Omstöpning av Ams och drastiskt förändrade förut-sättningar för arbetslöshetsförsäkringen. Det är att vänta om det borgerliga blocket vinner valet.

Allians för Sverige, som de fyra borgerliga partierna kallar sitt samarbete, är klar med sina arbetsgrupper. En mängd olika gemensamma förslag har lagts fram på alla möjliga områden. Flera av de mest omvälvande berör arbetsmarknaden.

Länsarbetsnämnderna ska läggas ner som en del i en reformering av Arbetsmarknadsstyrelsen, med argumentet att länsindelningen begränsar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Om det i framtiden ska finnas något regionalt mellanled är oklart.

– Ett av de två största problemen med Ams är överpolitiseringen. Myndigheten används av regeringen för att framställa tjusiga siffror. Det andra är att Ams i dag har 40 delmål. Det är 39 för många. Fokus ska ligga på att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Sven-Otto Littorin, partisekreterare för moderaterna och ledamot i arbetsgruppen om arbetsmarknadspolitik.

Alliansen vill också att privata arbetsförmedlingar ska få en viktigare roll. I framtiden ska Ams kunna köpa in förmedlingstjänster från privata aktörer. En nyordning som flera praktiker på området ställer sig frågande till.

– Jag förstår inte hur myndighetsutövningen ska kunna utföras av privata organisationer som har det kortsiktiga perspektivet att fullfölja ett uppdrag, säger Bo Jangenäs, generaldirektör för Inspektion för arbetslöshetsförsäkringen.

Han pekar på att en del i Ams uppdrag är att se till att arbetslösa uppfyller villkoren i försäkringen. Myndigheten ska kontrollera att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker jobb.

Effekten ännu oklar
Just arbetslöshetsförsäkringen kommer vid ett regeringsskifte att omdanas. Hela alliansen står bakom förslaget att göra den obligatorisk och höja medlemsavgifterna. En förändring vars effekter det bara går att spekulera kring. Någon liknande reform är inte känd från utlandet.

– A-kassan blir avsevärt mycket dyrare. Om priset höjs på ett håll där man måste vara med, så minskar efterfrågan på ett annat.

Enligt förslaget skulle a-kasseavgiften öka med närmare 4.000 kronor per år. Det är klart att det kan få stor effekt på det fackliga medlemskapet, säger Peter Schönefeld, kanslichef på a-kassornas samorganisation. Att det skulle få en sådan effekt tror inte kristdemokraten Mats Odell, som satt med i arbetsgruppen med ansvar för den ekonomiska politiken. Han betonar att skattesänkningarna som alliansen föreslår kommer att öka inkomsten mer än a-kasseavgiften höjs.

– Reformen stärker lönebildningen. Ett bra löneavtal minskar kostnaden för dem som är försäkrade. Medan ett dåligt avtal, ett som leder till ökad arbetslöshet, ökar kostnaderna inte bara för skattebetalarna utan också för försäkringskollektivet, säger Mats Odell.

Han och de andra vill också att det särskilda studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen tas bort. Ett villkor som förra året gav
35.000 personer ersättning. Nästintill alla var ungdomar under 30 år som inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

– Vi tycker att det är fel att man kan kvalificera sig till a-kassa genom att studera. Det är en arbetslöshetsförsäkring och inte något som har med studier att göra. Problemet är att det är för svårt att få arbete. Våra förslag kommer att öka efterfrågan på arbetskraft.

FAKTA: Alliansens förslag

 • Arbetslöshetsförsäkringen görs obligatorisk.
 •  A-kassan ska i större utsträckning finansieras med egenavgifter, totalt ska egenavgifterna höjas med 10 miljarder kronor.
 • Studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen ska  tas bort.
 • Arbetslösa ska bara kunna beviljas en ersättningsperiod på 300 dagar, därefter betalar endast 320 kronor per dag.
 • Friåret avskaffas.
 • Det förstärkta anställningsskyddet för äldre slopas.
 • Förbättrade möjligheter till visstidsanställning. En person ska kunna jobba på korttidskontrakt i upp till 24 månader under en femårsperiod. Företrädesrätt efter 12 månaders anställning.
 • Möjlighet för arbetskraftsinvandring från länder utanför  EU införs. Arbetskraftsinvandrare ska kunna få tidsbegränsade uppehållstillstånd på upp till ett år i taget. Grunden för  uppehållstillståndet är en anställning, om den förloras har personen tre månader på sig att hitta ett nytt jobb.
 • Lönebidragsplatserna ska utökas.
 • Nystartsjobb införs. Arbetsgivare som anställer personer som i mer än ett år levt av någon form av ersättning eller bidrag ska få sänkta arbetsgivaravgifter.
 • Ams ska reformeras. Reformen innebär  att länsarbetsnämnderna läggs ned, det politiska inflytandet minskas och att Ams ska kunna köpa in utbildning och förmedling från privata aktörer. Arbetsförmedlarna ska fungera som coacher och en individuell handlingsplan måste var klar inom en månad, mot dagens tre.

Läs också: reporterns reflektioner i På plats