Reglerna ändras för traineejobb

STOCKHOLM 20160122 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Foto: Henrik Montgomery/TT

Den tröga starten för regeringens satsning på traineejobb har fått arbetsmarknadsministern att se över reglerna. Nu ska fler kunna komma ifråga för de här jobben. – Vi lättar upp på kraven på gymnasiekompetens, eftersom vi ser att det på bara ett år har skett en förändring i vilka grupper som bäst behöver insatserna, förklarade Ylva Johansson.

Under fjolåret skedde en klart positiv utveckling på arbetsmarknaden för både de yngsta och de äldsta, visade ministerns genomgång av arbetsmarknadsläget.  De lediga jobben är fler än någonsin. Sysselsättningsgraden bland personer över 55 stiger nu stadigt.

– Den gruppen går nu som tåget på arbetsmarknaden, vilket är glädjande, sa Ylva Johansson.

Fler fortsätter jobba längre, men för denna grupp har inte långtidsarbetslösheten förändras, vilket tyder på att den som väl blivit arbetslös är det alltjämt svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Sysselsättningsgraden ökade i fjol även bland utrikes födda kvinnor, som är en grupp som har lägre sysselsättningsgrad än övriga. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit och inte minst minskar gruppen långtidsarbetslösa unga.

– Det är naturligt att ungdomar är arbetslösa kortare perioder, mellan studier och arbete. Men långtidsarbetslöshet är viktigt att motverka, därför har vi ett löfte om en 90-dagarsgaranti som vi siktar på att leva upp till inom mandatperioden. Inom 90 dagar ska den unga ha jobb eller utbildning.

En ny insats för att leva upp till detta är ett riktat uppdrag till 180 statliga myndigheter att ta emot unga med praktiska funktionshinder. En annan är ett avtal med 286 av landets kommuner att i samarbete med Arbetsförmedlingen om åtgärder för de unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar.

Ett uppdrag är att över huvud taget hitta dessa unga, som ibland inte ens är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Insatser som sedan kan komma ifråga är exempelvis hjälp till utbildning, trainee-jobb eller arbetspraktik.

LÄS OCKSÅ:

Nyanlända erbjuds traineejobb och utbildningskontrakt

Få traineejobb har registrerats

Birgitta Ländin
08-725 52 18

Kommentera den här artikeln

  • Dags att inse, Enklare jobb finns hur gott som helst, Bara viljan finns hos politiker….För det konkurreras ut av det som kallas idag praktikträsket, Där du får inte lön…utan ska försöka tvingas arbeta som slav.

    Är som sagt inga problem fixa enkla jobb, Som nu pratas om hela tiden.Bara avskaffa all sorts gratis/ betald praktik, Åt företag, kommuner. Så blir de tvingade anställa människor med lön istället.

    Förut var det anställa som gjorde arbetena för enklare jobb på 80 /90 talet, Sen fick nån för sig vi ska bättra på statistiken att arbetslösa är aktiva, Ser bättre ut så mot väljarna. Och någonting gick väldigt väldigt galet…. Är väl inte staten uppgift ordna fritidsgårdar åt arbetslösa, Som gör dessa helt utan framtid. Och konkurrerar ut riktiga jobb, Samt kostar 2 miljarder per år till bidrag till arbetsgivare som tar i mot arbetslösa. Sen stå och säga låga ersättningar till arbetslösa skapar jobb…. Nu snackar vi om Monty Python sketch som politikerna lever i deras verklighet och de skapat. Nedåtgående självdestruktiv spiral…

    Typ AF hade jobb och förmedlade jobb en gång i tiden, Idag arbetslösa ska spamma arbetsgivare i onödan som gör ingen vill ha med de på AF att göra. Samtidigt arbetslösa arbeta gratis som slav och konkurrera ut sig själv. ….Monty Python värld…

    Dags att låta de bortskämda företagen av politikerna själva börja betala vanlig lön till arbetstagaren och lära upp om de behöver arbetskraft. Fungerade så förr tiden tills de fick gratis arbetskraft… Särskilt på det här praktikvärlden som finns nu. Som är bara enkla jobb som finns inget att lära upp…..Monty Python värld…