Rut bara för rika

Hushållsnära tjänster – mest för höginkomsttagare.

Så löd Statistiska centralbyråns rubrik när de för några år sedan gick igenom rutavdragets första halvår 2007.

När Skatteverket nu släpper preliminära siffror för 2010 kan man konstatera att ingenting har ändrats.

Summorna har ökat och under året betalades nästan 1,3 miljarder kronor ut i rutavdrag.

Dessa 1,3 miljarder kronor är vi alla med och betalar via skatten.

Men de som får dela på de 1,3 miljarder kronorna är betydligt färre.

Endast 3,3 procent av svenskarna utnyttjade rutavdraget 2010. Resterande 96,7 procenten fick alltså bara betala.

Vilka är då dessa 3,3 procent?

Någon direkt jämförelse med inkomstregistret finns inte, åtminstone inte förrän SCB är klar med sin taxeringsstatistik för 2010. Och någon jämförelse med folks förmögenhet kommer aldrig att bli möjlig sedan den borgerliga regeringen för några år sedan förbjöd Statistiska centralbyrån att föra statistik över förmögenhet.

Men än så länge är den geografiska fördelningen av rutbidragets användare över Sverige en offentlig handling. Och här är bilden tydlig.

Här intill redovisas i vilka kommuner de 3,3 procent av svenskarna bor som låter resten av befolkningen betala städningen i deras hem.

Och som sagt, mönstret från 2007 består.

I topp återfinns, nu som då, en prydlig genomgång av kommuner med landets rikaste invånare. Danderyd följs av Lidingö, Höganäs, Lomma och Vellinge.

Mönstret är snarlikt när det gäller hur mycket var och en har plockat ut i städbidrag från staten. I topp ligger även här de Danderydsbor som gjort rutavdrag, med ett snitt på 8 200 kronor, följt av Vaxholm med ett snitt på 7 800 kronor.

Det är svårt att förstå hur dessa miljarder kronor som 96,7 procent av svenska folket betalar in till de 3,3 procent rikaste kan göra rut till en ”populär reform för hela svenska folket” som förespråkarna pratar om.

Städare är inget sämre yrke och det är utmärkt om städare får mer jobb, både på kontor och i hemmen, men varför ska 96,7 procent av svenskarna betala städningen i de 3,3 procent rikaste svenskarnas hem?

Om någon subvention av städning ska finnas kvar bör den självklart utgå från behov, vilka som är mest tyngda av vardagens slit och har svårast att själva klara sitt hem.

Det bör också vägas mot andra åtgärder för att underlätta vardagen, som att avskaffa delade turer inom vården, minska övertiden och ställa högre krav på arbetsgivarnas schemaläggning.

Inte heller är rutavdraget ett sätt att skapa fler jobb. Det kan tyckas så när tjänsteföretagen pratar om hur många städare som nyanställts.

Men det är tyvärr en illusion så länge det bara finns ett slags pengar i ekonomin.

De 1,3 miljarder kronor som 96,7 procent av svenskarna betalar in till rutsystemet, och som alltså gjort det möjligt för städföretagen att nyanställa, dessa pengar lever inte sitt eget liv utan kommer från någon annanstans i ekonomin. De skulle alltså ha kunnat läggas på andra inköp som gynnat andra branscher så att i stället dessa branscher kunnat nyanställa.

Rut missgynnar alltså andra yrken i precis samma utsträckning som städbranschen gynnas.

Det borde nu vara dags att ta bladet från mun och säga som det verkligen är, att rut har kommit till för att de rika ska kunna få städat billigt hemma.

Martin Klepke
08-725 52 03 @martinklepke

Kommentera den här artikeln

 • Pingback: Dande-RUT « Görans tankar och bagateller()

 • Kämpendahl

  Jävla trams! Låt oss först slå fast att reformen är självfinansierande, dvs. den inbringar lika mycket i intäkter till staten som den genererar i utgifter. Det beror på att de som nu jobbar i RUT-sektorn börjat betala skatt och dess företag betalar arbetsgivaravgifter. Låt oss också slå fast att de rika alltid anlitat folk som städat hos dem. Skillnaden nu är att de som städar har vita jobb istället för svarta, de har semester, sjukgrundande inkomst och de har rätt till a-kassa om de blir arbetslösa etc.

