Tjänstemän laddar för storkonflikt

Foto: Fredrik Sandberg

Niklas Hjert. Foto: Fredrik Sandberg

Fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer planerar tillsammans en storkonflikt inom tjänstesektorn. Sammanlagt 125 000 tjänstemän berörs. Pengar till avtalade flexpensioner är frågan som kan utlösa de gemensamma stridsåtgärderna. 

I den redan stökiga och oroliga avtalsrörelsen mullrar nu de tyngsta förbunden inom TCO respektive Saco om konflikt och strejk. Unionen har under sin åttaåriga historia aldrig mobiliserat så kraftfullt.

– Konflikt är inget som vi tar till lättvindigt, men i det läge som vi befinner oss i är det sannolikt att den bryter ut, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

Sveriges Ingenjörer, som på de senaste 20 åren aldrig blåst till strejk, förbereder sig nu på det värsta. Motparten Almega vill inte diskutera kravet på flexpension, som är tjänstemännens benämning på avtalad delpension.

En första drabbning sker på området Almega IT och Telecomföretagen, vars avtal löper ut sista mars.

– Vi står i var sin ringhörna, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef i Sveriges Ingenjörer.

De båda fackförbunden samverkar tätt i förberedelserna för konflikt.

– Vi samarbetar i högsta grad, säger Niklas Hjert.

Inom tjänstesektorn handlar det om ett 20-tal avtalsområden där parterna kräver flexpension. Förmånen finns redan inom industrin, men även inom handel, byggsektorn och transporter.

– Där ser arbetsgivarna vikten av flexpension. För våra medlemmar har det stor betydelse. De avstår lön till förmånen, säger Camilla Frankelius.

Förbunden knyter förmånen till rörligheten på arbetsmarknaden. Om flexpensionen finns i en stor del av näringslivet kan tjänstesektorn få svårare att rekrytera personal när den erbjuder sämre villkor.

– Pensionerna har alltid varit en viktig fråga för tjänstemännen. Vi kan inte ha olika villkor för medlemmarna, säger Niklas Hjert.

Unionens förhandlingschef ser inga svårigheter i att mobilisera sina styrkor i pensionsfrågan. Medlemmarna prioriterar den som nummer ett, steget före höjda reallöner. För Unionen handlar förhandlingarna med Almega också om att försvara siffor i avtalen. Arbetsgivarna har krävt ett sifferlöst avtal som gäller tillsvidare och dessutom en omfattande förändring av las. De vill få rätt att undanta 20 procent av personalen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

– Det är också frågor som vi inte kan acceptera. Vi är på väg in i en full konfrontation, säger Niklas Hjert.

Flexpensionen är en infekterad fråga mellan parterna. I förra avtalsrörelsen vägrade Almega gå med på en sådan lösning. Då tog Unionen inte konflikten.

Hos akademikerförbundet i Saco är hotet om konflikt inte samstämmigt. Två mindre förbund på området blåser inte på lika hårt som Sveriges Ingenjörer.

Jusek har just inlett sina förhandlingar på området. Hos Civilekonomerna ser förhandlingschefen Mikael Andersson att frågan löses vid förhandlingsbordet. Hos arbetsgivarna i Almega vill man inte kommentera eventuella motåtgärder till strejk eller annan stridsåtgärd.

– Vi brukar inte kommentera det och gör det inte nu heller, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Han vill se en förhandlingslösning som ger individen rätt att välja om pengar ska sättas av till pension eller högre lön.

Carl von Scheele
08-725 52 17

Kommentera den här artikeln