Rätt stänga av vakt som gått loss på Facebook

STOCKHOLM 20150706 Facebook p datorn Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

En ordningsvakt skrev olämpliga inlägg i en sluten Facebook-grupp. Då blev han avstängd. Fallet gick till domstol där nu även kammarrätten ger Polismyndigheten rätt i att stänga av honom.

Det var i höstas som Polismyndigheten stängde av ordningsvakten med omedelbar verkan. Polisen ansåg inte att han var lämplig, eftersom han ”uttryckt missaktning” mot människor med mörk hy och utländsk bakgrund i en sluten grupp för ordningsvakt på Facebook.

Enligt ordningsvakten är det inte rimligt att sådant som diskuteras i en sluten Facebookgrupp, och som har spridits mot hans vilja, skulle kunna vara skäl för avstängning.

Han anser också att han inte fått några instruktioner om hur sociala medier ska hanteras, eller var gränsen mellan honom som privatperson och tjänsteman går, från Polismyndigheten.

Han överklagade till kammarrätten, som nu kommit med sin dom. Även där håller man med den lägre instansen om att det är rätt att stänga av mannen. I domskälen framkommer att ordningsvakten också lagt ut bilder på kroggäster och spridit personliga uppgifter om otrohet och missbruk.

Själv uppger han att det förekommit ”viss jargong” i gruppen. Men eventuell humor är ingen ursäkt konstaterar domstolen. Dessutom borde han själv inse att säkerheten även i en sluten grupp på internet är begränsad, och redan där bör han anses som olämplig.

Domstolen ger ordningsvakten rätt i att Polismyndigheten under utbildningen bör vara tydligare när det gäller personliga uppgifter och informationssäkerhet. Men att de uppgifter som ordningsvakten spridit är så pass känsliga att det borde varit självklart att inte sprida dem.

Sandra Lund
08-725 52 12 Twitter: @lundasandra

Kommentera den här artikeln