  Är det någon mer än jag som undrar varför Martin Klepke inte med ett ord nämner ROT-sektorn där skattemyndigheten betalade tillbaka 10 gånger så som mycket som till RUT-sektorn? Svaret är att ROT-sektorn är mansdominerad. Min gamla farmor var i alla fall glad för RUT-avdraget när hon flyttade in på hemmet. Som den fattigpensionär hon är hade hon ingenting över och RUT-avdraget var till stor hjälp när hon anlitade flyttstädning. Det här är något som LO-folk knappast kan begripa i dags dato, men kanske om tio till tjugo år när tjänstesektorn är det vi har kvar efter industrialismens fall och vi får leva på att sälja tjänster till varandra.

 • De som tidigare hade ru00e5d med hushu00e5llstju00e4nster utan RUT har naturligtvis utnyttjat detta dubbel upp eftersom de fu00e5r dubbelt su00e5 mycket fu00f6r samma pris.nnMen vad har vi andra betalat? Ingenting. Det kommer in arbetsgivaravgifter, inkomstskatt och moms fru00e5n de anstu00e4llda som mer u00e4n vu00e4l tu00e4cker avdraget.nnMu00e5nga jobbade svart innan och du00e5 kom det inte in nu00e5got alls. En del gick pu00e5 bidrag och jobbade svart. Det var su00e5 det su00e5g ut i sossesverige. Du00e5 tvingades vi skattebetalare punga ut med vu00e4rldens hu00f6gsta skatter utan att ens vara nu00e4ra att fu00e5 tillbaka vu00e4rldens bu00e4sta vu00e4lfu00e4rd. nnNu med varje satsad krona pu00e5 RUT och ROT ger oss tvu00e5 kronor tillbaka i skattkistan.nnKonjunkturinstitutet kommenterade nyligen att statsbudgeten nu u00e4r i balans enligt KI tack vare att skatteintu00e4kterna u00f6kat. Hur gu00e5r det till? Man su00e4nker skatterna men fu00e5r in mer i skatt? Su00e4tt tillbaka det du00e4r bladet i mun och lu00e4r dig ru00e4kna, Martin Klepke.

 • Berra

  Hur kan nu00e5gon vara su00e5 dum att han eller hon tror att rutavdraget u00e4r sju00e4lvfinansierande? Det u00e4r statsstu00f6d till rika som vi andra betalar. Rutavdraget kostar 1,3 miljarder. Det kan u201dAllt om alliansenu201d och u201dKu00e4mpendahlu201d slu00e5 upp i vilken sammanstu00e4llning som helst.nModeraterna har fu00f6rsvarat dessa UTGIFTER fu00f6r rutavdraget (fu00f6r nu00e5got annat u00e4n UTGIFTER u00e4r det bara korkskallar som tror att det u00e4r) med att rutavdraget skapar jobb. Men nu00e5gra jobb skapar de inte och kommer aldrig att skapa.nIntressant att ni hu00f6germu00e4nniskor som alltid gafflat om att u201dbidrag skapar inga jobbu201d nu helt plu00f6tsligt hyllar u201dbidragssverigeu201d nu00e4r nu bidragen ges till de rika.n

 • GN

  Katatrofanalys u00e4n en gu00e5ng. Hur i hela friden skall vi som LO-medlemmar kunna tro pu00e5 LO nu00e4r vi lu00e4ser den hu00e4r typen av analys i tidningen? Hu00e5ller helt med Allt om Alliansen och Ku00e4mpendahl. Jag ser flera i min nu00e4rmaste omgivning som fu00e5tt det avsevu00e4rt bu00e4ttre sen RUT och ROTavdragen kom till. Och nu verkar det som att LO motarbetar oss.. Vita jobb, fu00f6rsu00e4kringar och pensionsinbetalningar gu00f6r att n de bl a jobbar i en betydligt bu00e4ttre vu00e4rld u00e4n tidigare. Om Klepke vill ta bort den blir det strid. Kommer att ta upp detta pu00e5 jobbet.

