Få nyanlända får vanligt jobb

17 januari

Arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen står inför en svår uppgift. Bara var tjugonde nyanländ har fått ett jobb utan subventionering efter avslutad etableringsfas.

Stort lönelyft för finanstoppar

23 december

Ekonomi. De tio bäst betalda personerna inom svenskt näringsliv hade en löneökning på 26 procent under 2015 jämfört med 2014, det visar en genomgång av SvD Näringsliv.

Globalisering inte ensam bov

12 december

Ekonomi. När land efter land faller för populismen får globaliseringen skulden. Men svenska ekonomer menar att västvärldens växande inkomstklyftor inte är någon naturlag. Politiken är medskyldig.

Vinstregnet spiller över

28 november

Ekonomi. Svenska banker har under en längre period varit västvärldens mest lönsamma. Vinstregnet har spillt över på de anställda. Lönerna inom finansbranschen har ökat påtagligt snabbare än inom andra delar av den svenska arbetsmarknaden. Ändå är förslaget till bankskatt omdiskuterat.

”Politiska risken har ökat”

24 november

Ekonomi. Den svenska konjunkturen blir fortsatt stark. Men LO-ekonomerna hävdar att ökande kompetensbrist och matchningsproblem riskerar begränsa farten på hemmaplan.

Svårare exportera till USA

4 november

Global/Ekonomi. Det blåser protektionistiska vindar i USA. Handelspolitiken kan stramas åt – oavsett vem som blir ny president. Hur påverkar det svenska företag och vår arbetsmarknad?

”Stängd insyn - liten tilltro”

4 november

Ekonomi/Global. Två helt olika system för skattesekretess bidrar till att svenskar och amerikaner är varandras motpoler i synen på skatter och skattemyndigheter.

Digitaljobb utmanar facket

25 oktober

Ekonomi. En kvarts miljon svenskar hittar jobb, tillfälliga eller mer återkommande, via nätet. Den nya arbets­marknaden ställer nya krav på lagar, avtal och fack. LO ser möjligheter att sluta kollektiv­avtal med internetbaserade plattformsföretag.

Lägstalöner på efterkälken

25 oktober

Avtal2017/Ekonomi. I kölvattnet av finanskrisen har ökningen av flera av lägstalönerna inte hållit samma takt som löneutvecklingen. Facken har hamnat på defensiven, menar utredaren Dan Andersson. Nu applåderar han låglönekraven från LO.

Bäddat för högre löner

10 oktober

Ekonomi. Löneökningstakten i omvärlden har vänt upp efter några svaga år, och parternas egna löneförväntningar är på uppgång. Det bäddar för högre löneökningar framöver.