska gå till får bli en senare fråga.

Byggnads motiv att hoppa – ekonomin för det nya förbundet – är inget Hans Öhlund kritiserar. Han tror på det människor säger, men samtidigt konstaterar han att de beräkningar som gjordes inte var förankrade hos de tre andra förbunden.
– Vi hade inte penetrerat frågan.

Liten organisation
Några effektiviseringsvinster med sammanslagningen har Byggnads inte presenterat. Att det går att effektivisera och spara genom samgående är självklart, anser Hans Öhlund, annars vore alla projekt dödfödda.

Fastighets förbättrade ekonomi under senare år beror, enligt förbundets ordförande, på ett mer strukturerat arbete. Alla ska tänka sig för innan de drar på sig utgifter för förbundet. Den som reser på en förhandling kan ofta hitta något annat att göra samtidigt.

Den goda ekonomin i all ära, men Fastighets har ändå problem som är svåra att lösa med en liten organisation och relativt sett få medlemmar. Det är svårt att bemanna expeditioner runt om i landet och alla små arbetsplatser gör att medlemmarna är spridda över stora områden.

– Vi måste bli starkare och det är klart att en större organisation har lättare att ge bra service till alla medlemmar och bli starkare i förhandlingarna. Om det betyder att vi måste gå samman med andra har vi inte tagit ställning till. Men vi är på det klara med att arbetssättet på sikt måste ändras, säger Hans Öhlund.

FAKTA: 40.000 Sköter fastigheter
Fastighets har drygt 40.000 medlemmar, hälften är kvinnor och många är invandrare. Medlemmarna är i första hand städare och fastighetsskötare. Men i Fastighets återfinns också fönsterputsare, områdes- och kvartersvärdar samt en del elektriker, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.