 • Tamburmajoren5

  Medan klimatkatastrofen med snabba steg hotar oss alla kan vi ju diskutera RUT-avdragen som gu00f6r nu00e5gra fu00e5 av oss glada. Jag kan tillu00e5ta, som medborgare av Sverige, att man ger bidrag till arbetslu00f6sa, men att man ger bidrag till de rika det u00e4r cynism, omoral, allt annat u00e4n ett fu00f6redu00f6me fu00f6r vu00e4rlden, oavsett om regeringens budget gu00e5r ihop. Ekonomi ska vara ett redskap fu00f6r att skapa social ru00e4ttvisa, inte omoral. Att ekonomin gu00e5r ihop har inget med etik och moral att gu00f6ra. Det har historien bevisat gu00e5ng pu00e5 gu00e5ng.

 • Second_hand

  Dessutom ger det inte arbeten i Sverige, du00e5 de flesta stu00e4dbolag anlitar folk fru00e5n t.ex. Estland och Polen. Su00e5 de pengar som betalas ut fu00f6r stu00e4dhju00e4lp fu00f6rs ut ur Sverige.

 • Amanda

  De skattar i Sverige och lever och spenderar pengar i Sverige. Sd-pucko.

 • JH

  Nu u00e4r det ju dess bu00e4ttre su00e5 att Martin har fel. Det u00e4r inga 96% som betalar fu00f6r rutavdraget. ETt avdrag, u00e4r just, ett avdrag. Det innebu00e4r att den skatt jag betalar in blir mindre. Det u00e4r mycket lu00e5ngt ifru00e5n att andra skulle betala fu00f6r tju00e4nsten ifru00e5ga.nnMed Martins definition skulle den lu00f6n du har efter skatt vara utebliven statlig inkomst och definitionsmu00e4ssigt vara nu00e5got som andra skattebetalare mu00e5ste betala… Weird.

  • Berra

   JH tror att ingen betalar och att det är gratis med Rutavdrag för att det är ett ”avdrag” och inte ett ”bidrag”.
   Så här är det:
   BIDRAG: Du vill köpa städning för 100 kronor. Staten ger dig 50 kr. Kontenta: Du betalar 50 kr och folks skatter betalar resterande 50 kr.
   AVDRAG: Du vill köpa städning för 100 kronor. Staten ger städföretaget 50 kronor. Kontenta: Du betalar 50 kr och folks skattepengar betalar resterande 50 kr.
   Alltså ingen som helst skillnad för vare sig din eller folks eller statens kassa överhuvutaget. Skrattretande låg nivå hos högerdebattörerna när man måste förklara så basala grejer. Men vem är förvånad?

 • JH

  jag funderade ocksu00e5 u00f6ver vart rot tog vu00e4gen. Om Martin hade lite ryggrad su00e5 mu00e5ste han ta den diskussionen ocksu00e5. Om RUT u00e4r du00e5ligt mu00e5ste det i logikens namn vara likadant med ROT.

 • Att du presenterar felaktiga siffror u00e4r graverande nog, det var alltsu00e5 890000 personer som nyttjade RUT och ROT- avdraget. Dvs nu00e4ra 10 % i stu00e4llet fu00f6r dina siffror plus det faktum att pu00e5 varje avdrag su00e5 borde man snarare ru00e4kna 2-3 personer, su00e5 hamnar vi snarare pu00e5 nu00e4rmare pu00e5 nu00e5gonstans mellan 20 och 30% av befolkningen. Att medelinkomsten fu00f6r RUT-are dessutom ligger pu00e5 ca 260000 och att mer hu00e4lften u00e4r pensionu00e4rer fu00f6ru00e4ndrar inget? Eller… Jag har personlig erfarenhet av bu00e5de RUT och ROT och jag u00e4r definitivt ingen hu00f6ginkomstagare, su00e5 din kritik blir ganska onyanserad fu00f6r att inte su00e4ga det ru00e4tt ut som det u00e4r falsk. Det u00e4r pga den hu00e4r propagandan som mu00e4nniskor inte ku00e4nner igen din verklighetsbeskrivning och det u00e4r fu00f6r att su00e5 mu00e5nga ledande socialdemokrater fu00f6r desinformationen vidare som vi fu00f6rlorar val efter val. Medborgarna u00e4r inte su00e5 dumma som uppenbarligen en del sugna pu00e5 ku00f6ttgrytorna tror.

