Offer för världens hårdaste sjukregler

Foto: Johan Gunséus

När Birgitta Almroth blir sjuk 1999 anar hon inte att det är början på en ond karusell av smärta, brist på pengar och ständigt nya sjukhusbesök.

Visst är hon trött in i märgen. Visst är det oroande att hon kräks varje morgon och inte kan äta innan hon går till jobbet.

Men fram tills nu har hon ändå orkat arbeta för fullt. Hon har trivts i kvällspatrullen, som åker ut och hjälper de gamla i Vilhelmina i deras hem.

Sedan hon blev ensam med barnen har hon ofta tagit på sig extrajobb för att tjäna lite mer. Ibland har hon kommit hem från jobbet vid midnatt, för att börja arbeta igen halv åtta nästa morgon.

– Det flöt på så bra. Jobbet, barnen, dansen på onsdagskvällarna. Efter dansen gick det bra att ta itu med vardagen.

När läkaren säger att hon har en utmattningsdepression som kan ta flera år att komma över blir hon arg. Någon bot måste väl finnas, någonting som gör henne pigg snabbt.

Men tröttheten ger inte med sig. Det är färdigdansat. Birgitta blir så yr av svängarna att det inte går.

Och nu börjar karusellen snurra. Birgitta åker ut och in på lasarett och sjukstuga: livmoderoperation, astma, operation av bihålorna, nya undersökningar, fler operationer.

Brösten är knöliga, någonting är inte som det ska, och det blir nya kontroller. Mer oro, ständigt svårt att sova.

– Och dåligt samvete för barnen, säger Birgitta Almroth. Jag förstår inte hur de klarade det.

– De spelade bordtennis, och ibland pressade jag mig att följa med dem. Sedan var jag så slut att jag låg en hel vecka.

Månader och år går utan ljusning. 2005 ringer Birgitta själv till jobbet och ber att få arbetsträna, trots trötthet och smärta, i känslan att hon inte kan förlora någonting när hon redan är på botten.

Det blir ingenting av. Ett samtal från sjukstugan i Vilhelmina hinner före. Och nu öppnar sig avgrunden.

Birgitta förstår direkt vad det gäller.

Elakartad tumör. Bilder som ser dåliga ut. På onkologen i Umeå säger en bekymrad läkare att hon borde ha opererats för ett år sedan.

Ett bröst opereras bort helt, liksom tolv körtlar i armhålan. 2006 fortsätter det med cellgifter, peruk, cortison, följt av fem veckors strålbehandling. Då bor Birgitta på hotell Björken i Umeå. Hennes dotter, som är 15 år, får klara sig ensam när storebror går på gymnasiet i Arjeplog.

Till barnen säger Birgitta: Det här ska gå bra, sköt skolan bara, så tar jag hand om cancern. Inom henne mal tankarna på döden.

Så upptäcker läkarna en ny knöl. Ny inläggning på sjukhus, ny röntgen, nya prover… Cancern tycks vara under kontroll, men medicinen som ska hindra nya tumörer att växa ger svår värk. Lederna svullnar, ett tag kan Birgitta knappt gå.

De följande åren läggs nya diagnoser till de gamla. Fibromyalgi. En bruten handled. Problem med sköldkörteln, som stör ämnesomsättningen och ökar tröttheten. Minnesstörningar och koncentrationssvårigheter.

All cortisonbehandling har resulterat i benskörhet. Birgitta ordineras att promenera en timme om dagen. Men orken räcker inte.

I det skicket är Birgitta Almroth när Försäkringskassan hör av sig. Hon ska arbetsträna. Den 31 juli 2010 är hon utförsäkrad.

Birgitta Almroth får panik. Ekonomin har varit pressad länge. För att dryga ut sjukersättningen har hon sökt hjälp från Cancerfonden och andra fonder. Barnens sommarjobb har ibland varit räddningen.

– Mina semestrar, det var sjukresorna till Umeå. Då fick jag bo gratis på hotell Björken.

Nu kraschar ekonomin definitivt. Med sjukersättningen ryker också den kollektivavtalade ersättning­en från Afa, och det bostadstillägg man kan få som sjukskriven. Birgitta har varit borta från arbetsmarknaden i över tio år och får bara aktivitetsersättning på miniminivå, 7 000 kronor i månaden.

