Allt fler utförsäkrade hotar med självmord

Torgny Collin, säkerhetschef, och Glenn Petrini, säkerhetsrådgivare på Försäkringskassan, ser en direkt koppling mellan den alarmerande ökningen av självmordshot och de nya sjukreglerna som hittills inneburit utförsäkring av fler än 60 000 personer.

Foto: bertil ericson

Antalet utförsäkrade som meddelar Försäkringskassan att de tänker ta sitt liv har ökat med över 3 000 procent sedan 2008, då de nya sjukreglerna infördes. Men hur många som går från ord till handling finns det inga siffror om.

Förra året tog Försäkringskassan emot 599 självmordshot från personer som blivit utförsäkrade eller fått besked om en snar utförsäkring. För fyra år sedan var motsvarande siffra 19.

Siffrorna för de tre första månaderna 2012 ligger på ungefär samma höga nivå som 2011. Bara under mars i år var antalet utförsäkrade som hotade att ta sitt liv dubbelt så stort som under helåren 2007 och 2008.

Situationen är inte helt ny för personalen på Försäkringskassan. Hot mot de anställda och självmordshot förekom även tidigare. Det nya är att mer än hälften av samtliga hot som registreras av myndigheten handlar numera om självmordshot. Innan sjukförsäkringssystemet lades om var den andelen mindre än åtta procent.

Det finns en direkt koppling mellan den drastiska ökningen och de strängare reglerna, med fasta tidsgränser för hur länge en person får vara sjukskriven innan arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

När de olika taken för maxantal sjukdagar nås avslutas ärendena hos Försäkringskassan och lämnas över till Arbetsförmedlingen. Och det är i samband med den övergången som de flesta självmordshoten förekommer.

– Det handlar om väldigt utsatta och förtvivlade människor som tycker att det är handläggarens fel att de hamnat i den förfärliga situationen, berättar Torgny Collin, säkerhetschef på Försäkringskassan.

Inga handläggare vill ställa upp på samtal med Arbetet, men säkerhetschefen försäkrar att myndigheten gör allt för att hjälpa sina ”suicidnära kunder”. Med hjälp av självmordsforskare har man tagit fram ett nytt arbetssätt med rutiner, utbildningar och checklistor för personal som kommer i kontakt med personer som säger att de mår så dåligt att de inte orkar leva längre.

– Att tala med en person som hotar att ta sitt eget liv är bland det svåraste som finns, säger Torgny Collin. Det kan utlösa en känsla av panik och hjälplöshet.

Glenn Petrini är en av Försäkringskassans sju rådgivare som åker runt i var sin region och tar hand om personal som råkat ut för hot eller hot om självmord. Hur hoten förmedlas beror på den utförsäkrades bakgrund och livssituation.

– Det finns inga givna regler för hur man ska bete sig i telefon eller i möte med en suicidnära kund, säger Glenn Petrini.

Men att följa en checklista och en bestämd struktur för ”det svåra samtalet” kan vara till stor hjälp. Det finns i alla fall en regel som alla handläggare måste följa: Man ska genast tala med sin närmaste chef som i sin tur ska ta kontakt med den utförsäkrade.

– I de flesta fall tar personen tillbaka hotet och ber om ursäkt. Då gör vi inget mer och incidenten blir bara en pinne i statistiken, säger Glenn Petrini.

Men om det framgår av journalen att personen är psykiskt instabil ringer inte chefen tillbaka. I stället kontaktas den behandlande läkaren eller en läkare inom psykiatrin.

– Vi lämnar alltså ansvaret till vården för att göra en medicinsk bedömning och hjälpa personen så fort som möjligt. En del kommuner har mobila psykteam som kan rycka in.

Det händer också att handläggaren själv reder ut situationen med den utförsäkrade, försöker ge stöd efter bästa förmåga, eller bara bokar in nytt möte för att vinna tid.

Bedömer man att personen kan vara farlig för sig själv eller andra ringer man direkt 112. Polisen gör då en bedömning utifrån den information man fått från handläggaren och kör ut denne till en psykmottagning.