 • Anonym

  Alla fu00e5r ta del av RUT avdraget. Min u00e5ldriga moder (95 u00e5r) med en pension pu00e5 8000 kr. mu00e5n. fick avdrag fu00f6r stu00e4dning och fu00f6nsterputs. Troligen u00e4r det en hel del hu00f6gavlu00f6nade sossekoryfeer som ocksu00e5 utnyttjar avdraget. Fattigpensionu00e4r, rik och hu00f6gavlu00f6nad har ingen betydelse annat u00e4n den hu00f6gavlu00f6nade tju00e4nar naturnligtvis mer pu00e5 avdraget. Men su00e5 u00e4r det ju alltid nu00e4r det handlar om avdrag.

 • Att medelinkomsten fu00f6r RUT-are ligger pu00e5 ca 260000 och att mer hu00e4lften u00e4r pensionu00e4rer plus det faktum att pu00e5 varje avdrag su00e5 borde man snarare ru00e4kna 2-3 personer, fu00f6ru00e4ndrar inget? Eller… Jag har personlig erfarenhet av bu00e5de RUT och ROT och jag u00e4r definitivt ingen hu00f6ginkomstagare, su00e5 din kritik blir ganska onyanserad.

 • Pingback: Tweets that mention Rut bara för rika -- Topsy.com()

 • Berra

  Att genomsnittsinkomsten för dem som använder RUT skulle vara 260 000 är skrattretande.
  Det är siffror som arbetsgivarna inom tjänstebranschen tog fram förra året och som är ett fullständigt falsarium. Se till fakta i stället för tyckande!!!
  Enligt statistiska centralbyrån (betydligt mer pålitlig än arbetsgivarna) är det fyra gånger så många bland dem som tjänar en halv miljon som använder RUT jämfört med dem som tjänar 260 0000.
  Bland dem som tjänar över en miljon är det 15!!!! gånger så många som använder RUT jämfört med dem som tjänar 260 000.
  DET är fakta, inte siffror hämtade ur fantasin!

 • Vad u00e4r det du00e4r fu00f6r argumentation? ”Jag har aldrig varit sjuk, alltsu00e5 blir man inte sjuk”. Du u00e4r en person, en plotpunkt i statistiken. Su00e5 till vida u00e4r du inte mer intressant u00e4n Anna-Greta pu00e5 ICA som inte anvu00e4nt RUT. Ska vi bu00f6rja ru00e4kna upp namnen pu00e5 varje person som anvu00e4nder eller inte anvu00e4nder RUT nu?nnAtt ta dig sju00e4lv som exempel var snarast en del av propagandan. Fu00f6r som sagt u00e4r det nu00e5got som fru00e4mst anvu00e4nds av hu00f6ginkomsttagare. u00c4ven om du tycker att ICA-kassu00f6rer ska betala din stu00e4dning ocksu00e5.

 • ROT u00e4r mycket riktigt du00e5ligt. Det handlar mest om att hantverkarna kunnat hu00f6ja sin egna lu00f6ner efter att ha blivit sponsrade av staten.

 • Din u00e5ldriga moder hade snarast behu00f6vt utu00f6kad hemtju00e4nst.

 • Magnus

  Hur vet du det? Om de u00e4r hu00e4r som egenfu00f6retagare med F-skattsedel eller som inhyrd arbetskraft, su00e5 kan de mycket vu00e4l skatta i ett annat land. Mest sannolikt u00e4r dock att de skattesmiter helt. Ditt pu00e5stu00e5ende u00e4r lika intelligent som myndigheternas pu00e5stu00e5ende att cabotaget i Sverige u00e4r obefintligt, eftersom inga utlu00e4ndska u00e5kare har betalat in moms pu00e5 tillfu00e4lliga inrikestransporter i Sverige, som de u00e4r skyldiga att betala. Alla normalbegu00e5vade personer kan med sina egna u00f6gon se att det i sju00e4lva verket u00e4r fru00e5gan om skattesmitning u00e4ven hu00e4r. Att momsen inte betalas in beror u00e4ven i detta fall pu00e5 en omfattande skattesmitning.

