Färre unga arbetslösa

Mats+Wadman_stor

Mats Wadman. Foto: Camilla Veide

I slutet av januari var 386 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 4 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten bland ungdomar är nu på den lägsta nivån sedan 2009, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

På ett år har antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat från 81 000 till 70 000 personer. Det innebär en arbetslöshetsnivå bland ungdomarna på 13,1 procent, om man ser till andel av den registerbaserade arbetskraften. Det är den lägsta nivån sedan 2009.

– Ungdomarna gynnas av den starka utvecklingen på arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi en större andel ungdomar med längre arbetslöshetstider. Det visar hur viktigt det är med individuella, riktade insatser till de unga som behöver mest stöd, till exempel de som saknar en gymnasieutbildning, säger Mats Wadman, analyschef på Arbetsförmedlingen i pressmeddelandet.

Totalt hade 147 000 personer varit utan jobb i ett år eller mer, en ökning med 6 000 sedan samma månad i fjol. Detta motsvarar 38 procent av de inskrivna arbetslösa (16-64 år).

I slutet på januari var 145 000 av de inskrivna arbetslösa födda utanför Europa. Det är 17 000 fler än för ett år sedan . Övriga inskrivna arbetslösa minskade med 21 000, till 241 000.

Utvecklingen förklaras av att allt fler utomeuropeiskt födda kommit till Sverige och vill in på den svenska arbetsmarknaden.

Kim Nilsson
08-725 52 20 @kimnilsson83

Kommentera den här artikeln