– Då gäller det att rädda liv och man måste bortse från den sekretess som gäller i normala fall.

Oftast är det handläggarna, cirka 8 000 av kassans sammanlagt 12 800 anställda, som tar emot självmordshoten, vid personliga besök, per telefon eller skriftligt.

De som tar emot sådana samtal får ringa ”stödtelefonen” som Glenn Petrini säger att han aldrig lämnar ifrån sig. Kan han inte hjälpa själv ser han till att personalen får samtalsstöd av företagshälsan, var som helst och vilken tid som helst under dygnet.

Någon statistik över hur många personer som begått självmord efter avslag från Försäkringskassan finns inte. Åtminstone tre fall har tagits upp i medierna och två av dem har utretts av Socialstyrelsen som kritiserat vården och myndigheterna för bristande rutiner.

Men säkerhetschefen och rådgivaren känner till andra fall där personer tagit sitt liv efter samtal med Försäkringskassan eller efter att ha fått avslag.

– Det behöver inte bero på avslaget i sig, förklarar Torgny Collin. Avslag kan vara en utlösande faktor.

För ungefär ett halvt år sedan ringde en anhörig och undrade hur samtalet mellan en ung kvinna och hennes personliga handläggare på Försäkringskassan gått. Samtalet ägde rum strax före en helg då kvinnan tog sitt liv.

Enligt handläggaren hade samtalet gått mycket bra. Den unga kvinnan var hoppfull om framtiden, kände att hon var på banan igen och skulle börja studera vid universitet.

– Men någonting fick henne att ta sitt liv, säger Glenn Petrini. Det var fruktansvärt för handläggaren som fick ta på sig skulden. Det blir så oavsett vad beslutet handlar om.

Sedan de nya reglerna infördes den 1 juli 2008 och fram till sista mars i år har 61 265 sjuka sparkats ur sjukförsäkringen. Enligt Försäkringskassans prognos kommer ytterligare 16 000 personer att utförsäkras till sista december 2014.

– Det är klart som sjutton att det blir reaktioner på det. Hela deras grundtrygghet rycks bort, säger Glenn Petrini.

Oppositionen har i riksdagen drivit igenom ett beslut om en återgång till den tidigare formuleringen som säger att långtidssjukas arbetsförmåga ska bedömas mot ”normalt förekommande arbete” i stället för som nu, mot ”den reguljära arbetsmarknaden”.

Men Siv Norlin, ST-fackets ordförande på Försäkringskassan, tror inte att det ändrar någonting i praktiken för långtidssjuka som riskerar bli utförsäkrade. Och som vanligt är det personalen som kommer att bli utskällda och uthängda för regler som regering och riksdag bestämt.

– Arbetsgivaren hanterar självmordshoten så bra det går, även om det är mycket tufft, säger Siv Norlin. Det stora problemet är de hårda tidsgränserna, och den enda lösningen är en mänsklig sjukförsäkring.

Esref Okumus
08-725 52 09

Kommentera den här artikeln

 • Angelshare

  Spontant känner jag att det är synd och skam att svenska regler sjunkit så otroligt lågt att man ens riskerar människors liv. En förlorad människa är inte bara en förlorad själ, runt den männsikan finns otaliga människor som vid ett självmord får sina liv totalförstörda, som aldrig repar sig mera.

 • Elisabeth Nilsson

   Glöm icke att även S med Anna Hedborg hade artiklar i början av 2000 om en bortre gräns i sjukförsäkringen

 •  Det här borde få ett mycket mycket större genomslag i media och ett annat faktum är också att många fler än det antal som känner för kanske ta självmord är MYCKET större än siffrans om finns här.
  Många talar med andra ord inte om hur  känner det utan blir bara tyst och försvarslös.
  Nej in med nya regler och det NU och bort med reguljära arbetsmarknaden liksom dessa jävla tidsgränser för sjukdom. Bort med den usla regeringen samtidigt!