 • Piasa977

  Jag skulle veerkligen behu00f6va ha stu00e4dhju00e4lp, men fu00e5r vackert vu00e4nda mig till kommunen och ansu00f6ka om hemtju00e4nst. De bevilja 15 min/vecka = 45 min stu00e4dning inkl renbu00e4ddning var tredje vecka… samt att jag fu00e5r lite hju00e4lp med viss ADL som jag inte klarar. Totalt kanske 90 min/vecka stu00e4dning inru00e4knat och inget skatteavdrag…. visserligen inkomstpru00f6vat, men visst hade det varit trevligt att fu00e5 halva kostnaden betald av staten. Du00e5 hade jag dessutom kunnat bestu00e4mma sju00e4lv hur ofta jag vill ha stu00e4dat och renbu00e4ddat i su00e4ngen!nJag har tnyttjat RUT-avdraget vi ett tillfu00e4lle och du00e4rtill var jag nu00f6dd och tvungen. Det var vid flyttstu00e4dning och de enda som tju00e4nade pu00e5 detta var kommunen som annars fu00e5tt betala det nu staten gu00e5r in och betalar!

 • B K Lindberg

  En del här tror att Rut är självfinanisierat om det nu var så, varför inför man inte samma system i hela tjänstesektor (Löst hela arbetslösheten)

 • JH

  Bullshit. Det kvittas mot pengar *jag* betalat in pu00e5 *mitt* skattekonto.

 • Och det fick hon? Din cynism u00f6vertru00e4ffas bara av din avskildhet pu00e5 pidestalen.

 • Vilket kostade mest och vid vilket tillfu00e4lle kunde du bestu00e4mma sju00e4lv vad som skulle gu00f6ras?

 • Det u00e4r fint Hampus Eckerman att du su00e5 klart deklarerrar din mu00e4nniskosyn. Du00e5 vet man vem man talar med. En blotpunkt… jaja nu00e4r cynismen u00e4r den politiska riktnigsvisaren su00e5 kan man hamna var som helst. Vem har talat om sjuk. Du hittar pu00e5 och finner upp men din kreativitet u00e4r lika fruktbar som en hu00e4stfis. Min argumentation u00e4r som alla utom du kan se att Klepke redovisar fel siffror, medvetet eller omedvetet skall vara osagt, men fel u00e4r dom.

 • Anonym

  Precis, men hemhju00e4lpen blir det bara mindre och mindre av. Stu00e4ndigt indragna tju00e4nster pu00e5 u00e4ldreboendena och allt kortare tid fu00f6r personalen att hinna med. Det hu00e4r har jag kunnat notera under en lu00e4ngre tid, u00e4ven under socialdemokratiska mandatperioder har hju00e4lpen till dom u00e4ldre dragits in. Ni sossar har sju00e4lva inte su00e5 mycket att komma med, nnnnnnnI valru00f6relsen gick MP ut med att det skulle vara bra med clowner pu00e5 u00e4ldreboendena. Och detta clownparti samarbetar sossarna med.

 • Peson

  Ibland u00e4r det su00e5 enkelt, som att lu00e4sa innantill. Klepke pratar bara om RUToch vad det kostar och vilka, som u00e4r de stu00f6rsta nyttjarna av RUT. nSedan kommer du in och pratar om ROT och RUT. Du verkar anse att du tillhu00f6r en majoritet av RUT-nyttjarna eftersom du inte ku00e4nner igen dig i siffrorna.nDu00e4refter drar du in ROT i resonemanget och ku00e4nner inte igen dig i resonemanget. Det u00e4r inte fu00f6r oss vanliga su00e5 konstigt, vissa lu00e4ser andras artiklar som fan lu00e4ser bibeln.

 • Peson

  Berra har ru00e4tt, jag vill bara modifiera diskussionen lite grann. u00d6kade utgifter fu00f6r staten i bidrag till framfu00f6r allt RUT mu00e5ste tas nu00e5gonstans, hu00e4r vet vi ju att sjukfu00f6rsu00e4kring och a-kassa pga hu00e5rdare regler ger u00f6verskott. Det u00e4r bl a du00e4rifru00e5n pengarna kommer, till alla skattesu00e4nkningar.

