Målet: Fas 3 fasas ut
med start i höst

Om inget görs ökar fas 3 till rekordnivåer i år.  Nu räknar Arbetsförmedlingen upp prognosen från förra månaden. Alla tiders rekord slås i december med 36 700 inskrivna i fas 3.

– Vår absoluta ambition är att börja fasa ut fas 3 i höst. Det är mycket prioriterat, säger Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

Den 15 april ska regeringen ge besked. Då kommer vårbudgeten.

– Jag vill inte lova något. Beslutet är inte taget än. Men tanken är att utfasningen av fas 3 ska börja i och med vårbudgeten och slå igenom i höst, berättar hon.

Fas 3 ska ersättas av extratjänster i välfärden och utbildningsplatser. Det är inte gjort i en handvändning.

– Erfarenheterna av plusjobben är att det tar tid att införa bra insatser. Vi vill inte ersätta fas 3 med ytterligare en dålig åtgärd. Man får ha respekt för att det tar tid att öka volymerna, om man samtidigt vill slå vakt om bra kvalitet, betonar Irene Wennemo.

Regeringen ville ta första steget i höstas, men utfasningen av fas 3 stoppades när alliansens budget vann i riksdagen. Innan dess hann många klaga på att det skulle gå så långsamt.

7 000 färre i fas 3 i år, ytterligare 17 500 nästa år. Det skulle ta fyra år att fasa ut 3, enligt Arbetsförmedlingens tolkning av regeringens budgetförslag.

Ännu finns ingen ny tidtabell, men fas 3 lär inte minska med så många som
7 000 inskrivna i år. Början till slutet för fas 3 försenades med mer än ett halvår när alliansens budget röstades igenom.

Fas 3 ska ersättas av extratjänster i välfärden. De ska bestå av 75 procent arbete med lön enligt kollektivavtal och 25 procent studier. Alternativet är enbart studier. Fas 3-deltagarna får möjlighet att plugga i högst ett år med bibehållet aktivitetsstöd. Så såg förslagen i varje fall ut i höstas.

Den nya regeringen ärvde 34 400 fas 3-deltagare från alliansen. Det är medeltalet för 2014. I år ökar antalet till 35 300 om inget görs. Det är inget drömscenario för en regering som gick till val på att avskaffa fas 3. Det talar för att det kommer ett beslut om start för utfasningen den 15 april.

Efterfrågan på arbetskraft kommer att öka och arbetslösheten kommer att minska marginellt från 8,0 procent 2014 till 7,9 procent i år, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Det har de arbetslösa i fas 3 ingen glädje av. Det är utbildad och yrkeserfaren arbetskraft som efterfrågas. Resultatet blir att en allt större andel av de arbetslösa räknas till gruppen med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

2019 räknar Arbetsförmedlingen med att fyra av fem arbetslösa tillhör den gruppen.

– När efterfrågan på arbetskraft är god gynnas framför allt människor med kortare tider i arbetslöshet. Det blir väldigt många som står långt från arbetsmarknaden. De har svårt att konkurrera med alla nya som ska in på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Israelsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fotnot: Plusjobb infördes av regeringen Persson 2006 och avskaffades av alliansen 2007. Långtidsarbetslösa erbjöds jobb i offentlig sektor med avtalsenlig lön. Drygt
21 000 personer hann plusjobba innan alliansen satte punkt 2008.

Mats Pejer
08-796 27 16

Kommentera den här artikeln

 • Emma Olsson

  Regeringen kommer att misslyckas med den sk. utfasningen av Fas3 (sysselsättningsfasen). Utfasningen kommer med stor sannolikhet hanteras/fungera lika illa som Fa3 gör idag.

  • bilan

   Helt rätt det kommer bli kosmetika på kosmetika allt för att visa upp bra statistiska värden.

 • Det enda som hittills har drabbats av utfasning är de ettåriga kommunala beredskapsarbeten som skapats för att ge arbetslösa utan a-kassa en möjlighet att kvalificera sig. I Uppsala Nya Tidning skrev s+mp+v gemensamt ett debattinlägg 20/2 att de avskaffar de kommunala beredskapsarbetena därför att ”insatsen har i stor utsträckning blivit ett sätt att vältra över kostnaden för arbetslösa från kommunens försörjningsstöd till a-kassan.” Ett rätt egendomligt argument, då det åtminstone inte tidigare har varit meningen att kommunernas försörjningsstöd skall fungera som enda ersättning vid arbetslöshet.
  Den bakåtreform som de rödgröna nu genomför i Uppsala torde också öka antalet arbetslösa som anvisas till Fas 3 för att få ut sitt försörjningsstöd. Det kan knappast beskrivas som avveckling av Fas 3.

