Behagligt liv med billiga tjänstehjon

Städning

 Foto: Claudio Bresciani

Centerpartiets närmast fanatiska vilja att sänka lönerna för de redan lågavlönade beror inte på att sänkta löner ger fler jobb.

Regeringspartiernas högsta ambition verkar just nu vara att överträffa varandra i viljan att sänka lönen för lågavlönade.

Syftet sägs vara att skapa jobb.

Men när arbetslösheten tvärtom stiger måste vi ställa oss frågan vad det egentliga syftet med dessa ständiga låglöneförslag är.

Arbetskraften har ju redan blivit mycket billigare, men arbetslösheten bara ökar.

Speciellt dåligt går det för den grupp – ungdomar – som fått kännas vid de största sänkningarna, och ungdomsarbetslösheten närmar sig nu 25 procent.

Ingen kan längre tro på flosklerna om att sänkta löner ger jobb.

Som Arbetets ledarsida flera gånger har visat finns inte heller någon internationell forskning som säger att sänkta löner skulle vara ett verksamt sätt att sänka arbetslösheten.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD konstaterar i stället att forskningen leder till olika resultat beroende på vilken metod som används och vilket land som studeras.

En del studier visar till och med att sänkta löner har omvänd effekt, enligt OECD. Alltså att sänkta ingångslöner i stället ökar arbetslösheten.

Nu är inte det så konstigt.

Enligt grundläggande nationalekonomi är det viktigt att upprätthålla människors köpkraft, speciellt i tider av ekonomisk nedgång.

I annat fall får företagen svårt att sälja sina varor när fler blir arbetslösa. De arbetslösa har ju sällan råd att handla lika mycket som tidigare.

Om lönen dessutom sänks för dem som lyckats få ett jobb har ännu färre råd att handla.

Och om a-kassan samtidigt försämras får folk ännu mindre pengar att handla för.

Företagen går sämre och krisen förstärks.

Enligt den elementära nationalekonomin är det just detta som en ansvarsfull finanspolitik tar fasta på när staten kräver in skatter under goda tider.

Under dåliga tider ökar staten i stället sitt stöd till företag och anställda så ekonomin snabbare kan vända uppåt igen.

Även om de nationalekonomiska kunskaperna verkar vara i magraste laget hos många allianspolitiker är dessa kunskaper väl etablerade.

Och eftersom lägre ingångslöner inte ger fler jobb måste det ligga någonting annat bakom alliansens, och numer speciellt Centerpartiets, närmast fanatiska vilja att sänka lönerna för de redan lågavlönade.

Vad är då detta andra?

För några år sedan lyssnade jag till den engelske ekonomen Philippe Legarin när han gästade Sverige. Han kritiserade den sammanhållna lönestrukturen i Europa och ansåg att tjänstejobb som städning, barnpassning, caféjobb och liknande, var alldeles för högt betalda.

Om lönen för dessa arbeten sänks kraftigt kan en större del av den övriga befolkningen utnyttja tjänsterna och få ett mer behagligt liv.

Att de som utför tjänsterna får ett betydligt fattigare liv såg han inte som något problem. Många av dem kunde rekryteras från fattiga länder i tredje världen, där de var vana vid fattigdom.

Liknande tankegångar har framförts här på hemmaplan av den borgerliga ekonomen Marian Radetzki. Redan 1997 förespråkade han löner på runt 5 000 kronor för ”lågkvalificerad” arbetskraft i Sverige.

I dagens penningvärde motsvarar det drygt 6 000 kronor.

Marian Radetzki går steget längre, inte bara tjänstejobb ska värderas till denna låga lön, även ”okvalificerade industriarbetare” är inte värda mer, anser han.

A-kassan vill han sänka till ännu lägre nivåer.

Hans moraliska underbyggnad för detta är att folk kunde överleva på 30-talets låga löner och att folk blir peppade av att knappt ha mat för dagen.

Sett till ekonomisk teori är dessa två människors förslag struntprat, men i deras ord finner vi ett frö till det egentliga syftet med att sänka lönerna för lågutbildade tjänstearbetare och okvalificerade industriarbetare.

Det är att skapa en ny underklass. Drömmen är allt tydligare ett samhälle där billiga tjänster tillhandahålls av fattiga men åtminstone på ytan nöjda och artiga arbetare.

Talet om att minska arbetslösheten genom sänkta löner har efter sex års hetsjakt mot de redan lågavlönade bevisligen misslyckats.
Att inse att det också finns ett annat syfte förklarar varför alliansen ändå fortsätter driva sin linje.

Det är ett faktum som borde få varje humanistiskt tänkande folkpartist eller centerpartist att rannsaka sitt samvete.

Martin Klepke
08-725 52 03 @martinklepke

Kommentera den här artikeln

 • Snotra

  Jo att det var tjänstefolk de var ute efter stod klart när
  RUT avdraget röstades igenom, för vem vill egentligen bli tvungen att för en
  billig penning ta reda på någon annans dynga. Det andra är ren Girighet.

