Politisk redaktör: Martin Klepke

Premiepensionen måste avvecklas

Martin Klepke
10 mars

Ledare. Premiepensionssystemet är ett pågående svindleri som gynnar banker och finansinstitut. En avveckling är nödvändig och bör påbörjas snarast, skriver Arbetets Martin Klepke.

LO:s utbildningsjobb kan lösa matchningsproblemen

maria ehlin kolk
9 mars

Ledare. Nu när LO sträckt ut en hand med utbildningsjobb är det dags att Svenskt Näringsliv sätter sig vid förhandlingsbordet, skriver Maria Ehlin Kolk.

8 mars: Ingen kan säga att det saknas fakta

Martin-Klepke-2013
8 mars

Ledare. Ovanligt många och ovanligt tydliga rapporter visar den stora ojämlikheten mellan könen, en ojämlikhet som blir ännu större om vi också väger in klass. Det kräver en jämställdhetspolitik som ser till både kön och klass, skriver Arbetets Martin Klepke.

Bankernas logik något att skämmas över

Martin Klepke
4 mars

Ledare. Om storbankerna går samman för att undkomma stabiliseringsavgiften är det naturligtvis ett flagrant exempel på olaglig kartellbildning som Konkurrensverket genast måste agera mot, skriver Martin Klepke.

Svagare fack ger ökade klyftor

3 mars

Ledare. Allt färre är fackligt organiserade – vilket förskjuter maktbalansen till arbetsgivarnas fördel. I förlängningen innebär det att den ekonomiska eliten kan dra ifrån oss andra, skriver Dennys Bello.

Förminska inte Nordkalkolyckan

Martin Klepke
2 mars

Ledare. Bra att Nordkalkmålet slutligen är avgjort i tingsrätten. Det är dock uppenbart att lagstiftning och arbetsmiljöhänsyn måste tillmätas högre värde. Och att olyckan inte var ”tragisk”, den var fullständigt oacceptabel, skriver Arbetets Martin Klepke.

Hatet mot Palme syftade till konfrontation

Martin Klepke
28 februari

Ledare. Hatet mot Palme tillhörde inte den vanliga politiska debatten. Hatet syftade till konfrontation vid sidan av demokratin, något som också skedde. Samma syfte har dagens hat från SD och extremhögern.
I dag är det 31 år sedan mordet på Olof Palme.

Rödgrön bostadspolitik lyckas mest

Martin Klepke
26 februari

Ledare. Alliansens bostadspolitik syftar till att skapa segregation. Rödgrön bostadspolitik syftar till att skapa bostäder, vilket nya siffror visar att de lyckas med, skriver Arbetets Martin Klepke.

Bra fokus på arbetsvillkor till S-kongressen

Martin Klepke
25 februari

Ledare: Frågan om vinstuttag hänger fortfarande i luften men partistyrelsen lyfter många viktiga LO-frågor till S-kongress i april, skriver Arbetets politiska redaktör Martin Klepke.

Hur länge ska vinstuttag få rasera vår välfärd?

Martin Klepke
24 februari

Ledare. Alla seriösa studier visar att vinstuttag tvingar fram nedskärningar och försämrad verksamhet. Vinstuttagen måste försvinna ur all skattefinansierad vård, skola och omsorg, skriver Arbetets politiska redaktör Martin Klepke.