 • Linda

  Ja, vad säger man?
  1. Hela hösten gick ju åt till att få igenom en regering. sedan skulle den konstitueras och allt. Det sinkade allting. Men det visste ju Alliansen och förmodligen Socialdemokraterna också.
  2. Det finns ett riksdagsbeslut på att avsluta Fas 3 och det skulle man kunna göra direkt imorgon dag. Något håller tillbaka regeringen. Är det alla Fas 3-lobbyister som agerar för anordnarnas räkning?
  För vi vet ju alla att om anordnarna skulle förlora sina bidrag finge de i många fall spika igen dörren.
  Många anordnare är väljarboskap åt Moderaterna, men bland anordnarna finns säkert en och annan Socialdemokrat.
  Ja, det går ett ramaskri bland alla de som tjänar på systemet.
  Så deltagarna i Fas 3 får beväpna sig med mycket tålamod och bepansra sig med hård hud gentemot både Arbetsförnedringen och Anordnarna (Anstaltsägarna.)

 • Tobias

  Alla dessa åtgärder har inte gett någonting för den arbetslöse eller den som hamnar i en åtgärd…kalla det för vad du vill. Allt handlar om att dumpa lönen och övriga ersättningar för den arbetslöse och i den reguljära arbetsmarknaden.
  Man skall konkurrera med slavar istället för med anställda och betala riktiga löner. Dessutom skall man ha insättning av pensioner och tillgodoräkna sig andra former av förmåner också.

  Men, och detta är ett stort men, det saknas allt sådant i detta förslaget.

  Vem vill man lura?

 • Christina Evstedt

  ”Det har de inskrivna i FAS3 ingen glädje av. Det är utbildad och yrkeserfaren arbetskraft som efterfrågas.” Kontrollera igen hur många inskrivna i FAS3 som är över 40-50 år med både utbildning och erfarenhet. Makalöst hur dessa människor förminskas hela tiden och klassas som värdelösa på reguljära arbeten. Avtalsenlig lön sedan. Jo jag tackar. Plusjobben innebar en lön enligt ersättningen man hade och ingen normal löneutveckling som kollektivavtal ska innebära om vi pratar riktiga anställningar och inte åtgärder. Vore också intressant att få veta vilken nivå utbildningserbjudandet ligger på. Komvux?

 • Tommy Carlsson

  Turerna kring Fas 3 liknar turerna kring kärnkraften – avveckling, men först en rejäl utbyggnad.

 • Vonder Wettering

  Är lönen i dessa extratjänster akassegrundande?
  Om inte, blir det försörjningsstöd efter det år som extratjänsterna gäller eller aktivitetsstöd återigen?
  Bara för att man har lön som motsvarar kollektivavtal betyder INTE att kollektivavtalet gäller i alla dess former.
  Vill gärna ha svar på denna fråga.
  Berättigar dessa extratjänster en till akassa?
  Skulle inte förvåna mig om regeringen tar större kostnader initialt med dessa extratjänster för att i ett senare skede stjälpa över kostnaden för dessa individer i fas 3 på kommunerna i form av försörjningsstöd.

  • Självklart är det inte Akassa grundandet. Kommer vara som samma regler som typ särskilt anställningsstöd dvs. aktivitetsstöd återigen du du slutar där.

   Den som har mellan och högsta akassan får ju Akassan sänkt på dessa extratjänster, Om de skulle vara akassegrundande. För lönen kommer var skit på dessa extratjänster B- avtalsenliga löner. Dvs inte som normala jobb.

   Och självklar ska man ha 100 % lön( 40 timmar) om man det är 75% arbete och 25 % annat. För extratjänster kan ju inte vara sämre betalt än alliansens olika projekt där det varit särskilt anställningsstöd och typ 75% arbete och 25 % söka jobb.
   Är det sämre så.. är det bara för fackförbunden att ställa sig i skamvrån

  • Christina Evstedt

   Om det är som Plusjobben är det inte a-kassegrundande
   eftersom det är arbetsmarknadspolitiskt åtgärd och inte
   reguljär anställning.