 • Jag och 32.000 andra har fått bedömning vi är för sjuka

  Jag har gått arbetslivsintroduktion

  Jag har fått bedömning

  Jag är idag förtidspensionär

  Men kommunisterna tiger om sjukregler

  Ni ska skämmas!

  Ni startade hetsjakten 2003

  Ni utförsäkrade sista mandatet! Ni tvingade cancersjuka jobba! Ni är hycklare!

  • Simsalablunder

   Så Misslyckande tycker att Moderaterna  är kommunister.   Sedan 2006 har vi haft Moderaterna att styra landet. Det är snart 6 år det. Det verkar alltså som om Misslyckande hycklar mest av alla.
   Om Moderaterna blir arbetslösa 2014 har de fått hålls i 8 år utan att åstadkomma någon förbättring.

 • Ulf: Kristofferson: 62.000 sjukskrivna – bedömning – 38.000 kan inte jobba

  http://www.dn.se/debatt/darfor-infor-vi-nu-ett-nytt-begrepp-for-arbetsformaga

   Så ser det också ut i verkligheten: Under 2010 var
  totalt 62.000 svenskar sjukskrivna längre än sex månader. Av dem var
  48.000 anställda, medan övriga var arbetslösa eller egenföretagare.
  Efter sex månaders sjukskrivning kunde 38.000 av dessa 48.000 inte jobba
  alls, och fick därför fortsatt sjukpenning. Ytterligare 7.000 av de
  48.000 var för sjuka för att just då gå tillbaka till sitt gamla jobb,
  men bedömdes ha goda möjligheter att komma tillbaka de närmaste sex
  månaderna. Även de fick fortsatt sjukpenning.

  S utförsäkrade 110.000

  http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se/files/snabbanalys%20nr%2013.pdf

  i slutet av 2002 uppgick antalet sjukskrivna personer till nära 300 000, i slutet av 2006 hade siffran fallit till ca 190 000.

   

  S förtidspensionerade 70.000

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article6654010.ab

  Bland hela gruppen unga (20-39 år) har nära 70 000 personer,
  eller knappt tre procent av befolkningen, kommit att bli
  förtidspensionerade. Siffran har varit relativt konstant de senaste åren
  efter att den nådde sin topp 2005.

  S nollklassade 10.000http://svt.se/2.53343/1.585257/cirka_10_000_utforsakrade_mot_sin_vilja?lid=senasteNytt_611778&lpos=rubrik_585257

  Cirka 10.000 blev i fjol utförsäkrade ur
  försäkringssystemet mot sin vilja. Det visar Försäkringskassans egna
  beräkningar som Aktuellt tagit del av. Föräldralediga och sjuka tvingas
  nu leva på max 3.000 tusen kronor i månaden.

 • Denna viktiga sjukregel kommer kommunisterna ALDRIG ta upp!

  Ni ska stå i skamvrån och skämmas!

  Förtidspension

  http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e863bcd8-8acd-49cc-9edd-7b3c6bb58990/4083-sjukersattning120101.pdf?MOD=AJPERES

  När vi räknar ut din ersättning så börjar vi med att räkna ut din
  antagandeinkomst. Det är den inkomst vi antar att du skulle ha haft om
  du hade fortsatt att arbeta. Uträkningen går till så att vi tar de tre
  åren under ramtiden som du har högst inkomster och räknar fram en
  genomsnittsinkomst.
   

 • Beertil

  De Nya Moderaterna blev  De Nya Mörderaterna. 
  Man finner faktiskt inte ord för denna politik.
  Det borde ge livstids fängelse för ansvariga Alliansare. 
  Detta när man tar livet av folk. 
  Vem annars är befriad från straff gällande Mord än politiker. 

  • alex forselius

   Japp självmorden är inte självmord utan vanliga mord icensatt genom att bryta ned dem psykisk antar jag

   • Beertil

    fyndigt komma med ett svar efter 2 år.
    Men situationen har inte förbättrats
    morden fortsätter på den lilla människan.
    arbetslösheten lär öka och av detta utnyttjar högern det hela till att folk ska jobba längre
    få sämre arbetsmiljö, lägre löner för lågavlönade och
    sjuka, arbetslösa ska hållas korta så de blir billig arbetskraft.
    Att sedan självmord uppstår vill man helst inte tala om eller visa statistik på.