– Jag som hade klarat barnen under alla år fick gå till socialen. Av det enda skälet att jag var sjuk.

Medan hon ännu har sjukersättning prövar Birgitta Almroth att arbets­träna. En eller två dagar i veckan, mellan klockan tio och tolv, är hon på ett boende för lätt dementa. Hon läser för de gamla eller rullar upp deras hår. Men hon är så sjuk att även detta är för mycket. Samtidigt planeras nästa operation, av en förstorad bisköldkörtel.

Försöket att arbetsträna gör Birgitta, märk väl, medan hon ännu är kvar i sjukförsäkringen. Att hon sedan utförsäkras, under pågående cancerbehandling, innebär alltså ekonomisk katastrof – men därutöver ingenting. Under de tre månaderna som arbets­livsintroduktionen varar går Birgitta på totalt tre möten och ett psykologiskt test där hon knappt orkar svara på frågorna.

När arbetslivsintroduktionen går mot sitt slut sammanfattar Arbetsförmedlingen: Birgitta har varit för sjuk för att arbetsprövning ens ska komma i fråga. Hon kan inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Ett avstämningsmöte, där Försäkringskassan, arbetsgivaren och en socialkonsulent är med, mynnar ut i att Birgitta ska återgå ”till Försäkringskassans regi”.

Birgitta Almroth ansöker om permanent sjukersättning. Hon har stöd av tre läkare, som bedömer att hon inte kan arbeta mer. De anser att Birgitta borde få lugn och ro för att koncentrera sig på cancerbehandlingen och sina övriga sjukdomar.

Försäkringskassan säger nej. Birgitta överklagar och får nej på nytt.

Hon är visserligen för sjuk för att arbeta. Men för sjukersättning krävs att hennes arbetsförmåga är borta för all överskådlig framtid, och det kan läkarintygen inte bevisa.

För det beslutet ska kanske inte Försäkringskassan klandras. Som lagen är skriven ska arbetsförmågan bedömas mot alla arbeten, även lönebidragsarbeten och skyddade, anpassade arbeten.

Och hur långt kan ett arbete egentligen anpassas? Birgitta orkade inte sitta och hålla gamla människor sällskap, men teoretiskt kan man ju konstruera ännu lättare arbetsuppgifter. Det finns ingen tydlig gräns.

Om de villkor för sjukersättning som infördes i Sverige 2008 säger den kanske främsta experten, utredaren Anna Hedborg, att de möjligen inte är hårdast i världen. ”Men i vart fall bra nära.”

Utanför Birgitta Almroths köksfönster är den lappländska vintern så vit och vacker den bara kan bli. Birgitta tittar ut och minns vad hennes dotter sagt. ”Mamma, du har ju inget liv”.

Om allt som hänt henne berättar Birgitta Almroth lugnt och sakligt. Bara en gång under samtalet brister ansiktet, plötsligt och oväntat. Genom tårarna säger hon:

– Jag är så trött på att tala om sjukdomar. Värken i ryggen har jag inte tagit upp med läkarna. Vad ska de tro om jag kommer med ett problem till?

Och bara en gång glimtar ögonen till av uppror.

– Den här Reinfeldt, han skulle få pröva att vara sjuk själv. Det är hemskt att säga det. Men de förstår inte vad de utsätter sjuka människor för.

Så samlar hon sig igen. I blicken finns då en oändlig matthet.

Fotnot: Birgitta Almroth har med stöd av LO-TCO Rättsskydd överklagat beslutet att inte ge henne permanent sjukersättning (förtidspension).

Mårten Martos Nilsson
08-725 52 13

Kommentera den här artikeln

 • Goran Larsson

  Skamligt hur Alliansen bakvu00e4gen har monterat ner det som en gu00e5ng kallades vu00e4lfu00e4rd. De som inget har fu00e5r betala till de som redan har. Klassisk hu00f6gerpolitik som delvis skymtar fram.nDet vore dags fu00f6r ett dalauppror att tu00e5ga ner till stan och infu00f6ra en annan tingens ordning typ Nordafrika. Bort med fu00f6rtryckarna som bara ser till sig sju00e4lva.nGu00f6ran LarssonnSEKO

 • Glenn Bergenstoff

  Hej Gu00f6ran!nNu00e4r skall vi starta marschen?

 • Micke_widing

  Vad u00e4r det som hu00e4nder i Sverige????

