Politisk redaktör: Martin Klepke

Skatteverkets siffror visar att raset för Rot-jobben uteblev

Martin Klepke
4 januari

Ledare. Dagens siffror från Skatteverket visar att det katastrofala ras som Allianspartierna förutsåg när avdragsrätten på rot minskades från 50 till 30 procent, har uteblivit. Det skriver Arbetets Martin Klepke.

Hoppsan, Muf förespråkar ett totalitärt samhälle

Martin Klepke
3 januari

Ledare. Mufs vision om ett samhälle byggt på statligt tvång och individens underordning finns redan något dämpat hos moderpartiet. Ungdomsförbundets förslag kan alltså mycket väl få moderförbundet att utveckla de tankegångar som redan finns, skriver Martin Klepke.

Svenskt Näringsliv hoppar av och väljer ny låglönestrategi

Martin Klepke
20 december

Ledare. Svenskt Näringsliv borde ha frågat vad de egna medlemsföretagen egentligen behöver innan de slår igen dörren för utbildning och praktik och i stället drömmer sig tillbaka till ett svunnet klassamhälle.

SD hämtar sin splittringsstrategi från USA

Martin Klepke
17 december

Ledare. Att utmåla LO som en del av en ”överhet” som inte ser arbetarnas intressen är en del av Sverigedemokraternas splittringsstrategi, skriver Martin Klepke.

Privatförsäkringar hotar rättvis vård

maria ehlin kolk
16 december

Ledare. De privata sjukförsäkringarna blir allt fler och undergräver tillgången till en rättvis vård. Regeringen måste kliva in och reglera de privata sjukförsäkringarna hårdare, skriver Maria Ehlin Kolk.

Låglöneivrarnas drömsamhälle är tjänstefolkets återkomst

Martin Klepke
15 december

Ledare. Låga löner skulle spridas till de jobb som redan finns. Det skulle naturligtvis gynna arbetsgivarna. Men det skulle varken gynna de anställda, företagens konkurrenskraft eller Sveriges tillväxt, skriver Arbetets Martin Klepke.

Strejkhotet visade vinstuttagens rätta ansikte

Martin Klepke
13 december

Ledare. Det är tydligt att vinstuttag inte har någonting i vård och omsorg att göra efter Kommunals strejkhot. Det är lika tydligt att de inte har för avsikt att utveckla någon som helst ”valfrihet” eller ”alternativa idéer” inom vård och omsorg, skriver Arbetets Martin Klepke.

Hög tid göra erbjudanden om jobb rättsligt bindande

Martin Klepke
10 december

Ledare. Det ska inte behöva ta längre tid att få bort denna obegripliga avart i svensk lagstiftning som rättsligt legitimerar rent bedrägeri. Arbetets Martin Klepke om att erbjudanden om jobb ska vara rättsligt bindande.

Coop dumpar arbetstagares rättigheter

Martin Klepke
9 december

Ledare. Risken är stor att hyvling sprider sig på den svenska arbetsmarknaden. LO-förbunden måste enas om gemensam strategi för att angripa detta, skriver Arbetets Martin Klepke.

Vi måste ta oron för ökad främlingsfientlighet på allvar

Martin Klepke
8 december

Ledare. SOM-institutets rapport ”Svenska trender 1986 – 2015” visar att svenskar är mer oroliga för ökad främlingsfientligthet än ökad invandring, skriver Arbetets Martin Klepke.