   • alex forselius

    Ett alternativ till konventionellt självmord vore ju att låta grundsjukdomen ta livet av sig, dvs. tacka nej till fler cancerbehandlingar och dyl…

 • Leif Fredriksson

  Man kan undra vem som är värst ”mannen” i Norge som utförde dådet resolut, eller våra regering som driver utsatta till självmord. Skillnaden är väl att man inte tar hänsyn till hur det ser ut i samhället, med haltande vårdapparat och rehabilitering. Idag florerar flera företag som kan hjälpa dig med FK/Regerings sjukregler har själv anlitat sånt företag. Men nu ser det kört ut dags att sälja av det man byggt upp under 30 år. Allt detta pga. klantig läkare som gjorde fel vid operation. Vad gör oppositionen åt detta de verkar bevaka valet medans halta o lytta tröttnar på livet, har själv varit nära 2 ggr. Man orkar inte detta är ren myndighets utövning.

 • Joel Lindqvist

  Fruktansvärd att handläggarn fick ta på sig skulden… tycker inte jag dom ska ha skulden sen får dom sparka uppåt för som medborgare har man inte en tjans att påverka om en handläggare kommer i kläm har jag inte mycke sympati för.

 • mathias halén

  Jag tycker att regeringen måste gå tillbotten med det här nu. Om det är en tydlig upptränd med självmord pga utförsäkring bör det vara i intresse att kolla upp hur många som tar självmord av den anledningen? Eller vet regeringen att svaret inte kommer gynna dem och därför görs ingen utredning? Dem har haft några år på sig att ändra detta och ingenting har skett vad jag vet idag. Om det har skett så har det inte haft en effekt på antalet som ringer. Bara det att antalet gick från 19st till 599st borde väl oroa regeringen eller åtminstone FK?
  FK kassan vägrade svar på tidigare uttalanden och kunde inte dra alla över en gräns i deras uttalande men enligt den lag dem gjorde varv det precis det dem gjorde? hur går det ihop? Kan dem inte stå för det?

  Regeringen har innan moderaterna iaf varit någorlunda humana med sjuka men nu är det Rika ska bli rikare och fattiga ska bli fattigare. Sveriges ekonomi må kanske se bra ut när stora starka företag har stora vinster och får ännu störe vinster nu. Men vad kostar ett mänskligt liv?
  Jag vet att när en budget görs för ett stort bygga finns det inräknat dödsfall i kalkylen. Det måste väl då finnas inräknande dödsfall i regeringens kalkyl med ändringen av utförsäkring? om inte borde dem inte ha det eftersom bygg redan har det?

  Jag säger F*N ta staten till att behandla svenska människor, sjuka människor, på det här viset. Om rättvist ska vara rättvist borde dem gå i en sjuk människas skor för en vecka och se hur det är tänkt att man ska klara sig när man är för sjuk för att arbeta och för frisk för att få pengar.

  Jag är son till en som har varit utförsäkrad nu i 1år efter att ha varit sjukskriven sen 95. Min mamma är tydligen frisk nog att kunna arbeta enligt FK men enligt AF ”SAMVERKAN” kan hon inte arbeta. Hon har gått på 22 utredningar och båda har dem kommit fram till att hon har ingen arbets förmåga men hon har en liten aktivitetsförmåga som nu staten anser är en arbetsförmåga. 

  Min mamma vill arbeta men efter år med bråk med AF och olika tester här och där så orkar hon inte testa mer när hon blir sämre och sämre efter varje år. Min mamma är bara en av dem 61 000 som blivit utförsäkrade och hon är nu också en av dem 599 som hotat att ta livet av sig pga det. Det finns ingenting jag kan göra för att hjälpa henne mer än att få mer folk att inse att så vi lever idag är INTE BRA.