 • Goran Larsson

  I min ku00f6r sju00f6ng vi fu00f6r lu00e4ngesen en visa fru00e5n Dalarna som bu00f6rjade: ” I bergslagsmu00e4n fru00e5n Vreten som stru00e4ven och arbeten….”nSu00e5 nu00e5gon du00e4rifru00e5n fu00e5r su00e4tta bollen i rullning sen kan vi avsluta med nyval och kasta ut Alliansen och infu00f6ra en regering som ser till hela svenska folkets behov.

 • Goran Larsson

  Skit i ledningen. Skicka en ru00f6rmokare!

 • Pingback: Tweets that mention Offer för världens hårdaste sjukregler -- Topsy.com()

 • Lennart Goransson

  Tror det u00e4r fu00e5fu00e4ngt att hoppas pu00e5 de ledande moderaterna i den hu00e4r fru00e5gan. Grejen u00e4r att fu00e5 den stora allmu00e4nheten att reagera. Det kanske pu00e5verkar en del av de borgerliga sympatisu00f6rerna Alla kan inte vara lika hju00e4rtlu00f6sa som t ex Axu00e9n (m) i socialutskottet och hans partivu00e4nner som applu00e5derade honom du00e5 han kom till (m)edlemsmu00f6tet hemma och beru00e4ttade om lagfu00f6rslaget, tror det var 2009.

 • E Li

  Alliansens blu00e5 och gru00f6na fu00e4rg u00e4r nu starkt brunbru00e4nd. Utsortering av icke arbetsfu00f6ra mu00e4nniskor u00e4r inte ny, men minnet u00e4r kort. Hitlers idu00e9 har u00e5teruppstu00e5tt i u00a8vu00e4lfu00e4rdslandetu00a8 Sverige.

 • Charlie

  Hu00e4ng pu00e5 Pu00e5skuppropet mot utfu00f6rsu00e4kringarna! Tillsammans med diakonin, de sjuka och alla som stu00f6djernMera finns atta lu00e4sanhttp://www.facebook.com/pages/P%C3%A5skuppror-mot-utf%C3%B6rs%C3%A4kringarna/194325330581378#!/pages/P%C3%A5skuppror-mot-utf%C3%B6rs%C3%A4kringarna/194325330581378?v=wallnEller pu00e5 Resursnhttp://resurs.ning.com/nNu gu00f6r vi nu00e5t gemensamt su00e5 vi fu00e5r stopp pu00e5 detta!

 • Gu00e4st

  Nu00e5got som gu00f6r mig en smula bekymrad u00e4r LO och socialdemokratins ofu00f6rmu00e5ga att vidgu00e5 sitt eget ansvar i utformandet av regelverket, det vore klu00e4dsamt att u00e5tminstone erku00e4nna att man slu00e4ppte lu00f6s Anna Hedborg redan 2005 med utredningsdirektiv som sedermera skulle resultera i den fullgu00e5ngna katastrof vi nu bevittnar.

 • Pingback: Prövning mot hela arbetsmarknaden « Görans tankar och bagateller()

 • Du00f6tsdu00f6md

  Detta u00e4r ju fruktansvu00e4rt , det har ingen betydelse vilka som har makten. Hur har dessa inkompetenta kru00e4k kommit med , och fu00e5r fortsu00e4tta att bestu00e4mma u00f6ver Svea rikes lagstifining. En grupp som u00e4r i Svu00e5r situation som har varit med om svu00e5ra behanlingar, och har fullstu00e4ndiga Lu00e4karutlu00e5tande som inte u00e4r vu00e4rt nu00e5got. Kommer det att uppfu00f6ras Konstrasionslu00e4ger fu00f6r att alla fu00e5r ett arbete?? Endast Nasister.

 • Kraft

  Hallu00e5, alla som mu00e5r gott och u00e4r oberoende ljust nu: Vad u00e4r en Tusenlapp ca, mera i mu00e5n, i skattebidrag av denna Hu00f6nsgu00e5rd. u00c4rdet bara fu00f6r att Krosa Sig fu00f6r stunden, u00e4r sunda fu00f6rnuftet bortblu00e5st i hju00e4rnan och tro pu00e5 framtiden Ljus. Har Sv, folket fu00f6r stru00e4ssigt idag fu00f6r att fu00f6lja med medja hur det ser ut i samhu00e4llet . Vad hu00e4nnd lilla Du, bara en bricka i spelet om en Olycka skulle Hu00e4nda, bu00e4sta fu00f6r staten om det blev du00f6tsfall, inte halvdu00f6d. Efter halvdu00f6d utfu00f6rsu00e4kring, Kattastru00e5f Du har ingen Hju00e4p eller det Fina soss, Men Du fu00e5r inget u00e4ga, ex, sista resan ingen ficka hadet su00e5 bra. Har Du tur slutar det med Himmelens tak att fu00f6rfoga detta u00e4r gratis. Su00e5 funkar Det i Sverige liust nu fattar Du.

