Invandringen en lönsam affär för Sverige

Om vi inte haft invandring till Sverige sedan 1950 skulle vi i dag vara ungefär 2,5 miljoner färre invånare. Och 900 miljarder kronor fattigare, visar en ny rapport från tankesmedjan Arena idé.

Uttryckt på ett annat sätt: 900 miljarder är den sammanlagda vinsten av invandringen till Sverige mellan 1950 och 2014. Det innebär att om vi inte hade haft invandring skulle skatten behöva vara 65 miljarder kronor högre per år.

Invandringen har alltså varit en lönsam affär för Sverige, enligt rapportförfattarna Sandro Scocco, som är chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, som är docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Logiken är ganska enkel, skriver de: Det blir billigare för varje enskild invånare om kostnaden för samhällets gemensamma utgifter fördelas på 10 miljoner människor än på 7,5 miljoner.

Lite förenklat har författarna delat upp invånarna i Sverige i två grupper – personer med och utan invandrarbakgrund. Sedan har de räknat fram hur mycket dessa individer kostat samhället och hur mycket de själva bidragit med till samhällsekonomin.

En anledning till att utrikesfödda bidrar mer till samhällsekonomin än vad de kostar är att de är kraftigt överrepresenterade i åldersgrupperna 20–40 år och underrepresenterade bland de äldre åldersgrupperna.

Trots lägre sysselsättningsgrad och högre kostnader så är det alltså fullt förklarligt att invandringen går med vinst för den svenskfödda befolkningen genom att invandrare i så hög grad är i arbetsför ålder.

Enligt rapporten står arbetskraften med svensk bakgrund för endast 0,2 miljoner av den totala ökningen av antalet sysselsatta sedan 1950, medan personer med utländsk bakgrund står för 1,1 miljon ytterligare sysselsatta. Invandrarna har alltså stått för 85 procent av sysselsättningsökningen i Sverige sedan 1950.

– Utan invandringen under efterkrigstiden skulle Sveriges ekonomi ha varit ungefär en femtedel mindre än vad den är i dag, slår rapportförfattarna fast.

Det finns en påtaglig potential att ytterligare öka vinsten med invandringen genom att höja sysselsättningsgraden bland invandrade. Det kräver dock en bättre integrationspolitik och riktade investeringar, enligt rapporten.

Esref Okumus
08-725 52 09

Kommentera den här artikeln

 • Simsalablunder

  Frågan om kostnader för infrastruktur och nya bostäder är fråga om att det finns reala resurser tillgängliga som man sedan allokeras. Det är inte en fråga om att det kostar i nominella termer vilket du tycks tro.

  Finns det tillgängliga resurser i form av människor villiga att arbeta, dvs ofrivillig arbetslöshet så är det resurser och potentiellt realt värdeskapande som man dagligen låter gå förlorat. Det är vad man gör när man tillåter en stor arbetslöshet från statligt håll.

  Fler människor ger mer värdeskapande om man tillåter dem att skapa värde, vilket sker genom arbete.

  Sverige går med ett mycket stort exportöverskott år efter år vilket innebär att utrymmet för import är mycket större än det är idag.

  Men vill man minska importen av t.ex. mat så krävs det att man allokerar reala resurser till inhemsk matproduktion, dvs det går åt arbetskraft till det, vilket vi vet det finns gott om idag.
  Men det går förstås inte genom att svälta ekonomin i nominella termer från statligt håll.

 • Simsalablunder

  Mycket riktigt, det var snömos det du skrev.

 • Simsalablunder

  Tino är dock inte det minsta trovärdig, så att läsa hans sagor duger inte om man vill lära sig något om den verkliga världen.

  Tino tillhör de fuskekonomer som inte ens begriper elementa som att en statlig utgift blir till tillgång i flera led i privat sektor, förutom att utgiften också blir till skatteintäkter för kommun, region och stat.

 • Alex

  Sveriges problem är alla bidragen som delas ut till höger och vänster!

  I Sverige har vi ett kvävande bidragsystem som ta bort mycket av motivationen till kreativitet för att skapa sig en inkomst.

  Om Sverige inför samma migrationsnspolitik som USA och Kanada så kommer vi att kunna skapa kompetenskluster med personer från världens alla hörn. Så slopa bidragslinjen i invandringspolitiken så kommer vi att få en rejäl skjuts framåt.

  Öppenhet och tolerans kommer av att vi vet alla försörjer sig själva och att de som lyckats är sin lyckas smed, det skapar en j-vla stor respekt för framgång.

  • Simsalablunder

   Sverige hade mycket bättre ersättningssystem tidigare riktat mot arbetslöshet, sjukdom etc OCH samtidigt verklig full sysselsättning. Människor valde alltså inte bidrag trots att systemet var klart generösare än de är idag.

   Man kan förstås inte slopa ersättningssystem utan att samtidigt erbjuda arbete mot lön. Myten att man är sin egen lyckas smed är bara en myt så länge den effektiva efterfrågan inte är tillräckligt stor.
   Slopar man bidrag utan att göra något annat sänker man också den effektiva efterfrågan som företag lever på.

   USA har idag enorm arbetslöshet och det beror inte på att deras bidragssystem . Det beror på att den effektiva efterfrågan är för liten för att generera tillräckligt med arbeten att kunna leva på , dvs rimligt betalda arbeten.

   Lösningen är förstås att staten på olika sätt, genom kommuner och landsting anställer bort arbetslösheten som den privata sektorn inte anställer. Det skapar reala värden och en ökad effektiv efterfrågan som de som vill bli sin egen lyckas smed kan slå mynt av.

 • Johann Valcer

  ”Skillnaden mot 50, 60 och 70-talen är att då tillät man invandrare arbeta” , – strunt prat ,helt vilseledande.
  Sverige rekryterade arbetskraft från utlandet på 50, 60-talen. Främst från Spanien , Italien, Grekland, Tyskland, Österrike,Schweiz, Jag träffade folk till och med från Lichtenstein som har blivit rekryterade till Sverige.
  Men det var ett annat Sverige i världsklass ett föredömme för övriga världen , beundrad och respekterad.