Därför höjer vi a-kassan

Magdalena Andersson och Ulla Andersson. Foto: Henrik Montgomery

Magdalena Andersson och Ulla Andersson. Foto: Henrik Montgomery

Magdalena Andersson och Ulla Andersson i Arbetet:

 

Svensk a-kasseersättning har sänkts mest i hela OECD.

Taket i a-kassan har inte höjts på 13 år. En arbetslös tjänsteman får i dag i snitt bara 39 procent av sin tidigare inkomst och de allt lägre ersättningsnivåerna har drabbat både individer och samhällsekonomin utan att sänka arbetslösheten.

Genom att förstärka arbetslöshetsförsäkringen vårdar och förstärker vi den svenska modellen i praktisk politisk handling.

Det skriver finansminister Magdalena Andersson och Vänsterpartiets ekonomisk-politisk talesperson Ulla Andersson i en gemensam debattartikel i Arbetet.

 

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av grundbultarna i den svenska modellen. Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring för den som blir av med sitt jobb. Den som blir arbetslös ska inte samtidigt drabbas av en privatekonomisk kris, utan ha möjlighet att ställa om och fokusera på att aktivt söka och få ett nytt jobb. På så sätt förbättras matchningen på arbetsmarknaden genom att den arbetssökande får bättre möjligheter att hitta ett jobb som motsvarar hennes eller hans kompetens och kvalifikationer. Arbetslöshetsförsäkringen är också ett viktigt instrument i konjunkturpolitiken då den stimulerar ekonomin i dåliga tider när arbetslösheten stiger.

Men arbetslöshetsförsäkringen fyller i dag sin funktion mycket dåligt. För de flesta blir den helt enkelt ingen försäkring mot inkomstbortfall. Det beror bland annat på att taket inte har höjts på 13 år. Sverige är det land där nivån i arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit mest i hela OECD. En genomsnittlig tjänsteman i privat sektor får idag bara ut 39 procent av sin tidigare inkomst efter skatt vid arbetslöshet. Det är få personer eller familjer som klarar en sådan sänkning av inkomsten mer än under en mycket kort tid. Samtidigt har den förra regeringens tillfälliga höjning av avgifterna gjort att många lämnat arbetslöshetsförsäkringen vilket bidragit till att allt fler bara får grundersättning vid arbetslöshet.

Detta är inte resultatet av en underlåtelsesynd utan var en tydlig målsättning med den tidigare regeringens politik. Genom att försämra livsvillkoren för de arbetslösa skulle arbetslösheten minska. Så har det dock inte blivit. Arbetslösheten har vuxit och de allt lägre ersättningsnivåerna har både drabbat individer och samhällsekonomin.

För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringens funktion kommer regeringen och Vänsterpartiet att prioritera en förbättrad arbetslöshetsförsäkring redan i den kommande vårändringsbudgeten.

Vi föreslår att taket i A-kassan höjs så att alla som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får ut 80 procent av sin inkomst under de första 100 ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor dag 1-100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. För arbetslösa som är sjuka och får sjukpenning höjs det högsta beloppet från 486 till 543 kronor per dag. Försäkringsskyddet blir nu alltså bättre för alla som jobbar och har en lön på 18 700 kronor i månaden eller mer och som i övrigt uppfyller villkoren för att få ersättning. Starkare skyddsnät gör att fler vågar testa nya arbeten och ökar rörligheten på arbetsmarknaden. För de som har en tilläggsförsäkring via sitt fackförbund kommer det höjda taket framförallt att innebära lägre premier för tilläggsförsäkringen eller medlemsavgiften.

Vi föreslår också att den högsta ersättningen för dem som inte har varit med i en a-kassa tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad ersättning höjs från 320 till 365 kronor per dag. Detta är en viktig inkomstförändring för grupper som har det tufft.

Förändringarna, som föreslås träda i kraft redan den 7 september 2015, går i en annan riktning än högerpolitiken, som ledde till att risken för fattigdom i samband med arbetslöshet och sjukdom kraftigt ökade.