 • Nordmannen

  Su00e5 lu00e4nge det finns ”normala” svenskar som tror sig vara friska i all framtid och ha sin anstu00e4llning tryggad hela livet, du00e5 gu00e5r plu00e5nbokens tusenlapp fu00f6re allt annat. Dessa ru00f6star blu00e5tt trots att su00e5 mu00e5nga ser ru00f6tt vid tanken pu00e5 vad ”herr R” och hans kompisar kan hitta pu00e5 ”av rent dj-skap?” eller…

 • Pingback: Borg och Reinfeldt arkitekterna bakom systemskiftet « Ett hjärta RÖTT()

 • Rotarn

  Birgitta Almroth skulle nog fu00e5tt problem med en annan regering med.Och alla vi andra med.nnVem u00e4r det som skriver fu00f6ljande i dagens UNT? Gunnar Axu00e9n, Ulf Kristersson eller Fredrik Reinfeldt?nn”Nationellt har socialdemokratin lagt hela sin vikt pu00e5 stupstocksretoriken som en av de viktigaste framtidsfru00e5gorna.nnVad mu00e5nga inom socialdemokratin tycks ha glu00f6mt u00e4r att det fanns en diskussion om sjukfu00f6rsu00e4kringens brister u00e4ven inom socialu00addemokratin 2006. LO var exempelvis fu00f6r en tidsgru00e4ns i sin rapport Sjukas ru00e4tt till stu00f6d u2013 en idu00e9skrift om morgondagens sjukfu00f6rsu00e4kring (2007). LO:s slutsats var att en tidsgru00e4ns u00e4r ru00e4tt vu00e4g att gu00e5 fu00f6r att ‘markera det temporu00e4ra i sjukskrivningen’ och ‘betona att u00e5tergu00e5ng till arbete u00e4r mu00e5let’.nnEnligt rapporten bu00f6r gru00e4nsen ligga pu00e5 14u201315 mu00e5nader. Vidare har Anna Hedborg (S) i sin socialfu00f6rsu00e4kringsutredning ocksu00e5 framhu00e5llitu00ad nu00f6dvu00e4ndigheten av en tidsgru00e4ns. Det var ju ocksu00e5 den socialdemokratiska regeringen under Gu00f6ran Perssons ledning, och socialdemokratiska ministrar som Anna Hedborg och Hans Karlsson, som inledde kampen mot berget av lu00e5ngtidssjukskrivningar.”nnDet ru00e4tta svaret u00e4r Hans Dahlgren – som tills nyligen hade samma jobb som Anders Borg hade infu00f6r valet 2006, det vill su00e4ga chef fu00f6r partiets riksdagskansnnUrklippt fru00e5n en Blogg.

 • Pingback: Bilder av Fas 3 « De Tystas Röst()

 • Reinfeldts nya misu00e4r u00e4r u00e4r helt alliansens fel gu00f6r om regelverket su00e5 att det platsar i vu00e4lfu00e4rdens sverige

 • Rotarn

  Kjell vad skulle man ru00f6stat pu00e5.Fu00f6r uppenbart skulle det bli missu00e4r med ett annat styre ocksu00e5.Fast inte su00e5 snabbt som nu.