  Girigheten är ett stabilt samhälles värsta fiende. Tittar vi
  på historien så står ett exempel tydligt. Roms uppgång och fall. Rom hade
  provins ”fogdar” som satt ett år, sedan kom en ny ”fogde”, vars uppgift var att
  styra över ett visst område och driva in skatt till Rom. Den förste fogden blev
  som regel väldigt rik, för han drog in all skatt han kunde under sitt år och
  skickade en liten del till Rom för att göra staten nöjd. Efter ett antal år och
  många fogdar var befolkningen fattig och fogden hade inte samma möjlighet att
  sko sig som sina föregångare. Då fick också Rom problem eftersom skatterna
  finansierade staten och armen. Att det sedan satt ett antal ofantligt rika fd
  fogdar i palats i rom hjälpte inte, för pengarna var utom räckhåll för
  befolkningen och marknaden.

  Samma sjuka verkar ha fått renässans i dag igenom
  utförsäljningen av offentlig sektor, där aktörer under ett antal år får chansen
  att genom neddragningar på personal och materiel under förmånliga villkor kan
  mjölka verksamheter och samla pengar på hög som skickas utomlands onåbara för
  stat och marknad. Resultatet är att ekonomin krymper då kapitalet dräneras ur
  samhället, jobb försvinner, skatteintäkter minskar, svårare för Svensson att få
  sjukvård, färre fotfolk måste jobba mer för samma pengar, styrande i riksdag,
  landsting, myndigheter och kommuners löner skenar för det gäller att sko sig
  medan de sitter där när det ännu finns pengar. Resultatet, minskad verksamhet i
  offentlig sektor, fler fattiga och arbetslösa, ökad ansamling av utslagna. En
  nedåtgående spiral. Samhället sönderfaller.

  Lönestatistik Statsminister i Sverige att jämföra med egen löneutveckling.

   Källa: Wikipedia. Redan före 1994 hade det börjat urarta.

  §  2011: 144 000 kronor

  §  2009: 135 000 kronor

  §  2008: 131 000 kronor

  §  2007: 126 000 kronor

  §  2006: 121 000 kronor

  §  2005: 116 000 kronor

  §  2004: 111 000 kronor

  §  2003: 106 000 kronor

  §  2002: 102 000 kronor

  §  2001: 97 000 kronor

  §  2000: 93 000 kronor

  §  1999: 88 000 kronor

  §  1998: 83 000 kronor

  §  1997: 80 000 kronor

  §  1996: 75 000 kronor

  §  1995: 65 000 kronor

  §  1994: 65 000 kronor

  §  1984: 24 000 kronor

   

   

 • Snart avskaffas strejkrätten och då har de ”löntagare” (som inte tvingats bli ”egna företagare”, dvs nollbaserat icke-anställda) inga rättigheter alls. 
  http://arbetaren.se/artiklar/100-ar-tas-inte-bort-utan-strid/
  Så då blir det till att ta skeden i vacker hand. Vad gör LO och S åt det? Lönedumpningen är redan ett faktum. 
  OECD kräver nu också tvångsförflyttningar av arbetskraften, dvs att de icke-anställda icke-löntagarna ska tvingas flytta runt i hela EU för att ta jobben där de för tillfället råkar finnas. Verkar som EU håller på att omvandlas till ett jättelikt arbetsläger där medborgarna omvandlas till flyktingar utan rättigheter i eget land , dvs som när som helst kan landsförvisas till tvångsarbete utomlands.

 • Pingback: Cold Response – EU:s NATO-militarisering mot (M)assarbetslöshetens massdemonstrationer – det “inre hotet” | Nemokrati()

 • Hisingsbrev

  Tja, sådant blir samhällsklimatet när det inte finns någon motpol med humanistisk/socialistisk grundsyn. Vilket inte funnits sedan EU-anslutningen!

 • Jo, men det vet väl alla att syftet med högerns politik är att slå mot de svagaste? Det är ju därför som det i princip är omöjligt att finna en anständig människa som är höger (ex. halva regeringen som ägnar sig åt diverse olagliga affärer). Och det är ju därför som de tjatar så mycket om fusk: som man är själv, bedömer man andra.

 • TommyPettersson

  Varje ökning av inkomsten, för lågavlönade och deras gelikar i sjuk och a-kasseförsäkringar, går till konsumtion. Om de ökade inkomsterna går till de redan bemedlade ökar istället sparandet. I en lågkonjunktur vill man normalt att konsumtionen bibehålls eller ökar, så receptet kan inte var det, som alliansregeringen förespråkar.
  Dock kan man väl säga att de redan, av regeringen, gynnade säkert inbillar sig att fördelarna överstiger nackdelarna, så de goda exemplen på motsatsen måste framföras av den del av etablisemanget, som begriper bättre.

 • Halalapa

  Du är på rätt spår Martin, men verkligheten är precis tvärtom, Rhenfeldt och co släpper in massvis med analfabeter och annat icke arbetsfört folk i landet, vilket i förlängningen dumpar lönenivån och försvagar facket.

 • Halalapa

  Korven den har två…

 • Muslukt

  Negrer har tre brunögon

 • Du har fullständigt rätt i din analys. Den visar att det behövs en annan arbetsmarknadspolitik och ekonomisk politik som leder till fler jobb och minskad arbetslöshet och därmed en bättre samhällsekonomi som i sin tur leder till ännu fler jobb och som leder till …… osv.