Politisk redaktör: Martin Klepke

Obegripligt att alla frias för Christians död

Martin Klepke
19 januari

Ledare. Kostnaden för en människas liv ska aldrig kunna räknas in i några produktionskalkyler. En tydligare ansvarsfördelning måste därför också åtföljas av mer kännbara straff, skriver Arbetets Martin Klepke.

Högerpopulism bryter inte ojämlikheten

Martin Klepke
19 januari

Ledare. LO-rapport visar att ojämlikheten för västvärldens arbetare inte kan brytas genom stängda gränser, utan genom en bättre resursfördelning, skriver Martin Klepke.

Låt inte nya byggnormer skapa trångboddhet och misär

Martin Klepke
18 januari

Ledare. Lägg ihop de borgerliga striderna för marknadshyror och högra bullergränser och den frenetiska kampen för att luckra upp strandskyddet och vi får en bostadspolitik som mer syftar till att separera boendet utifrån klass och inkomst snarare än att värna fler bostäder, skriver Martin Klepke.

Nyliberalismen har fel, fel, fel!

Martin Klepke
13 januari

Ledare. En ny EU-studie bevisar: rimliga löner och bra trygghet ger fler jobb. Länder som i likhet med Sverige har värnat bra anställningsvillkor och rimliga löner är de som har klarat sysselsättning och konkurrenskraft bäst, skriver Arbetets Martin Klepke.

Nej, en miljon lever inte på bidrag, Kinberg Batra

Martin Klepke
11 januari

Ledare. Att en miljon människor lever på bidrag i stället för att arbeta, som Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra hävdade i onsdagens partiledardebatt är fel. Kinberg räknar med alla som är tillfälligt förkylda, de med funktionsnedsättning och de som går på viss utbildning. Dessa stöd har ingenting med bidrag att göra, det är stöd i ett civiliserat samhälle. Dessutom var dessa stöd lika höga under borgarnas tid vid makten, skriver Martin Klepke.

Stärkt demokrati mer angeläget än militär slagkraft

Martin Klepke
9 januari

Ledare. En falsk bild av säkerhetsläget har placerats i syfte att luckra upp demokratin och öka stödet för antidemokratiska krafter. SD stöder denna antidemokratiska linje i förhoppningen att själva vinna väljarstöd, skriver Martin Klepke.

Hela listan över Sveriges rutbidragstagare! Högst bidrag till Danderydsborna

Martin-Klepke-2013
4 januari

Ledare. Skillnaden i rutbidragstagare är gigantiskt över landet, visar siffror som Arbetet Ledare har tagit fram ur ny statistik från Skatteverket. Den kommun som tar ut mest i rutbidrag av våra skatter är Danderyd där varje invånare i snitt tar ut 1 961 kronor av skattebetalarnas pengar. Det är 60 gånger mer än för Åseleborna som bara får 33 skattekronor per person i statligt rutbidrag.

Skatteverkets siffror visar att raset för Rot-jobben uteblev

Martin Klepke
4 januari

Ledare. Dagens siffror från Skatteverket visar att det katastrofala ras som Allianspartierna förutsåg när avdragsrätten på rot minskades från 50 till 30 procent, har uteblivit. Det skriver Arbetets Martin Klepke.

Hoppsan, Muf förespråkar ett totalitärt samhälle

Martin Klepke
3 januari

Ledare. Mufs vision om ett samhälle byggt på statligt tvång och individens underordning finns redan något dämpat hos moderpartiet. Ungdomsförbundets förslag kan alltså mycket väl få moderförbundet att utveckla de tankegångar som redan finns, skriver Martin Klepke.

Svenskt Näringsliv hoppar av och väljer ny låglönestrategi

Martin Klepke
20 december

Ledare. Svenskt Näringsliv borde ha frågat vad de egna medlemsföretagen egentligen behöver innan de slår igen dörren för utbildning och praktik och i stället drömmer sig tillbaka till ett svunnet klassamhälle.