Fackligt rättsskydd drog in 190 miljoner till medlemmar

STOCKHOLM 20110404 Debatt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engstrˆm p LO-tidningen. Bilden: Dan Holke, LO-TCO R‰ttsskydd. Foto: Maja Suslin / SCANPIX / Kod 10300

Dan Holke. Foto: Maja Suslin/TT

LO-TCO rättskydd drog in 190 miljoner kronor i ersättningar till arbetsskadade under 2015. Samtidigt var det många som inte anmälde arbetsskador och gick miste om sammanlagt 145 miljoner kronor i ersättningar.

– Kunskapen om att man ska anmäla sin skada är mycket låg bland medlemmarna, men även bland de fackliga företrädarna, säger Dan Holke, chefsjurist på fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd.

Medlemmar som skadat sig i jobbet förra året förlorade sammanlagt 145 miljoner kronor. Detta för att de inte anmält anmält arbetsskador arbetssjukdomar och därför inte heller fick dem prövade av Försäkringskassan.

– Många har fått för sig att det är omöjligt att få sina skador godkända men det är fel. Av dem som faktiskt anmäler är det numera procentuellt sett fler som får skadorna godkända, säger Dan Holke.

Sedan 2012 har LO-TCO Rättsskydd drivit informationskampanjen ”Du har rätt till ersättning för din arbetsskada”.

– Kunskapen bland de fackliga företrädarna är dålig och därför har vi en längre tid varit ute hos förbunden för att informera om vikten av att anmäla arbetsskador, säger Dan Holke.

För att få ut skadestånd eller livränta måste den enskilde själv anmäla. Men för att Rättsskyddet ska driva ärendet i domstol måste medlemmarna få rättshjälp av sitt fackförbund.

Malin Wernström
08-725 52 14

Kommentera den här artikeln

 • Tobias

  Jag har kämpat sedan 2000 för att få min arbetsskada utred och bedömd av Försäkringskassan, inte hjälpte det att anmäla skadorna.

  Sedan måste LO-TCO börja stärka det juridiska skyddet för alla dom med skador och sjukdomar. Det duger inte med att visa på att man har hjälpt så eller så många. Resten står ju utan rättsskydd och rättshjälp.

  Att en enda inte söker eller anmäler sina skador säger mer om Facket, LO och TCO än om att folk inte tar till vara på sina rättigheter. För det finns inga.

  Jag begärde hjälp från ombudsmännen i den fackförening som jag då var medlem i, men där skrattade man bara åt begäran av rättshjälp..

  Där håller jag med ”Nordväst”. Men det som sägs om AFA, AMF är nog inte någon hjälp för den enskilde individen som har försäkringar för dem är helt uddlösa som jag nämnde tidigare.

  Sedan skulle man önska att denna, Dan Holke, publicerade alla domar som LO-TCO har om arbetsskadeärenden och även arbetsskadelivränta på offentliga medier som man har tillgång till.

  Då kan man börja se på detta med nya ögon. Som det är nu har medlemmen bara en from förhoppning om hjälp, stöd och rättshjälp. Här måste det bli bättre, mycket bättre.

 • Tobias

  Här är en länk som jag fann i Advokaten en tidning säger allt om arbetsskadeförsäkringarna och som dessa höga herrar från LO-TCO borde anamma. Istället tjatar man om ”du har rätt till”, men det händer ju ingenting. Läs och begrunda.

  https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2002/Nr-6-2002-Argang-68/Sjuka-och-arbetsoformogna-forlorar-mangmiljonbelopp—Advokat-efterlyser-rattshjalp-i-socialforsakringsmal/