Fas 3 kvar i fyra år till

budget

Försenad start. I höstbudgeten räknade regeringen med att fas 3 skulle vara borta 2018. I vårbudgeten är 2019 nytt slutår. Foto: PONTUS LUNDAHL

 

Fas 3 ska bort med start i höst – men tempot sänks från långsamt till jättesegt. Först någon gång 2019 ska fas 3 vara avskaffat.

Det är prognosen i vårbudgeten.

– Ingen blir gladare än jag om det går snabbare, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tio miljoner anslås till extratjänster i välfärden med avtalsenlig lön, de nya jobben som ska ersätta fas 3.  Det räcker inte långt. Anslaget plussas på undan för undan till en halv miljard nästa år och 2,5 miljarder 2018.

– Det tar lite tid att hitta arbetsplatser. Vi ska bygga upp nya arbetsplatser så snabbt det bara går. Det är angeläget, betonar Magdalena Andersson.

I vårbudgeten öppnar regeringen också en möjlighet till studier för fas 3-deltagare. De ska kunna studera i högst ett år och behålla aktivitetsstödet under utbildningen.

Arbetsförmedlingens senaste prognos pekar mot att fas 3 kommer att slå rekord i december med 36 700 inskrivna. Siffrorna reviderades upp i februari. De har redan överträffats av verkligheten. 36 275 långtidsarbetslösa deltog i fas 3 i mars – 275 fler än i prognosen.

Samtidigt kommer antalet människor som går från fas 3 till extratjänster att vara som störst i december.

– Extratjänsterna fasas in under andra halvåret i år för att sedan öka under mandatperioden. Vilken nivån blir i december avspeglas inte i budgeten, säger Magdalena Andersson.

Mer kommer.
– Regeringen avser att återkomma med ytterligare insatser för människor som är långtidsarbetslösa, står det i vårbudgeten.

Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt sedan finanskrisen år 2008. I mars hade drygt 70 000 arbetslösa gått utan jobb i minst två. Det är dubbelt så många som 2008.

Att bekämpa långtidsarbetslösheten är ”en viktig utmaning”, står det i vårdbudgeten, som anger två mål för politiken:

• Färre ska bli långtidsarbetslösa.

• Fler långtidsarbetslösa ska få jobb.

Mats Pejer
08-796 27 16

Kommentera den här artikeln

 • Jojjo08

  Är det tillåtet ha med ett plakat i S-tåget 1:a maj där det står.
  AVSKAFFA FAS3 NU!

 • Tobias

  Undrar vad som sker med alla dem som har arbetsskador och har placerats i fas 3. Undrar vad dem skall få för förutsättningar?

  Arbetsskador är inte ett prioriterat område. Människorna som hamnar i fas 3 endast för att politiker och deras åtgärder inte går att applicera på sjuka människor.

  Man har kommit till fas 3 därför att af och fk inte har kunnat finna andra åtgärder till dessa moment 22 individer.
  Andra åtgärder som att samarbete över myndighetsgränser låter sig inte göras heller. Då undrar säkert vän av ordning, varför inte det?

  Jo, det stavas prestige. Ingen myndighet eller verk som är statligt erkänner att man inte kan göra något för den som skadas allvarligt på sitt arbete.
  Bättre att inte hjälpa och sätta den i åtgärder som inte leder till någonting och säga att man är i arbete.
  Då finns man inte i statistiken b.la.

 • Adrian Nilsson

  Varför kan inte arbetslösa slippa utsättas för att vara gratis arbetskraft till privata och offentliga profitörer direkt??? Helt obegripligt som om de arbetslösa skulle ha svårare att hitta arbete om de satt hemma och sökte jobb istället för passiviserings- och förnedringsmaskineriet!!

 • gaby

  Antalet deltagare i Fas 3 utan a-kassa ökar. De får ingen ersättning alls, utan är hänvisade till att söka socialbidrag eller att bli försörjda av närstående.

  För att få det så kallade aktivitetsstödet krävs att man varit med i A-kassan i minst tolv månader och haft jobb i minst sex månader.

 • Anders

  Regeringen kan omedelbart stänga meningslös förvaring och spara miljoner!
  Även om det dröjer innan man kan erbjuda bättre ”sysselsättning” eller extrajobb mm, borde man omedelbart kunna sluta med dagens totalt meningslösa sysselsättning/förvaring.

