Avgångsvederlag på 48 månader tas bort

Foto: Sveriges Ingenjörer och Colourbox (Bilden är ett montage)

Foto: Sveriges Ingenjörer och Colourbox (Bilden är ett montage)

Förbundsdirektören Richard Malmborg går miste om sitt avgångsvederlag på 48 månadslöner. Det bestämde Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse vid måndagens extra möte. Förändringen sker efter att Arbetet avslöjat innehållet i förbundsdirektörens guldkantade avtal.

I kölvattnet av Arbetets rapportering krävde på måndagen de största klubbarna inom Sveriges Ingenjörer i ett brev till förbundsstyrelsen att förbundsdirektörens frikostiga villkor omförhandlas. Efter ett långt möte förklarade ledningen sent på måndagskvällen att så nu sker. Man kallar det för en ”markant modernisering” av avtalet.

– Vi kan i dag ännu inte gå in på några detaljer gällande överenskommelsen eftersom inget juridiskt bindande dokument ännu är upprättat, men på en övergripande nivå handlar det om att det uppmärksammade 48 månader långa avgångsvederlaget inte längre kommer att gälla, förklarade förbundsordförande Ulrika Lindstrand i ett pressmeddelande.

Ulrika Lindstrand har tidigare i en intervju med Arbetet tonat ned kritiken mot förbundsdirektörens lönevillkor.

Joachim Pettersson, förste vice ordförande, kallar emellertid i kvällens pressmeddelande avtalet för ”otidsenligt” och menar att ”villkoren inte ligger i linje med det moderna, framåtriktade förbund vi vill leda”. Enligt pressmeddelandet granskade extern juridisk expertis avtalet i februari, vilket till slut resulterade i beslutet vid dagens möte.

Förbundsstyrelsen uttalar nu också sitt fortsatta stöd för Richard Malmborg som förbundsdirektör.

Vid sidan av att det väl tilltagna avgångsvederlaget nu försvinner så slopas också den fria representation i och utanför hemmet som Richard Malmborg har haft rätt till.

Läs mer om det guldkantade avtalet

Ingenjörsklubbar kräver omförhandlat avtal

Förbundsdirektörens fallskärm är ”unik”

• ARBETET AVSLÖJAR: Guldkantat avtal chockar ingenjörer

• ”Inga stor fråga” – Sveriges Ingenjörers ordförande

Lena Hennel
Tel: 08-725 52 08

Kommentera den här artikeln