 • Jojjo08

  Varför ska det vara så förbannat svårt att aveckla FAS3 i en snabbare takt? FAS3 kar kritiserats av nuvarande regering, från fackligt håll, kritiska röster inom oppositionen, media, deltagare, AF osv. Nyttan av FAS3 som ett led att komma närmare ett har kritiserats av en mägnd instanser bl.a IFAU. Och ändå håller regering på och avktar i väntan på vadå? Här har oppositionen möjlighet attt göra en snygg sorti ifrån något som dom införde men senare upptäckte att det inte motsvarade riktigt de förväntningar som fanns, enligt fd. arbetsmarknadsminister Littorin. Så vad är problemet? Visserligen skulle de drabba en del mindre seriösaannordnares verksamhet och de som är anställda där som handledare. Men det äringen ursäkt föratt fortsätta och dra ut på tiden.. Hur skulle de se ut om staten sattsar pengar på undermålig verksamhet för att det generar jobb? Om det vore så skulle det finnas betydligt mer intressanta och spännade områden. Deltagare i FSAS3 behöver inte ha ”någonting att
  göra” . De behöver ha möjligheter till komplettering, matcning, arbetsgivarkontakter, tid att söka jobb. Och framför allt inte vara en inkomstkälla för en nonsens verksamhet. Vilken skada skulle det vara för arbetsgivare, arbetsökande, AF och regeringen om FAS3 avslutades och arbetssökande är inskrivna på AF på de vilkor som fanns innan FAS3 i väntan på attt regeringen inför det som ska ersätta FAS3. Sätt press på kommunerna och förssök få dem att förstå att detinte är någon självklarhet att staten ska bidra med gratis arbetskraft. Att det i slutändan fattas jobb är marknadens och regeringens ansvar, vältra inte över det ansvaret på de arbetslösa:

 • Rullbert Boll

  Men vi behöver inga ”extratjänster” i brådrasket. Jag har under 6 år inte haft tillstymmelse till semester … om det är ett glapp på säg 1-2 år mellan FAS3 och ”extratjänster” så får vi tid att reda ut våra liv … vilket går så extremt mycket bättre än om idioterna på AF skall lurpassa på att vi ”passar tider” och allt sådant trams som varenda idiot redan kan. Vi har inte blivit idioter för att vi har blivit arbetslösa, men vi har blivit djävligt sura på politikernas straffande och lurpassande stil.

 • Gösta

  Helt rätt vad du skriver. Anordnar Öresundsbemanning har riktigt många anläg med Fas 3 platser, jag tycker inte det är okej att dom drivar deras företag på bidragspengar från Arbetsförmedlingen och Regeringen.
  Sysselsättning tjänster från företag vor dom mottagare pengar till egen ficka, det är väl inte okej, det är deltagarna som gör arbete och Arbetsförmedlingen har godkänt detta, går dom verkligen in för detta.
  Jag tycker att Regeringen ska ta ansvar över oss människor som befinner oss där, kan berätta, att vi mår inte så bra vore hälsan är utsatt varja dag.
  Vi har önska om ett riktigt arbeta med pension det får vi inte idag i Fas 3.
  Lite ut av livet !

 • Adrian Nilsson

  Helt vansinnigt, Ingenting är bättre än förnedring och utnyttjnnig av skumraskföretag. Finns definitivt inget som säger att personer har lättare att komma ut i arbete när de förnedras ifas-3 jämfört om de kunde söka jobb hemma.

 • 23 miljarder till lönestöd

  • Den 1 april införs ett tak på 22 000 kronor för nystartsjobb. Då minskar skattebetalarnas kostnad för varje nystartsjobb från
  13 300 till 13 000 kronor i månaden, uppskattar Arbetsförmedlingen. I dag finns inget tak. Det förekommer att arbetsgivare får bidrag på löner över 100 000 kronor i månaden.
  •  I medeltal bedöms 46 600 personer ha nystartsjobb i år. Nystartsjobben beräknas kosta sju miljarder. Samtliga stöd till långtidsarbetslösa, inklusive nystartsjobb, beräknas gå på 10,5 miljarder.
  • Lönestöd till funktionshindrade beräknas kosta ytterligare 13,1 miljarder. Bidragen går till löner åt 78 000 personer.


 • Arbetet på Facebook