Arbetstider i skottlinjen

13 februari

Avtal2017/Arbetet Granskar. Tidigare morgnar och senare kvällar på jobbet kan bli verklighet för många LO-anslutna. Arbetet har gått igenom arbetsgivarnas avtalskrav.

Målare vill vara moderna

9 februari

Avtal2017. Mer arbetskläder, bättre personalutrymmen. Höjd pension, utökad arbetstidsförkortning. Det är några av Målareförbundets krav inför omförhandlingarna av måleriavtalet.

Senaste avtalsnytt: Glasmästeriyrkanden

9 februari

Glasbranschföreningen och Byggnads har i veckan växlat avtalskrav gällande glasmästeriavtalet, som löper ut den sista april. Arbetsgivarna yrkar på mer flexibla arbetstidsregler, bland annat genom vidgade ramar för ordinarie arbetstid. De vill vidare ha möjlighet till individuell lönesättning samt nya former av visstidsanställningar.

Byggnads yrkan följer LO-samordningen i lönedelen. Det innebär lönepåslag på 2,8 procent, men krav på 672 kronor för alla löner som nu ligger på under 24 000 kronor i månaden. Utöver det begär facket bland annat att arbetsgivarens friskvårdsbidrag höjs från 2000 till 2500 kronor om året. Facket vill också se över lärlingslönerna.

Spela avtalsspelet!

Skärmavbild 2015-12-17 kl. 11.00.48

HRF vill ha ett proffstillägg

7 februari

Avtal2017. Facket kräver 700 kronor mer i månaden per heltidsanställd inom hotell- och restaurangbranschen. Så stora löneökningar skulle leda till färre jobb, svarar arbetsgivarna.

De nöter ned motståndet

Tommy Öberg
7 februari

Avtal2017. Bäst i klassen när det gäller att upprepa och driva sina krav på förändring av sakernas tillstånd, en regel eller villkor, är de privata arbetsgivarna. Det gäller oavsett hur motståndet utformas eller uttrycks, skriver Tommy Öberg.

Senaste avtalsnytt: Polisavtalet

3 februari

Samtidigt som avtalsrörelsen 2017 är i full gång har Polisförbundet och Polismyndigheten enats om ett nytt avtal som gäller retroaktivt från och med oktober 2016 till och med september 2017, och alltså är en del av förra årets avtalsrörelse.

Löneökningar på 2,2 procent utgjorde en norm för förra årets avtalsförhandlingar. Men landets 20 000 poliser får lite mer: Enligt avtalet, som skrevs under den 2 februari, ska lönerna höjas med 2,45 procent. Polisernas löner bestäms individuellt, men enligt avtalet ska poliser som har minst sex års erfarenhet och låg lön (högst 28 000 kronor i månaden) få större höjningar än övriga.

Avtalet innebär också att poliser som omplaceras från natt- till dagtjänstgöring på grund av brottsmisstanke får behålla sina anställningsförmåner under tiden det eventuella brottet utreds. Att poliser blir anmälda i samband med ingripanden är relativt vanligt.

Poliserna får möjlighet att tillfälligt växla avsättning till tjänstepensionen Kåpan Extra mot lön.

Senaste avtalsnytt: Musikavtal

3 februari

Musikerförbundet har lämnat sina avtalsyrkanden till Svensk Scenkonst, och tagit emot motpartens yrkanden. Det här avtalsområdet omfattar musiker som arbetar på privatteatrar och i symfoniorkestrar.

Senaste avtalsnytt: Byggavtal

3 februari

Sveriges Byggindustrier har utväxlat avtalskrav med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Sveriges Byggindustrier utgår från att löneökningarna ska hålla sig inom det ”märke” som parterna inom industrin väntas sätta. Arbetsgivarna vill att lönerna ska sättas individuellt, och att de centrala avtalen ska vara sifferlösa och löpa tills vidare. De vill ha ett nytt avtal om arbetstider för tjänstemännen. Vad gäller anställningsformer Sveriges Byggindustrier göra det enklare att anställa personer som arbetar vid sidan av sina studier.

Unionen kräver löneökningar med 2,8 procent. Pengarna ska samlas in till en pott vid varje företag, men alla anställda ska få minst 460 kronor mer i månaden. Samtidigt ska avtalets lägsta löner höjas med 2,8 procent. Unionen kräver också bättre skydd för tjänstemännens lediga tid.

Ledarna, som i grunden är positiva till lokal lönebildning, anser att den lokala lönebildningen inte fungerar som den var tänkt. De vill att parterna ska förse avtalen med kommentarer om hur de ska tillämpas. Ledarna vill också ha ett avtal som säkrar att fackliga företrädare kan utföra sitt uppdrag, och regler till skydd för ”visselblåsare”. Ett annat krav är utökade avsättningar till delpensionen.

Sveriges Ingenjörer kräver löneökningar med 2,8 procent ”såvida de lokala parterna inte kommer överens om annat”, och att arbetsgivaren ska fylla ut ersättningen för föräldrar som är hemma med sjuka barn till 90 procent av lönen. Regionala löneseminarier behöver genomföras för att fack och arbetsgivare ute i företagen ska lära sig att tillämpa det löneavtal som finns mellan parterna.

”Kan sänka industriavtalet”

3 februari

Avtal2017. Om IF Metall varslar om konflikt för att få löneökningar i kronor säger vi upp Industriavtalet, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe. Motståndet mot låglönesatsningar är en ideologisk låsning hos arbetsgivarna, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall.

Arbetstider het Seko-fråga

2 februari

Avtal 2017. Seko vill föra in en begränsning som innebär att anställningar inte får vara kortare än tio dagar. Det framgick när fackets avtalskrav på väg- och banområdet för 13 000 medlemmar blev klara under onsdagen.