Vilka jobb behövs mest?

24 februari

Statliga jobb. Arbetet frågade de 23 kommunerna med ”extra stora utmaningar” vilka statliga jobb de är i behov av. Här är några av svaren.

S: ”Centralt för valet 2018”

23 februari

S-kongress2017. ”Nu ska hela Sverige leva”, skriver Socialdemokraternas partistyrelse i sitt förslag till nya politiska riktlinjer för jobb och tillväxt i hela landet.

Stridsåtgärder ska granskas

23 februari

Strejk. Medlingsinstitutet ska granska den typ av konflikt på arbetsmarknaden som varit aktuell i Göteborgs hamn den senaste tiden. Senast den första december ska myndigheten redovisa sitt uppdrag.

Juridisk kritik mot förslag

23 februari

Arbetskraftinvandring. Svårt att bevisa uppsåt och problem med rättssäkerheten. Både åklagarmyndigheten och Kammarrätten i Stockholm menar att det finns problem med förslaget om hårdare regler för fusk vid arbetskraftsinvandring.

Hård kritik mot nya regler

23 februari

Arbetskraftsinvandring. Fackens centralorganisationer riktar hård kritik mot förslaget för nya regler för arbetskraftsinvandring som ska minska fusket med arbetstillstånd. För lite fokus på arbetstagarens situation, skriver de i sina remissvar till förslaget.

Industribudet: 1,5 procent

23 februari

Avtal2017. Löneökningar med 1,5 procent per år. Det är arbetsgivarnas första konkreta bud till facken inom industrin. Budet är utformat för att svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft. Men industrins problem är inte konkurrenskraften, utan den svaga efterfrågan, hävdar IF Metall.

Fackprotester vid Ikea

23 februari

Fackprotest. Svenskägda företaget Brinkman Trans-Holland som levererar varor till Ikea har utnyttjat förare från Moldavien och Polen. Nu hålls fackliga protester, utanför Ikea-varuhus, mot lönedumpningen.

Slutspurt om flest remissvar

23 februari

Vinster i välfärden. Nej eller ja till en vinstbegränsning i välfärden? Under fredagen går remisstiden ut för den omdiskuterade utredningen. Svenskt Näringsliv och LO har tävlat om att samla in remissvar som stödjer respektive sida.

Olika åsikter om välfärdsvinst

23 februari

Vinster i välfärden. Två röster om förslaget om vinsttak i välfärden där remisstiden snart är ute.

Nya krav på trafiksäkerhet

23 februari

Arbetsmiljö. Ställ krav på trafiksäkerhet vid upphandlingar och jobba mer systematiskt med frågan på företagen. Det är några av Arbetsmiljöverkets förslag för att minska arbetsolyckorna i trafiken.