Foto: Karin Grip

Handelspris till Wrangborg

19 januari

Kultur. Poeten Jenny Wrangborg får Handels kulturstipendium på 30 000 kronor för sina skildringar av arbetslivets och arbetarklassens villkor och det fackliga engagemanget i vardagen.

Kriget som formade radikaler

24 augusti

Roman Spanska inbördeskriget formade en hel generation av vänsterradikaler, och det berättar Kjell Eriksson om i sin nya roman Att skjuta hästar. Göran Greider läst boken om Alfons Andersson, industriarbetaren som reste till Spanien för att slåss för den goda saken.

Dikt och fakta

Arbetets medarbetare Torun Carrfors läser högt ur antologin ”Jag älskar mitt yrke, men ...” på släppseminariet i LO-borgen.

Arbetets medarbetare Torun Carrfors läser högt ur antologin ”Jag älskar mitt yrke, men …” på släppseminariet i LO-borgen.

Litteratur och samhällsvetenskap. Det tror jag är en vinnande kombination. De kan förstärka varann och göra varann intressantare.

Johan Engman visar upp boken han medverkar i.

Johan Engman visar upp boken han medverkar i.

LO:s stora utredningsprojekt ”Arbetsmarknaden efter krisen” avslutas med en kort sammanfattning, till stora delar skriven av Ulrika Vedin. Men fakta och analyser kompletteras med arbetarnas och de utförsäkrades egna berättelser, insamlade via Föreningen Arbetarskrivare. Flera av berättelserna dyker också upp i deras kommande antologi Det arbetande folket, och då i längre format.

För ”Jag älskar mitt yrke, men…”  handlar om korta, distinkta inblickar. Dikter och prosatexter som är som blixtfoton inifrån arbetet.

Sofi Larsdotter har skrivit om ”Att inte äga sin egen tid”. Här i samspråk med Karl-Petter Thorwaldsson.

Sofi Larsdotter har skrivit om ”Att inte äga sin egen tid”. Här i samspråk med Karl-Petter Thorwaldsson.

Vid invigningen framhöll Karl-Petter Thorwaldsson att sånt här är en del av arbetarrörelsens bildningstradition, att litteraturen och den fackliga kampen hör ihop.

Torun Carrfors tog vid och underströk hur viktigt det är att få läsa om riktigt arbetsliv, därför att alla ju är berörda, om inte annat som patient eller anhörig.

Hon satte också gott hopp till maktresurserna i sociala medier, där alla kan tala om hur de har det, och vad som skulle kunna vara annorlunda. Men efterlyste samtidigt ett mer komplext skrivande än det direkt självbiografiska.

I häftet finns också instoppade citat från mer etablerade författare som Maria Hamberg, Micke Evhammar och Cecilia Persson.

Alltsammans är mycket läsvärt. Jag fastnar särskilt för den tillbakahållna humorn i Pia Lindestrands isande dagbok från fas 3 (som naturligtvis också både beskrivs och analyseras i kringliggande faktatexter).

Samma sak en gång till

28 februari

Recension. Kristian Lundberg återkommer till samma teman som i sina tidigare böcker – men utan att analysen skärps eller stilistiken utvecklas, skriver Therese Eriksson i en recension av Det här är inte mitt land. Vem kommer att lyssna på denna retorik? undrar hon.


Modernism, kön och klass

19 februari

John Swedenmark hyllar beröringspunkterna mellan Susanna Alakoski och Ebba Witt-Brattström, som på söndag får varsitt Ivar Lo-pris vid en offentlig tillställning i Stockholm, med LO:s ordförande som en av prisutdelarna.


Den modernistiska litteraturen är inte ett parti. Men det är en rörelse. Som inte utesluter nån och istället sätter en ära i att representera så många slags språk och kroppar som möjligt och på så vis samla alternativa världsbeskrivningar med stor motståndskraft samt möjlighet till starkt genomslag.


Arbetarlitteratur-
historia efterlyses!

flammanuppslag_1408Flamman är en mycket läsvärd vänstertidning, särskilt den internationella utblicken. Och kultursidorna under Jesper Weithz är stramt radikala men ändå varma och personliga.

I senaste numret (13 februari) publicerar arbetarlitteraturprofessorn Magnus Nilsson en övertygande argumentation för varför arbetarlitteraturens historia ännu återstår att skriva, och att vänsterns organisationer borde kunna finansiera ett sånt projekt. Naturligtvis underförstått mot bakgrund av att humanistiska ämnen har hamnat rejält i bakvattnet när universiteten numera drivs som företag.

Läs hela artikeln här!

Arbetet har bjudit in Magnus Nilsson till ett samtal om den senaste utvecklingen inom arbetarlitteraturen framemot vårkanten, när hans nya bok på engelska kommer ut. Håll uppkik efter datum!

Moapristagare

Foto Dan Hansson / TT

Foto Dan Hansson / TT

I morgon lördag den 8 februari kl 14 kan den som vill gå till ABF-huset i Stockholm och se Susanna Alakoski ta emot Moa-priset från ABF och sällskapet Moas vänner.

