Lars Johansson

Var:på Skogs- och träfacket

Vad:går i pension

Varför:efter sju år som förbundssekreterare.

Bakgrund:Lars Johansson började som skogsarbetare 1962 på olika platser i Sörmland. Efter 1965 följde några år på Valla tegelbruk och det var där hans fackliga bana startade och han hade uppdrag som arbetsplatsombud.

I mitten av sjuttiotalet återvände Lars till skogen, och 1982 anställdes han som lokalombudsman i Skogsarbetareförbundet. 1989 började han på förbundskontoret i Gävle där han fick ansvar för demokrati- och informationsfrågor. Efterhand blev skogsavtalsfrågor och försäkringsfrågor de dominerande arbetsuppgifterna fram tills han tillträdde som förbundssekreterare i Skogs- och Träfacket den 1 augusti 2001.

Arbetet

Kommentera den här artikeln