  Det finns folk som har det mycket värre men min mamma är den ända jag har och jag måste kämpa för henne för det är ingen annan som gör det som borde göra det. 
  Finns det ingenting en kille på 23 kan göra för att rädda livet på sin mamma?

 • bollstopp

  man måste hota att ta sitt liv för att
  få hjälp . man menar det inte .men man måste
  försörja sig. inga pengar dör man ju iaf.
  klart att sjuka kan arbeta om valet
  är att dö utan ersättning.

  men  är det rimligt att jobba fullt för socbidrag.
  jag känner iaf så på min praktik.

  man känner att man måsste
  jobba för att inte anses som
  latmask och med
  det ännu mera utanför
  jag delar på jobbet men inte på lönen.
  jag är med:)

   jag har varit sjukskriven för psykoligisk störning.

  vilket stämmer delvis att jag är socialt obegåvad.
  men min riktiga anledning var igentligen
  en höftskada jag fick av för tungt lyft.

  som jag kämpat med som blivit bättre.
  men alldrig varit sjukskriven för.

  det lustiga med att jag
  har meddelat mig till alla att
  min höft inte pallar
  mycket påfrestning
  då kunde jag inte gå efter några dagar
  desto mera åtgärder
  från samhället även vänner
  att jag ska hjälpa till
  att flytta renovera

  lyfta upp bjälkar på bondgårdar osv
  (samhällets åtgärd ovan)
  jag gör ändå vad folk ber mig om
  dum som en sten.

  nu gör jag ännu mera i utvecklingsgaranterad åtgärd
  på skit lön tungt som attan.

   hittat vad jag tror kan fixa höften men
  står det emot överhetens
   bästämmande?

  dom flesta tror att jag simulerat min höft
  skada.

  jag vart skickad till psyket för höftskada.
  ärligt sant riktigt.

   

   
   

  • alex forselius

   Ett ”självmord” vore ju att låta sig bli vräkt och hamna ute i kylan och dö, ett plågsamt sådant, så får samhället se verkligheten. Har man inte råd att leva då dör man till slut…

 • Pingback: Dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli alliansens stupstock | LO Bloggen()

 • Christer Nilsson

  Det måste till en framtida utredning om ”ansvar och
  upprättelse” med alla medel, kosta vad det kosta vill, vartenda fall ska
  krävas granskas, alla självmord, fattiggjorda, utkastade sjuka/döende från FK, vräkta precis som till upprättelseceremonin till adoptiv och misskötta ungdomar i familjehem, lobotomerade, har man 100 miljarder till EU så ska det inte nämnas kostnader i sammanhanget..

 • Katarina Johansson
 • Pingback: Moderazismen dödar | skvitts()

 • moajen

  Jag tror det finns ett mörker tal med.. en del uttrycker inte sin känsla .Så siffran är nog högre på de som tänker tanken och börjar fundera i de banorna.. och det kanske är där de finns flest självmord egentligen… De andra är ju mer ett rop på hjälp…Medan andra tappar tilltron på framtiden överhuvudtaget..

 • moajen

  Och värre blir det ju från 1 mars när även de utförsäkrade både de som är det för ett tag framåt och de som är tillbaks till sjukförsäkrignen efter tre månader ska från 1 mars skriva samma aktivietets rapporter till Af som de arbetslösa gör.. alltså hur många arbeten man söker.. HELT sjukt..

 • Johan

  Det skulle vara intressant att se statistiken över antalet personer som via arbetslinjen hjälpts från ett livslångt utanförskap (pga onödiga sjukskrivningar) till att istället få dem delaktiga och känna sig värdefulla i samhället när de slutligen kommer igång och jobbar. Det skulle även vara intressant att se hur många som i samband med denna resa gått från suicidala till icke suicidala. Det kanske är fler än de som nämns i artikeln?

  • SpradsHauntedHouse .

   (Pga onödiga sjukskrivningar)Finns ingen som blir sjukskriven i onödan.Märks att du inte är sjuk.Det är nästan omöjligt att ens få bli sjukskriven idag endast om man kan hitta några skador eller annat genom röntken osv.och vad är utanförskap,nån som är sjuk känner sig inte utanför om han får vara sjukskriven men om den inte får det så känner man sig utanför genom att tvingas söka jobb eller dyligt fast du är för sjuk för det.

