Foto: Reband Raza

Tidningsbud prisas

12 oktober

Kultur/Pristagare. Tidningsbuden på Prolog KB, Svenska Transportarbetareförbundet Avd 9 i Örebro, får utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek 2016.

Utvandrarna ger perspektiv

3 december

Kultur För bara några generationer sedan upplevde våra förfäder och släktingar katastrofala livsförhållanden som kan liknas vid villkoren för dem som i dag flyr världens orosområden. Jonna Sima har sett Dramatens uppsättning av Utvandrarna, som får nya mörka bottnar av den pågående regeringskrisen.

Timbuktu – en konstens John Blund

24 oktober

Liv ger vulvan liv

4 oktober

Seriealbum Det är inte en önskan, utan ett krav, att Liv Strömquist nya seriealbum om ”det kvinnliga könsorganet” blir obligatorisk skollitteratur, skriver Jonna Sima.

Högläsning prioriteras

”Läs för mig pappa” är ett av de mest lyckade folkbildningsprojekten överhuvudtaget. Att få igång farsor som läser högt för barnen ger goda effekter både för de inblandade och för samhället. Nu utsträcks projektet till att bara heta ”Läs för mig” och LO och ABF skjuter till pengar.

Också Socialdemokraterna står bakom. Stefan Löfven kommenterar:

– Vi vill inte bara arbeta politiskt för att stärka barns läsförmåga, vi vill också samla våra egna organisationer för att göra en konkret insats.

Arbetet kultur gratulerar till satsningen. Vi utlovar som vängåva en artikel inom kort om vad en högläsare bör tänka på.

Dialog trots allt

Bland de tuffaste på mässan i Stockholm för konstnärsdrivna gallerier, Supermarket, var AllArtNow, från Damaskus i Syrien. Just nu går det inte att ordna några utställningar, men de berättade om åren innan protesterna och kriget började, hur de föresatte sig att från noll skapa en publik för samtidskonst – video, performance, installationer, i sin lokal i de äldsta delarna av stan, och även på andra platser: bland annat fick de låna ett stort skyddsrum.

Bilden är hämtad från Nisrine Boukharis hemsida http://nisrineboukhari.com.

Bilden är hämtad från Nisrine Boukharis hemsida http://nisrineboukhari.com.

Målet var att skapa dialog både med besökare som alltså inte hade några förväntningar, och med konstnärer från hela världen – och ambitionerna verkar ha lyckats i bägge riktningarna. Konstnären Nisrine Boukhari berättade livfullt om några av sina installationer, som alla grundar sig i känslan av rotlöshet, till exempel detta olivträd på flykt.

Eftersom galleriets representanter valt att bo kvar i Damaskus ville de  inte prata politik under sitt besök. Men det märkvärdigaste med deras berättelser var ändå hur den konst som för oss kanske framstår som exklusiv kunde bli till direkt berättande i deras mycket mer trängda läge, och fungera som samtalsöppnare.

Därmed representerade AllArtNow en anda som även återfanns hos många andra Supermarket-utställare också från lugnare platser på jorden. Det var en osedvanligt dialogisk konstmässa. Som förhoppningsvis återkommer också nästa år.

Monsterdödarpedagogik

Med den konstiga skoldebatt som förs, där effektivitetstänkandet liksom automatiskt hamnar framför innehållet, känns det befriande att möta frisinnad pedagogisk forskning.

wowpedagogik_1404Douglas Thomas och John Seely Brown ägnar en hel liten bok åt att förespråka onlinespelet World of Warcraft som pedagogiskt föredöme också för undervisningen på skol- och universitetsnivå.

Därför att där lär sig folk självmant, som del av ett kollektiv; var och en ägnar sig åt att öva upp nånting som hen blir särskilt bra på, och kan därför göra viktiga insatser i monsterdödandet.

Så dels gör entusiasmen pedagogiska underverk, dels är kollektivt samarbete vad samhället behöver. Författarna skriver:

”Nästan alla utmaningar som vi står inför idag är kollektiva, snarare än personliga problem. Och att ta sig an stora utmaningar – vare sig ekonomiska, miljömässiga eller sjukvårdsrelaterade – har genererat flera meningsfulla lösningar.”

(Som märks är boken tyvärr inte särskilt bra översatt.)

Jag känner igen beskrivningen av hur en absorberar kunskaper och färdigheter när det motsvarar ens verkliga intressen och en kan få omedelbar avsättning och uppskattning för det en lärt sig.

Och identifikationen i att vara ute på ett monsterdödaruppdrag är tilltalande.

Men jag saknar samtidigt allmänbildningen. Resultatet måste ju bli att det inte längre finns nån gemensam skatt av kunskaper, berättelser och värderingar, utan att alla bara bidrar med sitt till knytkalaset.

