Calmfors sågar regeringens arbetsmarknadspolitik

Lars Calmfors. Foto: Henrik Montgomery

Lars Calmfors. Foto: Henrik Montgomery

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, ser flera hinder med regeringens arbetsmarknadspolitik.
– Det här är inte Eurovision Song Contest, säger han om målet att nå lägst arbetslöshet i EU.

Under studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, årliga arbetsmarknadsdag fick arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ta emot bred kritik från Lars Calmfors, professor vid Stockholms universitet.

Diskussionen om hur Sverige ska minska arbetslösheten handlade framförallt om hur unga ska komma in på arbetsmarknaden, liksom det mål som regeringen har om att nå lägst arbetslöshet i EU till 2020. Regeringens åtgärder i finansplanen kallar han för ett ”analytiskt sammelsurium”, det vill säga struntprat.

– För det första måste regeringen precisera vilken åldersgrupp de menar när de pratar om sitt mål. Sedan kan man fråga sig varför vi överhuvudtaget ska sätta upp mål i förhållande till EU. Det här är inte Eurovision Song Contest, säger Lars Calmfors.

Han efterfrågar i stället en procentsiffra vad gäller arbetslösheten som regeringen ska arbeta mot. Därutöver är han kritisk till 90-dagars garantin som innebär att unga högst ska gå 90 dagar innan de sätts i arbete eller utbildning.

– Jag tror att man med denna garanti fångar upp de ungdomar som skulle klara sig bra ändå, säger Lars Calmfors och fäller in att ett återinförande av värnplikten vore ett bättre verktyg.

Lars Calmfors poängterar att det inte finns ett samband mellan långsiktig tillväxt och arbetslöshet. Han menar också att det är svårt att bedöma de samlade effekterna av regeringens arbetsmarknadsreformer.

– Men klart är att de knappast kan sänka den varaktiga arbetslösheten påtagligt. Det är dessutom olyckligt att regeringen inte redovisar beräkningar av effekterna av sina reformer.

Linda Flood
08-725 52 16

Kommentera den här artikeln

 • Krsd Bo

  Varför uppfattar man allt för ofta att våra politiker oavsett parti, att de lever i annan värld?
  Kolla även, och varför inte sänds inte detta FORUM på kvällstid, så att folket blir mer upplysta?
  Man kan ställa sig frågan, om det är p.g.a. obehagligt och farligt med för medvetna och kunniga medborgare?
  http://www.svtplay.se/video/2930106/svt-forum

 • bodenbob

  Jag hade nog varit mer förvånad om han inte hade gjort det, underligt bara att det tog så långt tag innan han gjorde det.

 • Simsalablunder

  Det är verkligen inte ofta man kan hålla med Calmfors. Men denna gång går det åtminstone göra det i uttalandet ”varför vi överhuvudtaget ska sätta upp mål i förhållande till EU.”

  Men här slutar också det man kan hålla med Calmfors. Ty han har i hela sin karriär förespråkat lönesänkningar som en lösning till fler arbeten, vilket sänker den aggregerade efterfrågan, något som i sin tur skapar arbetslöshet.

  Sverige ska givetvis jämföra sig med Sverige när det kommer till hur låg arbetslöshet vi skall tolerera.
  Det borde vara självklart att INGEN ofrivillig arbetslöshet skall
  tolereras eftersom det är ett ENORMT slöseri med VERKLIGA resurser.
  Och det borde vara självklart att löner inte skall släpa efter vinstutvecklingen, när samtidigt investeringsgraden står still eller inte heller den följer vinstutvecklingen.

  Inget av det får du dock Calmfors att propagera för.

 • Tommy Carlsson

  Det var Milton Friedman som lanserade denna nyliberala idé. Sänkta löner skulle få företagen att öka investeringarna och därmed öka sysselsättningen. Dessa nyliberala idéer anammades av både borgarna och socialdemokraterna. Därför har Lars Calmfors varit rådgivare till både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Men idén var fel, inte ökade företagarna investeringarna och inte ökade sysselsättningen. I stället tar företagen ut enorma vinster, och löntagarna får allt mindre. Inte på 100 år har svenska löntagare fått så lite betalt i förhållande till vad de producerar.