Livs varslar om konflikt

Strejk och blockad kan bryta ut på företaget Gluten free choice i Norrköping. Livs har varslat om stridsåtgärder om inte företaget tecknar kollektivavtal.

Den 27 april inleder Livs en strejk och blockad av allt arbete inom förbundets avtalsområde på Gluten free choice i Norrköping. Anledningen är att företaget inte vill teckna kollektivavtal med facket.

Livs vill inte kommentera varslet med hänvisning till att förhandlingar fortfarande pågår med företaget.

– Det finns ingenting att säga i nuläget, säger Ingrid Persson, ombudsman på Livs förbundskontor.

Medlingsinstitutet har gett medlaren Ralf Larsson uppdraget att försöka ena parterna utan att konflikten bryter ut.

Företaget Gluten free choice producerar och distribuerar glutenfria pizzabottnar.

Johanna Wreder
08-725 52 15

Kommentera den här artikeln

  • Martin Berggren

    All lycka till Livs och deras Medlemmar!