 • Pingback: Ärkebiskopen stöder diakonernas upprop « Ett hjärta RÖTT()

 • Anonym

  Att LO hu00e4nvisar till den fru00e4msta experten utredaren Anna Hedborg ( S ) , utan att beru00e4tta om hennes utredning ( SOU 2006:86 ) och slutsatserna som hon har gjort om den gamla sjukfu00f6rsu00e4kringen hu00e4r kommer en del av dessa: ” Vu00e5ra socialfu00f6rsu00e4kringar behu00f6ver behandlas mera som riktiga fu00f6rsu00e4kringar och arbetslinjen behu00f6ver bli starkare….. Sjukfu00f6rsu00e4kringen u00e4r fu00f6r mjuk, den har tillu00e5tits mu00f6ta alla mu00f6jliga behov. Resultatet har blivit en instabil fu00f6rsu00e4kring du00e4r utnyttjandet varierar, u00f6ver tid, i rummet och mellan mu00e4nniskor med samma diagnos, pu00e5 ett orimligt su00e4tt. En reform som skapar en stabil fu00f6rsu00e4kring med lu00e4gre utnyttjade och kortare sjukfall u00e4r nu00f6dvu00e4ndig…… Utredningen gu00f6r ocksu00e5 bedu00f6mningen att sjukfu00f6rsu00e4kringen behu00f6ver en tydlig TIDGRu00c4NS. SVERIGE u00c4R Nu00c4STAN ENSAM OM ATT SAKNA EN Su00c5DAN. ” — Exakt su00e5 su00e4ger den fru00e4msta experten utredaren Anna Hedborg ( S ), men hon mu00e5ste vara nu00f6jd, vi har idag exakt detta sjukfu00f6rsu00e4kring framtagen efter hennes socialutredning.

 • Maxie

  Det gu00f6rs otaliga utredningar och mu00e5nga av dem hamnar direkt i papperskorgen och andra mu00e5ste gu00f6ras om. Det finns ingen som vet vad Socialdemokraterna skulle ha gjort om de hade fu00e5tt den fu00e4rdiga utredningen i sin hand.nNu blev det ju inte su00e5 utan det var Cristina Husmark Pehrsson som fick ta emot den och vad hon under befu00e4l av Reinfeldt och Borg gjorde med denna kan det vu00e4l inte finns mu00e5nga som har missat.nnDe fu00f6ljde inte utredningens rekommendationer utan plockade bara ut de u201dtuffau201d bitarna. De som stu00e4mde u00f6verens med Reinfeldts u00e5sikter som han gav uttryck u00e5t i sin bok u201dDet sovande folketu201d. Istu00e4llet fu00f6r att fu00f6lja utredningen och bl.a satsa pu00e5 rehabilitering och ge sjuka tid att bli friska genom att som det stu00e5r i utredningen att en lu00e5ngvarig och kru00e4vande medicinsk behandling mu00e5ste fu00e5 ta tid. Nu valde man att kasta ut u00e4ven svu00e5rt sjuka mu00e4nniskor utan arbetsfu00f6rmu00e5ga ur systemet och kallade dem fu00f6r u201denskilda fallu201d. Antalet enskilda fall har nu vu00e4xt och blivit mu00e5nga. Mu00e5nga tragedier har utspelat sig och det finns de som tagit sina liv. Mu00e5nga fick, trots Littorins bedyrande om motsatsen, kraftigt su00e4nkta ersu00e4ttningar och mu00e5nga blev t.o.m helt utan.nnNu u00e4r ju utredningen pu00e5 mer u00e4n 200 sidor su00e5 det u00e4r bara ett fu00e5tal saker man kan skriva om hu00e4r men bl.a stu00e5r det su00e5 hu00e4r: u201dSocialfu00f6rsu00e4kringarna skall u00e4ven i fortsu00e4ttningen vara ett skydd mot inkomstbortfall. Ersu00e4ttningar och ersu00e4ttningstak skall vara pu00e5 su00e5dana nivu00e5er att fu00f6rsu00e4kringen innebu00e4r ett reellt skydd fu00f6r flertalet fu00f6rsu00e4krade (standardtrygghet) och inte enbart u00e4r ett grundskydd som kru00e4ver privata tillu00e4ggsfu00f6rsu00e4kringaru201d. Detta u00e4r ocksu00e5 en av de saker som Reinfeldt & Co valde att inte fu00f6lja!nnModeraterna struntade ocksu00e5 i att fu00f6lja utredningens ru00e5d fu00f6r att fu00f6rhindra att de som redan sedan barndomen saknat arbetsfu00f6rmu00e5ga skulle hamna i livslu00e5ng fattigdom.nAnna Hedborg hade su00e4kert varit nu00f6jd om Moderaterna hade anvu00e4nt sig av hennes utredning i sin helhet men genom att de bara plockat lite hu00e4r och lite du00e4r su00e5 tror jag nog inte det.n

