Strid mot arbetsgivare

13 mars

Insändare. Arbetsgivarnas­ bud i årets avtals­för­hand­lingar innebär stora inskränkningar i arbetarnas fritid och i familjeliv. Det skriver Lars Ask, klubbordförande verkstadsklubben Volvo Skövde.

Industriavtal på 3 år på gång

9 mars

Avtal2017. Både fack och arbetsgivare inom industrin är redo att diskutera en treårig uppgörelse. De har i dag svarat ja till en skiss från de opartiska ordförandena, Opo, om treåriga avtal där det sista året är uppsägningsbart.

Avtalskrav för specialstädare

8 mars

Avtal2017. Almega och Fastighets har växlat krav inför ett nytt avtal för cirka fyratusen människor som jobbar med specialstädning och sanering. Facket vill höja ingångslönerna. Arbetsgivarna vill frysa både dem och ob-tilläggen samt övertiden.

Spela avtalsspelet!

Skärmavbild 2015-12-17 kl. 11.00.48

Årets jämställdhetskrav

8 mars

Jämställdhet. Bättre villkor för gravida, separata omklädningsrum för män och kvinnor, löneanalys gjord med genusglasögon. Arbetet har gått igenom vilka jämställdhetskrav som LO-förbunden ställer i sina avtalsyrkanden.

Missnöje mot hyvlingsbesked

27 februari

Avtal2017/S-kongress. Handels saknar tydligt besked från Socialdemokraterna om hyvling. Det går de ut med efter att partistyrelsen presenterat sina politiska riktlinjer inför vårens kongress.

”Konfliktrisk för arbetstid”

27 februari

Avtal2017. Kontroll över schemat. Möjlighet att gå i pension tidigare. I den andra vågskålen arbetsgivarnas krav om mer obekväm arbetstid.

Förhandlingar igång för maskinförare

24 februari

Seko och Maskinentreprenörerna har lämnat över krav till varandra vad gäller ett nytt maskinföraravtal. Arbetstiderna ser ut att bli en konfliktfråga, enligt Sekotidningen. Arbetsgivarna inom Maskinentreprenörerna vill göra det möjligt att få ut mer arbetstid av varje anställd, öka friheten att göra upp med den enskilde om när hon eller han ska arbeta, och öka möjligheterna till säsongsvariationer i arbetstiden. Seko vill tvärtom öka den arbetstidsförkortning som redan finns i branschen och göra veckovilan längre, skriver Sekotidningen.

Facket vill också reglera användningen av allmän visstidsanställning. Sådana anställningar ska vara i minst tio dagar, kräver Seko. Vad gäller löner följer Seko det krav som LO-förbunden har enats om: Löneökningar med 2,8 procent, dock minst 672 kronor i månaden, i en ettårig uppgörelse.

Hemliga bemanningskrav

24 februari

Avtal2017. Lönerna är inte den stora frågan när LO och Bemanningsföretagen träffas i dag för att inleda förhandlingar om ett nytt bemanningsavtal. I stället kan ökad flexibilitet bli en knäckfråga.

Industribudet: 1,5 procent

23 februari

Avtal2017. Löneökningar med 1,5 procent per år. Det är arbetsgivarnas första konkreta bud till facken inom industrin. Budet är utformat för att svensk industri ska stärka sin konkurrenskraft. Men industrins problem är inte konkurrenskraften, utan den svaga efterfrågan, hävdar IF Metall.

Flexpension till 200 000

22 februari

Avtal2017. Flexpension. 200 000 anställda i 7 200 tjänsteföretag får möjlighet till högre pension sedan en överenskommelse om flexpension slutligen skrivits under. Vi har löst den mest laddade konfliktfrågan mellan oss och facken på decennier, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.