Visselblåsare ska ha rätt till skadestånd

Den som slår larm om allvarliga missförhållanden på en arbetsplats ska ha rätt till skadestånd vid repressalier från arbetsgivarens sida, föreslår regeringen.

Det svenska skyddet för visselblåsare är otillräckligt, har organisationen Transparency International slagit fast i en studie. Nu lägger regeringen förslag om att en anställd som slår larm om allvarliga missförhållanden ska ha rätt till skadestånd om arbetsgivaren bemöter agerandet med någon form av repressalier.

Samma skydd ska gälla för inhyrd arbetskraft som för fastanställd.

Med allvarliga missförhållanden avses sådant som kan leda till fängelsestraff. Det ska räcka med att det finns konkreta misstankar. Om en anställd offentliggör förhållandena, genom att exempelvis vända sig till en myndighet, måste det emellertid finnas ”fog” för klagomålet för att man ska ha rätt till skadestånd.

Först måste man också ha larmat internt på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska därefter ha struntat i att agera.

Skyddet för en visselblåsare ska emellertid inte gälla om man själv begår ett brott när man slår larm.

Lagförslaget, som föreslås träda i kraft 1 januari 2017, har nu skickats till Lagrådet för synpunkter.

Lena Hennel
Tel: 08-725 52 08

Kommentera den här artikeln

  • Är rent komiskt….Regering föreslår. Regeringens klarar inte ens rensa i sitt eget skit.
    Bara se på Arbetsförmedlingen och dess kränkande/ rent mobbing åtgärder för arbetslösa som förstörs, förtvinar som människor av dessa. Blir helt utan framtid, För statistikens skull. AF är experter att syssla med någon form av repressalier…. ”Allvarliga missförhållande”…. Har nog skrikits att det är så så många år åt AF……Absolut Ingen brytt sig.

    Synsättet är hos AF som nu vill tro att det fungerar, Ju man kränker arbetssökande detstå mer effektiva fungerar att man för rätt statistik. Typ en död människa räknas som en mindre arbetslös….Förutom verkligheten blir arbetslösa sitta bara funderar. Är den här AF människan som pladdrar på ut sakerna totalt blåst … Nu skiter jag i allt, Har bättre saker än höra på blåsta människor…

    Lagligen som statliga tjänstemän, Ska ju inte ens åtgärder för arbetslösa finnas där de förstörs, förtvinar som människor och blir helt utan framtid. Så är redan kriminellt förfarande från AF anställda.