  Den kosta ca 5.000kr per person och månad av skattemedel som betalas till de som enbart startat desa företag för att ta emot skattemedel för meningslös förvaring alternativt utnyttja gratis arbetskraft.

  Vi är nästan 40.000 personer i FAS3. Det innebär 200mkr varje månad man betalar för detta meningslösa!!!

  Detta kan regeringen SPARA genom att sluta med detta direkt.

  Vi kan ägna dagarna åt att söka jobb istället och sedan får regeringen återkomma allt eftersom de kan erbjuda något bättre.

 • Anders

  Regeringen kan omedelbart stänga meningslös förvaring (sk sysselsättning) i FAS3 och spara miljoner!
  Även om det dröjer innan man kan erbjuda bättre ”sysselsättning” eller extrajobb mm, borde man omedelbart kunna sluta med dagens totalt meningslösa sysselsättning/förvaring.

  Den kosta ca 5.000kr per person och månad av skattemedel som betalas till de som enbart startat desa företag för att ta emot skattemedel för meningslös förvaring alternativt utnyttja gratis arbetskraft.

  Vi är nästan 40.000 personer i FAS3. Det innebär 200mkr varje månad man betalar för detta meningslösa!!!

  Detta kan regeringen SPARA genom att sluta med detta direkt.

  Vi kan ägna dagarna åt att söka jobb istället och sedan får regeringen återkomma allt eftersom de kan erbjuda något bättre.

 • Jojjo08

  Ingenstans står det mig veterligen att läsa varför man envisas att dra ut på tiden att avskaffa FAS3 till 2019 mer än det som framkommit så här långt. Man nöjer sig med att gå ut med att det handlar om en succesiv utfasning av FAS3 i takt med att de kan ersättas av Extra tjänster inom välfärden och att övriga nödvändiga åtgärder är ordnat. Ingen som helst förklaring varför deltagare ska vara kvar i FASS3 fram till dess. Vad är det som hindrar S och MP att redan till årskiftet 2015/2016 ha avslutat FAS3. Är
  det med tanke på deltagarna eget bästa eller något annat?

  Hade det här gällt inom något annat område som vård, skola, omsorg, försvaret underhåll av järnväg t.ex hade det med all säkerhet funnits en mer ingående förklaring om varför. En konsekvensanalys för den verksamhet det handlar om och de människor som berörs. Något annat vore helt otänkbart.

  En mycket nonchalant hållning till deltagare i FAS3.. Ta nu
  chansen och ge en ordentlig uttömmande förklaring. FAS3are har
  genomlidit så mycket skit så jag är övertygad att dom tål att höra det

 • Tobias

  Sverige har blivit ett samhälle som värnar system i stället för medborgare. Människor flyttas från en myndighet till en annan. Ingen tar helhetsansvaret och försöker hålla ihop samhället och människorna i det.

 • joakim22

  Korrekt nyhetsrapportering: ”regeringen fortsätter administrera FAS3”. Så kan det gå. En bra, trygg & stabil årgärd som håller de utslagna i sch..ger dem meningsfull fritid på kontorstid!

 • Tommy Carlsson

  Felet med Fas 3 är ersättningen till arbetsgivarna. Tar man bort denna ersättning blir Fas 3 som vilken företagsbaserad praktik som helst. Att folk mår dåligt beror alltså inte på Fas 3, utan på att de är arbetslösa.

 • m.sant

  Men vi som fyllt 60 med råge trots idogt arbetssökande tvingas
  stämpla till pensionen, så är krassa verkligheten trots alla ” frivolter ”
  är dörren på arbetsmarknaden stängd ! FASlig arbetsmarknad.

 • T Lindholm

  Det hela kanske istället handlar om att ta ”hänsyn” till dessa som ytnyttjar Fas:3are. Man behöver inte vara någon Raketforskare för att förstå, att många s.k Arbetsgivare mer eller mindre byggt upp sina Verksamheter med Fas:3are,,,d.v.s att få betalt för Arbetskraften som de har i sina Företag. Någon annan förklaring till, att man inte tar bort Fas:3 direckt, trotts den stora besparingen för Staten, är svår att hitta…!

 • (-¦░Xenon░¦-)

  Sossarna har ”avskaffat” FAS3 genom att förlänga det utan tidsgräns.