 • Tobias

  Detta skall också nämnas.
  Om man skall utredas, skall detta göras så grundligt och adekvat som dagens vetenskap förfogar över. Och när detta är gjort, hur lång tid det än tar. Skall man inte behöva nya utredningar bara för att FK skall neka dig din rätt.

  Alla med arbetsskador är fullständigt rättslösa i dag och detta vet personalen på FK, men väljer att bli motpart till sjuka och skadade människor.

  Hur följer FK lagar och regler som gynnar den försäkrade?
  Hur många läkarintyg/utlåtanden/utredningar skall man lämna in som FK fullständigt struntar i och följaktligen inte ens följer upp?

  Fråga alla som har arbetsskador och är sjuka, varför man alltid måste bråka och kräva av försäkringskassan sådant som dem skall lämna ut frivilligt?

  Detta borde man se också, för det finns tonvis med regler och lagar som är till den sjukes fördel, men försäkringskassan väljer att blunda för dessa. Varför gör man detta?

  Är man sjuk eller skadad orkar man inte med denna cirkus det är att gå till försäkringskassan och bli kränkt, förnedrad och nedtryckt.

  Fk kan inte hela tiden hävda att man följer regelverket när man inte ens kan tolka lagar, praxis eller prejudikat som våra domstolar dömer till sjuka och arbetskades fördel.
  Varför hör man aldrig något om detta från sådana som Torgny Collin, säkerhetschef på Försäkringskassan, eller hans chefer som vet precis vad som gäller?

  Näää, man lägger hela bördan på den sjuke och skadade. Som sjuk eller arbetskadad har du bevisbördan mot en myndighet som väljer att blunda för verkligheten.

  Detta är ett demokratiproblem och en rättsosäkerhet både bildligt och bokstavligt. Trots vad som jag nämner ovan, att: Det finns lagar, praxis och prejudikat som fk kan stödja sig på vid beslut. Men detta görs alldrig eller mycket sällan. Varför?

 • Mona Ali


  شركة تنظيف خزانات بالرياض


  شركة نقل اثاث بالرياض


  شركة تنظيف مجالس بالرياض


  شركة عزل اسطح بالرياض


  شركة كشف تسربات بالرياض


  شركة تسليك مجارى بالرياض


  شركة تنظيف فلل بالرياض


  شركة تنظيف موكيت بالرياض


  شركة تنظيف مجالس بالرياض


  عزل اسطح بالرياض


  شركة تنظيف بالرياض


  شركة رش مبيدات بالرياض


  شركة عزل خزانات بالرياض


  شركة جلي بلاط بالرياض


  شركة تخزين اثاث بالرياض


  شركة تنظيف خزانات بالرياض


  تخزين اثاث


  شركة عزل مائي الرياض


  nile7seo

  nile7

  nile7

  nile7


  شركة تنظيف منازل بالرياض


  شركة نقل اثاث بالرياض


  شركة كشف تسربات المياه بالدمام


  شركة رش مبيدات بالدمام


  شركة تنظيف خزانات بالدمام


  شركة تنظيف بالمدينة


  شركة تنظيف بالدمام


  نقل أثاث جدة


  شركة تنظيف بالرياض


  شركة تنظيف فلل بالرياض


  شركات نقل العفش بالرياض


  شركة تنظيف خزانات بالرياض


  شركة تخزين عفش بالرياض


  شركة تسليك مجارى بالرياض


  نقل اثاث بالرياض


  شركة تنظيف كنب بالرياض


  شركة تنظيف بيارات بالرياض


  افضل شركة تنظيف خزانات بالرياض


  افضل شركات نقل العفش بالرياض


  شركة تسليك مجاري


  شركة كشف تسربات بالرياض


  شركة تسليك مجارى بالرياض


  شركة مكافحة حشرات بالرياض


  شركات نظافة بالرياض