Förslag: 15 000 i minimilön

Sänk lönerna på okvalificerade jobb till 15 000 kronor. Det förslår professor Lars Calmfors i en rapport som han tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Han kallar det ingångsjobb.
– De skulle inte bara vara avsedda för invandrare, utan även ungdomar.

Nu sällar sig Lars Calmfors till den långa rad av uppfinnare som föreslår sänkta ingångslöner för personer med långa kvalifikationer. Han gör det i sitt uppdrag att leda Svenskt Näringslivs Arbetsmarknadsekonomiska råd.

Hans och rådets förslag om speciella ingångsjobb som parterna skulle avtala om och som högst skulle få vara i tre år är ännu en variant av vad de borgerliga allianspartiernas olika föreslag.

Introduktionsanställning (KD), ingångsjobb (C), startjobb (L) och första-jobbet-anställning (M) lyder förslagen som kommit i strid ström de senaste månaderna.
– Det går inte att klara de stora problemen med sysselsättningen utan att acceptera ökad lönespridning. Det innebär att de höga svenska minimilönerna måste sänkas, säger Lars Calmfors till Eko-nyheterna.

Han uppmanar parterna att förhandla fram ingångsjobb, en anställningsform som ska vara under en kortare tid. I förslaget ingår att staten slopar arbetsgivaravgifterna på dessa anställningar och dessutom inför ett extra jobbskatteavdrag.

Den sänkta skatten för löntagaren ska göra det möjligt att försörja sig på jobbet. Däremot varnar Calmfors för lagstiftning om parterna inte sluter avtal. Det är ett hot som framförts av allianspartier i samband med att de presenterat sina egna idéer.

– Om man tänker på längre sikt är det inte ett bra system om riksdag och regering fastställer minimilöner. I ett annat läge kan det vara frestande att höja dem, säger han till Ekot.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson avvisade förslaget i morgonnyheterna och varnade för att sänkta löner för en viss grupp kan leda till nedpressade löner för alla de lägst avlönade på arbetsmarknaden.
I årets avtalsrörelsen har arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv använt sig av de stora flyktingströmmen som argument för främst frysta ingångslöner.

Carl von Scheele
08-725 52 17

Kommentera den här artikeln

 • Simsalablunder

  Lars Calmfors har tjatat om att sänka löner i årtionden och han har haft fel i alla år.

  Finns inga företag som kommer anställa FLER om de inte samtidigt får avsättning för den merproduktion som fler anställda är tänkt att skapa. De sysslar nämligen inte med välgörenhet såsom Lars Calmfors och Svenskt Näringsliv försöker påskina genom förslaget där man anställer fler bara för att priset på arbetskraft blivit lägre.

  Fler anställda blir ju en ökad kostnad för företaget om inte samtidigt den effektiva efterfrågan finns för merproduktionen som fler anställda är tänkt att skapa.

  Om företag inte anställer fler idag beror det på att de redan klarar att möta den efterfrågan som finns idag och den de ser inom överskådlig framtid. Skulle de inte klara att möta rådande efterfrågan skulle inflationen ta fart, men det gör den inte.

  Dessa lönesänkarförslag är precis som sagts inte alls till för att skapa fler jobb som man hävdar. De är till för att pressa löner generellt nedåt i syfte att öka vinstutvecklingen kortsiktigt för företag som främst exporterar.

  Förslaget kommer ur samma usla idésamling som sänkt A-kassa och sjukpenning, som sedan länge påvisats inte ha någon bäring i verkligheten, men som Lars Calmfors och Svenskt Näringsliv likafullt förespråkar trots att de inte skapat mätbart fler jobb.

  Det hindrar förstås inte att de alltjämt påstår att de skapar jobb, men utan att kunna påvisa det, främst genom skenargumentet att det är ”de flesta överens om”.

  Får Lars Calmfors och Svenskt Näringsliv som de vill så kommer de att ytterligare skada svensk realekonomi då den samlade effektiva efterfrågan sjunker genom den allt sämre köpkraften i de breda inkomstlagren, där man tenderar att använda sin inkomst fullt ut i ekonomin.

  Och denna gång kommer det inte gå att ersätta den sjunkande köpkraften med privatlån i samma omfattning som tidigare, eftersom den privata skuldsättningen i Sverige redan är extremt hög.

 • Ennaje

  Klokt och bra förslag. Kör på den linjen!

 • Simsalablunder

  I radions P1 fick Calmfors frågan var dessa fler än idag lågbetalda jobb ska skapas. Calmfors svävade iväg och pratade om ett besök på Clas Ohlson där han tyckte det var för lite personal att serva honom bland hyllorna.

  Clas Ohlson skulle alltså öka sin personalstyrka, tror Calmfors, om de fick anställa människor till lägre kostnad att springa mellan hyllorna och serva sådana som honom.

  Det är ju en merkostnad för Clas Ohlson!
  Eller menar Calmfors att nuvarande anställda också ska få sänkt lön så att utrymme skapas att anställa fler?

  Om det senare är fallet, varför skulle då inte Clas Ohlson hellre välja att bibehålla nuvarande personalstorlek till en lägre kostnad och genom det direkt utan minsta ansträngning och investering kunna ÖKA SIN VINST?

  Calmfors titulerar sig professor i ekonomi…

 • Simsalablunder

  Näe, det som bestämmer efterfrågan på arbetsskaft är
  om företag har behov av den merproduktion ytterligare anställd är tänkt skapa. Och det är kort och gott den effektiva efterfrågan som styr det. Den effektiva efterfrågan är direkt kopplad till real köpkraft, vilken påverkas av reallöneutvecklingen.

  ”Om vi inte höjer reallönerna dom närmaste fem åren så sjunker arbetslösheten med ca 5 procent.”

  Hur skulle det gå till? Du får gärna förklara vilka funktioner i vår ekonomi som tillser att arbetslösheten sjunker med ca 5 procent om reallönerna står still?