En fungerande arbetslöshetsförsäkring tryggar inte enbart privatekonomin. Den förbättrar också matchningen och omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Genom att förstärka arbetslöshetsförsäkringen vårdar och förstärker vi den svenska modellen i praktisk politisk handling.

Magdalena Andersson
finansminister

Ulla Andersson
ekonomisk-politisk talesperson, Vänsterpartiet

 

Läs också:

Arbetet Debatt

Kommentera den här artikeln

 • Thomas Wik

  Mycket bra förslag, hoppas det går igenom riksdagen.
  A-kassan borde också indexregleras.

 • Jojjo08

  Bra., önskar även en indexreglering.
  Se nu till att resten av arbetsmarknadspolitiken fungerar så att A-kassan blir och är en omställningsförsäkring!

 • Buffan Walter

  Jag har ut 8080 kr i månaden, har jobbat heltid men det baseras på årebeloppet , jag kan knappast vänta till september, Hur det än kommer se ut så har man oturen att bara få tillfälliga jobb så är spiralen neråt. Inget kan stoppa den. När man når botten så spelar ingen roll vad de säger för inget blir bättre .. Vi kan inte komma upp. Ökningen är inte nog, För allt baseras på att du tidigare haft ett helt års arbete bakom dig och inte vad du i månaden tjänar.. Har man inte lyxen och inte har haft på många år så funkar inget, vad ni än politiker tror… Hur ska jag ens de första 3 månaderna innan man eventuellt måste gråta hos soc för att få sin rättmätiga ersättning att kunna leva på. Vad tror ni händer på 3 månader, om man ens har turen att de betalar ut pengarna i tid… Vad? Gråtalet stiger … vi som inte syns, fast vi jobbat och slitit hela våra liv.

  • Tobias

   Det här är också något som aldrig nämns:

   Legitimiteten hos själva rättsystemet möter specifika krav som genomlysning, transparens, rättsäkerhet, opartiskhet, men även av övergripande principer om bärande regler, grundlag, förhållande till överordnade instanser, avgränsning av inflytande, kompetens, kunnande, likformighet, förtroende hos befolkningen.

 • Tommy Carlsson

  Taket i a-kassan har inte höjts på 13 år, och det kallar undertecknarna för högerpolitik. Alliansen regerade i 8 år av dessa 13, vilket då innebär att S förde en högerpolitik i 5 år vad gäller a-kassan.

 • Tobias

  Idag är det bara personliga uppoffringar som gäller. Ideologin är bortblåst och det som gäller är politiker.

  Tänk personval och inte val på partier och deras dogmer eller teser.
  Det som sedan finns kvar är politik. Kanske till och med färgad av dina personliga politiska analyser. Inte för folkets bästa eler för den delen landets.

  Politik korrumperar och skymmer sikten för flertalet.

 • krepper

  Taket höjs i a-kassan och alla arbetslösa ser nu ett ljus av hopp om bättre ekonomi. Men vänta nu?
  Det näms inget om vad som händer efter dag 201-300 eller dag 301-400. Sanningen är den att socialdemokraterna beslutat behålla procentintervallet och avtrappningsmodellen 80%, 70% och 65%. Det innebär att den som är längst bort från arbetsmarknaden och av störst behov av reformeringen blir utan. De flesta i Fas 3 kommer inte att få någon höjning i ersättningen.

 • Petra

  Vad hände med 75 dagars regeln?

 • Per Larsson

  Bara taket höjs alltså. De som är lågavlönade eller varit arbetslösa ett tag får ingen höjning. Då inför man en större inkomstskillnad även mellan arbetslösa. Är det socialdemokratisk politik?

 • Per Larsson

  Från början var det fler kommentarer. Min blev pending. Hur tror ni att ni ska få förtroende när ni inte vågar ta in en kritisk kommentar.