Motiveringen: ” för ett författarskap som i Moas anda envist och angeläget håller fast vid socialt utsattas människovärde. Susanna Alakoski har berikat den svenska samtidslitteraturen med en distinkt och insisterande författarröst.

Hennes tro på vardagliga erfarenheters genomgripande betydelse lyfter fram gestalter värda att slå följe med. Sverigefinska Leena i den Augustprisade debutromanen Svinalängorna (2006) är en okuvlig och egensinnig syster till Moa Martinsons Mia. Det omaka syskonparet Anni och Sami i Håpas du trifs bra i fengelset (2010) sammanfattar väl folkhemmet Sveriges fram- och baksidor: klassresa eller social utslagning.

Susanna Alakoski är också en viktig debattör som med antologierna Tala om klass (2006), Lyckliga slut (2007) – sjutton berättelser om vardagsvåldet och Fejkad orgasm (2008), lyft fram centrala klass- och könsrelaterade problem. I den svenska samhällsdebatten är Susanna Alakoski ett salt.”

Ebba Witt-Brattström medverkar och håller föredrag om pristagaren. Och söndag om två veckor står de båda två som pristagare på en och samma scen, när Ivar Lo-priserna delas ut.

Litteratur för maktskifte

Victor Estby och Bernt-Olov Andersson lyssnar när Anna Jörgensdotter läser upp ur sin kommande roman..

Nu är föreningen Arbetarskrivares valårsturné ”Vi äger orden” igång! Premiären ägde förstås rum i folkbildningsstaden Sandviken, med två närodlade författare: Bernt-Olov Andersson och Anna Jörgensdotter, som läste upp och samtalade med Victor Estby och med Olle Johansson, metallarbetare och arbetsplatsbokombud.

Det blev inga valtal, utan handlade om litteraturens funktion som normkritisk ögonöppnare, genom att skildra och ifrågasätta verkligheten. Att den blir starkare som har makten över sina egna berättelser.

Jörgensdotter och Andersson redovisade inspirerat hur romaner blir till i skärningspunkten mellan egna drivkrafter och berättelser en träffar på – och även hur svårt det är att styra över den form de tar. Trots skillnader i generation och uppväxtvillkor delade de erfarenheten av hur ett brukssamhälle gör det både nödvändigare och svårare att skriva litteratur.

ollesandviken_1405Olle Johansson efterlyste litteratur om det som händer idag, med Kristian Lundbergs Yarden som föredöme, vilket ledde till en intressant diskussion om varför den som skriver gärna vänder sig till historien. Dels därför att det som berättas fortfarande är angeläget än i dag och har varit med om att forma vår tid; men också därför att författaren alltid utgår från egna erfarenheter också i skildringen av det förflutna, som därför kan ge en välbehövlig psykisk distans.

Men vad är meningen med en författarturné om den inte direkt anknyter till valkampanjens debatter och stridsfrågor? Det tror jag stod klart för samtliga av de talrika åhörarna: Att författarnas tro på verklighetsförändring ställer upp på nödvändigheten av ett regimskifte.

Grattis Ludvika,
Grattis arbetarlitteraturen!

Dalademokraten meddelar idag att Brunnsviks bibliotek är räddat från sin containertillvaro och kommer att öppna i Ludvika kommuns regi. Ludvika är den kommun där folkhögskolan låg. Läs Svante Isakssons artikel här!

Isaksson berättar att böckerna kommer att fraktas till tomma lokaler i Grängesberg, och att ABF Nordöstra Storstockholm bekostar frakten.

Ett stort arbete har pågått diskret sen det framkom i november vilket öde Bokstugans samlingar rönt. I ett glädjemeddelande i Facebookgruppen ”Bevara brunnsvik” avtackas många, och främst bland dem Zenita Bergman.

Man får hoppas att denna vändpunkt kommer att få många goda effekter och inspirera till ny verksamhet när verksamheten kommer igång. Spännande blir det redan den 7-9 februari när samlingarna ska packas upp.

Ord i rättan tid


(Texten som Åke Johansson läser upp i detta klipp publicerades för övrigt ursprungligen i Arbetet.)

Föreningen Arbetarskrivare tar initiativet till en landsomfattande litterär och musikalisk valrörelse, med början i Sandviken den 30 januari, då Anna Jörgensdotter, Bernt-Olov Andersson och Victor Estby medverkar. Också fortsättningsvis är det tänkt att föreställningarna ska ha lokal förankring.

Man kan läsa mer på Arbetarskrivares hemsida. Där man samtidigt kan få överblick på deras förnämliga utgivning, byggd på idén att blanda etablerade och icke etablerade författare.

”Vi verkar för ett mänskligare Sverige!” Så lyder en av parollerna i deras analys av läget.

Turnén finns också i andra medier än liveframträdanden och böcker: Arbetarskrivare har publicerat nio sevärda kortfilmer av José Figueroa på Youtube. Dem hittar man också på hemsidan.

Det är bara att önska lycka till med projektet att vräka Alliansen och framhålla kulturens plats längst fram i samhällsdebatten. Kommande framträdanden kommer att annonseras.