Snabbspår för pedagoger

STOCKHOLM 20160211 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, (mitten) utbildningsminister Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson (V) minister fˆr hˆgre utbildning vid en presskonferens p Stockholm Universitet p torsdagen. Foto: Erik Nylander / TT / kod: 11540

Helene Hellmark Knutsson (S) minister för högre utbildning, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, (S) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Erik Nylander/TT

På torsdagen presenterade regeringen det nya snabbspåret för lärare och förskolelärare. Redan i april kan de första deltagarna i detta snabbspår tas emot.

– Att vi har skickliga och engagerade lärare i den svenska skolan är oerhört viktigt, och vi är därför glada att kunna presentera snabbspåret, sa ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson vid en presskonferens på Stockholms universitet.

Hon påminde om att vi har en mycket stor lärarbrist i landet, i kombination med större barnkullar än tidigare betyder det att fler åtgärder kommer att behövas framöver.

Det är på Stockholms universitetet som de första deltagarna i pedagogernas snabbspår ska börja sin utbildning i april. Men hur lång tid det tar innan de är klara att bli legitimerade svenska lärare kan man däremot inte slå fast.

– Det går inte att svara på, eftersom behovet av kompletterande utbildningar och hur snabbt man lär är individuellt, förklarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Prognoser finns dock. En gissning är att de allra snabbaste kan vara i tjänst redan ett år efter att de påbörjat sitt snabbspår.

Annars står inte förledet ”snabb” för att hela processen nödvändigtvis kommer att gå i expressfart.

– Vad vi gör – som man ju kan tycka är konstigt att man inte gjort förut – är att vi tar ett helhetsgrepp. Förut har det kunna gå till så att den nyanlände som vill få sin utbildning godkänd och kompletterad har fått göra ett prov. Och sen vänta. Sen har man fått gå en kurs. Och ny väntan… Nu tar vi bort de där väntetiderna, sa Ylva Johansson.

Tidigare har man också krävt svenskkunskaper redan vi påbörjandet av en vidareutbildning för att nå svensk lärarkompetens. I snabbspåren räknar man med att deltagarna lär sig svenska under utbildningstiden.

Arbetsmarknadens parter är huvudaktörer i snabbspåren, ihop med Arbetsförmedlingen. SKL, Almega, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, prisade alla att dessa nu är på plats. En del återstår att diskutera vidare mellan parterna, berättade Maria Rönn, Lärarförbundets förste vice ordförande.

Maria Rönn. Foto: Birgitta Ländin

– Vi ska fortsätta samtalen för att försäkra oss om villkoren för dem som ska handleda de nyanlända lärarna när de gör praktik, så att de får tid och resurser för sin handledning.

Hon ser många fördelar med snabbspårens valideringar av lärarnas kompetens, som ger en ökad möjlighet för de utländska lärarna att få arbeta inom sin egentliga kompetens.

– Vi har ofta hört om hur utländska lärare erbjuds att bli modersmålslärare inom den egna språkgruppen. En arabisktalande lärare – sedär, då har vi en modersmålslärare för den gruppen. Men om du är till exempel kemilärare så är det ju där du har din kompetens, precis som det är en egen kompetens att vara modersmålslärare.

Birgitta Ländin
08-725 52 18

Kommentera den här artikeln