LO gör upp löner direkt med Svenskt Näringsliv?

30 januari

LÖNEGAPET. I den kommande lönerörelsen kan det bli så att löneförhandlingar förs direkt mellan LO och Svenskt Näringsliv. Det skulle kunna göra det lättare att omfördela lönepåslagen och gynna kvinnodominerade branscher.

Bäst i test hittills: Jämställdhetspotter

30 januari

LÖNEGAPET. Jämställdhetspotten är troligen det mest lyckade hittills av LO:s försök att minska löneskillnaderna mellan könen.

Hur stort är lönegapet? Fyra sätt att räkna

30 januari

LÖNEGAPET 27 procent – eller 13, eller 6? Hur stor är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner? Det beror på hur man räknar.

Parterna oense om vägen till rättvisa löner

23 januari

Lönegapet. Fler kvinnor i gruvjobb – det kan vara en väg till minskade löneskillnader mellan könen, och något som Boliden framgångsrikt jobbat för. Men vad rättvisa löner är råder det stor oenighet om.

Rättvisa en trasslig fråga för facket

23 januari

Forskarna har få svar om jämställdheten

23 januari

LÖNEGAPET Hur ser löneskillnaderna mellan kvinnor och män ut? Det intresserar många forskare. Hur ska de försvinna? Där är forskningen tystare.

Teologen: Som om vi inte ville jobba

23 januari

Nu snackar facken ihop sig

23 januari

LÖNEGAPET När ordförandena i samtliga LO-, TCO- och Sacoförbund träffas och diskuterar jämställdhet är förståelsen för att kvinnodominerade jobb behöver lönelyft stor. Men lönebildningen har fackledarna fortfarande olika syn på.

Männen drar ifrån

16 januari

Lönegapet Löneskillnaderna mellan kvinnor och män växer, trots allt tal om löneutjämning, trots satsningar på lägst avlönade och trots jämställdhetspotter. Minst tjänar kvinnor inom barnomsorg och skola. Mest tjänar män i byggbranschen och i finansbranschen.
Arbetet startar en serie om lönegapet. Vad beror det på? Varför händer inget?

”Är vi så mycket mindre värda?”

16 januari

Lönegapet Susan Sällinen och Ann-Mari Lind är undersköterskor på universitetssjuk­huset i Umeå. De jobbar på operationsavdelningen. De tjänar flera tusen mindre i månaden än metallarbetarna på Volvos hyttfabrik i samma stad.