Och var finns i så fall överblicken lagrad, och kritiken? Blir inte de tillfälliga kollektiven försvarslösa mot auktoriteter och talibaner, lätta att utnyttja och bedra?

Och omvänt: blir det möjligt att föra ett framåtsyftande samtal, till exempel ett seminarium om skolpolitik, om det inte finns en gemensam grund, därför att alla har lärt sig enligt den metod som rekommenderas: ”fjanta, hänga runt och nörda loss”?

En ny lärandekultur. Att odla fantasin för en ständigt föränderlig värld (Daidalos) är således inspirerande läsning, men behöver kompletteras av ett etiskt resonemang: hur uppstår samhällsmedborgare, inte bara tillfälliga grupper för specifika uppdrag som spelkonstruktörerna definierat?

Och jag är övertygad om att skolan redan gör ett bra jobb i det avseendet, trots att det är en aspekt som urholkats på kredd och resurser, inte minst på grund av den konstiga skoldebatten.

Så det primära monsterdödaruppdraget ligger i öppen dag: Att tillsammans definiera utbildningen i all dess mångfald, och omsätta de kollektiva insikterna i politiska krav som inte enbart är budgetstyrda.

John Swedenmark

Grattis Ludvika,
Grattis arbetarlitteraturen!

Dalademokraten meddelar idag att Brunnsviks bibliotek är räddat från sin containertillvaro och kommer att öppna i Ludvika kommuns regi. Ludvika är den kommun där folkhögskolan låg. Läs Svante Isakssons artikel här!

Isaksson berättar att böckerna kommer att fraktas till tomma lokaler i Grängesberg, och att ABF Nordöstra Storstockholm bekostar frakten.

Ett stort arbete har pågått diskret sen det framkom i november vilket öde Bokstugans samlingar rönt. I ett glädjemeddelande i Facebookgruppen ”Bevara brunnsvik” avtackas många, och främst bland dem Zenita Bergman.

Man får hoppas att denna vändpunkt kommer att få många goda effekter och inspirera till ny verksamhet när verksamheten kommer igång. Spännande blir det redan den 7-9 februari när samlingarna ska packas upp.

Som en sal på ABF

Mitt förhållande till Facebook är gott. Jag struntar i att allt förmodligen övervakas och lagras. Jag struntar i att uppgifterna om mig är en handelsvara. Men bodde jag i en diktatur skulle jag förstås hitta andra strategier.

Vinsten är de tillfälliga eller kontinuerliga sammanhangen, som vore väldigt svåradministrerade på andra vis. Inbjudningar, öppna och hemliga grupper. Och att sannolikheten för lyckliga sammanträffanden ökar drastiskt.

Det är ju ändå en slump vad man får reda på – då är det bättre att skruva upp flödet.

Men avgränsningarna är det bästa. När folk hjälps åt att prata om samma grej. Riktar koncentrationen åt samma håll. Det skapas ett rum, som en sal på ABF.

Screenshot 2014-01-15 14.41.12En sån pågående sammankomst är gruppen Front mot rasism och gryende fascism, som tillkom på privat initiativ och nu har 5.700 medlemmar.

De första dagarna var stormiga, med sabotage och hetsiga debatter om helt andra saker, och om formalia. Men nu är det en konstruktiv stämning, och tal om att även fortsätta IRL, på lokal basis.

Olika slags information och analyser blandas med utrop och instämmanden. Vis av erfarenheten vet jag att det kan kracka ihop på nolltid. Men just nu är det ytterst meningsfullt. Här är länken!

John Swedenmark

Pengarna som kunnat
rädda Brunnsvik?

Brunnsviks folkhögskolebibliotek som står i containrar utomhus väckte stor uppmärksamhet och försök till räddningsaktioner. Vi får se hur det går. Samtidigt kommer det nya intressanta uppgifter om turerna kring när folkhögskolan gick i putten.

En artikel i Dala-Demokraten slår fast att över elva miljoner försvann ur de bolag som stod för driften av folkhögskolan. De tillföll Moderaternas studieförbund Medborgarskolan för att göra slut på en tvist kring två andra folkhögskolor, som ägdes gemensamt av ABF Nordöstra Storstockholm och Medborgarskolan. Läs artikeln här!

Andra häpnadsväckande analyser av skumma pengaförflyttningar står att läsa i senaste numret av Folkhögskolan (8/2013). Bland annat säger ABF Nordöstra Storstockholms förtroendevalda revisor så här:

– Jag tycker att alla styrelser bör avgå och att den auktoriserade revisorn som godkänt årsredovisningarna borde anmälas till revisorsnämnden.