37 000 rapporter saknas

Nu varnar a-kassorna för att tusentals arbetslösa riskerar att bli av med sin ersättning inom de närmaste månaderna. Trots all information har budskapet om aktivitetsrapporterna inte nått hela vägen fram.

– Vi signalerar vad som är på väg på att hända som en konsekvens av de nya reglerna. Vi tror inte att tanken var att städa bort folk från arbetslöshetsförsäkringen, men det är trots allt det som håller på att hända, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på A-kassornas samorganisation.

Mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa riskerar att bli av med ersättningen från a-kassan i februari. I stor utsträckning var det samma människor som inte lämnade in aktivitetsrapporter både i oktober och november. För varje månad utan rapport förlorar dessa arbetslösa fler och fler dagar med ersättning. I februari blir de av med all ersättning.

Omkring 37 000 arbetslösa lämnade inte in aktivitetsrapporter i december. Hälften, eller knappt hälften av dem, riskerar därmed en varning eller indragen ersättning under någon eller några dagar – än så länge. Inom några månader kan de bli av med hela ersättningen.

Ingen tror att tusentals människor medvetet sätter sin försörjning på spel. Det ligger närmare till hands att tro att informationen inte har nått fram, alldeles oavsett om det beror på den som skickar ut eller den som tar emot informationen.

Frågan är det räcker med att informera.

– Det är en stor utmaning att informera bort problemet, konstaterar Katarina Mattsson.

It-krångel verkar vara ytterligare en orsak. Många arbetslösa har haft problem med att lämna sina aktivitetsrapporter på nätet.

Arbetsförmedlingen anmäler alla som inte rapporterar till a-kassorna. Mellan 50 och 60 procent av rapporterna gäller fel människor, folk som inte lyfter a-kassa och därmed inte ska rapportera. Den stora felprocenten beror på att Arbetsförmedlingen inte får samköra sina register med a-kassornas.

Både a-kassorna och Arbetsförmedlingen vill lätta på sekretessen. Det kräver att regeringen beslutar om en ny förordning, enkelt uttryckt en sorts lag som inte kräver riksdagens godkännande.

Nu filar Arbetsförmedlingen och a-kassorna på ett brev till arbetsmarknadsdepartementet. Där ska de ringa in problemet och tala om exakt vad de vill att regeringen ändrar på.

– Vi försöker bli klara så fort som möjligt. Sedan är den absolut kortaste handläggningstiden på departementet två månader, berättar Katarina Mattsson.

Mats Pejer
08-796 27 16

Kommentera den här artikeln

 • Tobias

  Vad kommer att ske när man inser att arbeten inte växer på träden? Man kan ju inte söka jobb som inte finns.

  Sedan måste man också beakta hur lite bostäder som finns för att en flytt skall vara aktuell. Det saknas så mycket för att allt skall fungera.

  Och då menar jag även politiker som bara pratar och pratar och pratar. Som sagt mycket snack och lite verkstad.
  Se hur verkligheten är och planera samhällsbygget efter detta! Verkligheten. Se helheten, inte fragment.

 • Snotra

  Men hur naiva kan ni vara, det är ju precis dit de som inför alla dessa förändringar vill komma. Varför finns fas 3? De som styr snackar med kluven tunga ett tvärt om språk som vi måste granska noga. Dom vill ha fler utslagna för de sänker lönen på folk i tjänste sektorn. De vill ha tillbaka ett samhälle med Herrskap och tjänstefolk…….