 • Anonym

  Varfu00f6r ska man fu00f6lja en falsk profet nu00e4r man vet att hela media-bilden av utfu00f6rsu00e4kringar u00e4r en produkt av partipolitik, bakom uppropet ligger S-parti med sin pru00e4st Helle Klein. och unga vu00e4nsteraktivister som vill u00e5t samhu00e4llets skattepengar. Pu00e5skuppropet u00e4r vu00e4l den allra fulaste su00e4ttet att fu00f6ra politik, att anvu00e4nda sjuka mu00e4nniskor som slagtru00e4 i politiken. Senaste tiden har hela svenska folket mu00e4rkt den trenden, inom S-parti och vu00e4nteraktivister att ni sku00e4ms inte. Har sju00e4lv haft med att gu00f6ra med FK hela 2000-talet och u00e4r helt nu00f6jd, aldrig haft problem, du00e4rfu00f6r kommer jag att ta avstu00e5 dumheterna med uppropet, och vill att vi som u00e4r fu00f6r den nya regelverket samlas fu00f6r motuppropet mot dumheterna.

 • Pingback: Varningarna som ignorerades « De Tystas Röst()

 • Anonym

  Ja vi fu00e5r alla hoppas att Reinfeldt fu00e5r en du00f6dlig sjukdom och det snart innan han har krossat hela befolkningren.

 • Hagman…….Han fu00f6rsu00f6ker ju att vu00e4cka du00f6nickar som dig…….Du lu00e4ste nog inte riktigt i kommentaren jag skrev va ?

 • Anonym

  Ledsen Lena HoltorfnReinfeldt fu00f6rsu00f6ker du00f6da de sjuka. Om du tror att sjuka mu00e4nniskor gu00e5r att vu00e4cka u00e4r han riktigt ordentligt sjuk. Vet inte om jag u00e4r en du00f6nick men mej skall han inte kunna du00f6da i alla fall.nu00c4r en du00f6nick kanske en du00f6d som tvigas ut i arbete av en nickande vu00e4ljarku00e5r?

 • OK Hagman u00e4r du utfu00f6rsu00e4krad eller ?

 • Anonym

  Hej LenaHoltorf rnNej Jag u00e4r pensionu00e4r men jag ser vad som hu00e4nder runt omkring mej.

 • Hagman Reinfeldt har nog ingen andledning att du00f6da dig.nJag ru00e5kar tillhu00f6ra de som fu00e5tt stor hju00e4lp nu.nMen jag u00e4r fullt medveten om att mu00e5nga har ett h…..te.nDu som pensionu00e4r skulle ju vu00e4rna om oss som fu00e5tt hju00e4lp att komma pu00e5 banan igen.nDu00e5 ru00e4ddas pension fu00f6r dig i alla fall.nOavsett vore kul om ni kom med i pu00e5skuppropet..nnhttp://www.facebook.com/?ref=logo#!/paskuppropnnHar du inte facebook kan du gu00e5 in pu00e5 denna…..nnhttp://resurs.ning.com/

 • Anonym

  Dem som kommer pu00e5 banan igen?rnDe u00e4r vu00e4l inte fler i dag u00e4n de var tidigare?Vu00e4rna de sjuka ocksu00e5 su00e5 de fu00e5r en chans att bli friska i lugn och ro i stu00e4llet fu00f6r att stressas till kroniker.

 • Hagman vu00e4rna om sjuka u00e4r precis vad som kommer gu00f6ras i pu00e5skuppropet.Du00e5 det visar sig att bu00e5de vu00e4nster och hu00f6ger ligger bakom denna reformen.Vet du …nAllt u00e4r nu00e4mligen inte fel med denna reformen.nMen folk ska ha mu00f6jlighet att fu00e5 ekonomisk hju00e4lp utan att behu00f6va su00e4lja bu00e5de bil och hus.Just detta u00e4r galet.nDessutom gu00e5r de sjuka tillbaka till sjukersu00e4ttning.

 • Pingback: Exempel på några få ”enskilda fall” i sjukförsäkringen « Sociofoben's Blog()

 • Vad jag förstår är båda barnen myndiga, om jag har hittat rätt Birgitta. Och var någonstans finns deras pappa? Ingen människa står helt allena i världen. Ska vi alltid låta staten gripa in? Kan vi aldrig klara oss ändå?