 • Peson

  Det rimliga vore vu00e4l att ha kvar systemet fu00f6r de som har behov, men inte har ru00e5d att betala sju00e4lv. Du00e5 kan man till och med gu00f6ra egeninsatsen mycket lu00e4gre, kanske mer en symbolisk kostnad ex 1 kr

 • Ku00e4mpendahl

  Berra, innan du dumfu00f6rklarar nu00e5gon i fortsu00e4ttningen vore det bra om du tu00e4nker till lite fu00f6rst. Hur smart u00e4r det att bara ru00e4kna in utgifterna men utelu00e4mna intu00e4kterna till staten? Det hu00e4r u00e4r jobb som i stort sett inte fanns tidigare eller su00e5 fanns de pu00e5 en svart marknad. Nu nu00e4r jobben u00e4r vita fu00e5r staten innn- Momsn- Arbetsgivaravgiftern- Skatt pu00e5 lu00f6nnnDe som anstu00e4lls vitt fu00e5r ocksu00e5 vit lu00f6n, pensionsinbetalningar, fu00e5r vara med i sjukfu00f6rsu00e4kringssystemet och kvalificerar sig till A-kassa om de skulle bli arbetslu00f6sa (om t.ex. en S-regering i framtiden drar in rot-avdraget).nnNu00e4r fler mu00e4nniskor fu00e5r jobb minskar det ocksu00e5 trycket pu00e5 a-kassa och fu00f6rsu00f6rjningsstu00f6d (socialbidrag). Dessutom u00e4r det hu00e4r en reform som ger mu00e5nga av LO:s lu00e5gutbildade kvinnor jobb. Facket borde rimligen hylla denna reform som inte kostar staten nu00e5got oavsett vad sossarna fu00f6rsu00f6ker slu00e5 i er.

 • Ku00e4mpendahl

  Ja, ru00e4tt ska ju vara ru00e4tt Berra. Vad brukar du su00e4ga till dem som skriker ”Det u00e4r de sjuka och arbetslu00f6sa som fu00e5r betala skattesu00e4nkningarna fu00f6r dem som jobbar”? Stu00e4ller du dig du00e5 upp och tydligt talar om att ”Ru00e4tt ska vara ru00e4tt! De sjuka och arbetslu00f6sa fu00e5r inte betala fu00f6r det hu00e4r, de fu00e5r lite mindre i bidrag bara”?

 • Ku00e4mpendahl

  Svaret u00e4r mycket enkelt. Olika branscher har olika fu00f6rutsu00e4ttningar. Stu00e4dbranschen med inriktning mot privatpersoner var bara en enda stor svart arbetsmarknad. IT-sektorn riktad mot fu00f6retag och organisationer innehu00e5ller knappt nu00e5gon svart arbetsmarknad. Ska man se det vu00e4ldigt krasst su00e5 u00e4r det su00e5 att fu00f6r enklare tju00e4nster riktade mot en privat marknad u00e4r folk inte beredda att betala su00e5 mycket samtidigt som fu00f6retag kan betala hur mycket som helst fu00f6r kvalificerade tju00e4nster, bara de u00e4r tillru00e4ckligt bra. Vill man fu00e5 en positiv effekt riktar man stu00f6det mot enklare tju00e4nster riktade till personer riktade mot en privat arbetsmarknad. Att ge producenter av eftertraktade kvalificerade tju00e4nster ger ingen gynnsam effekt.nnEtt steg att gu00e5 och som finns i debatten idag u00e4r att su00e4nka tju00e4nstemomsen pu00e5 vissa tju00e4nster, t.ex. inom restaurangnu00e4ringen. Man ru00e4knar med att det ska ge fler jobb (hur mu00e5nga tusen vet jag inte) och det u00e4r gynnsamt fu00f6r personer som har svu00e5rt att ta sig in pu00e5 arbetsmarknaden idag som ungdomar och invandrare.

 • Ku00e4mpendahl

  Jag vill ocksu00e5 bara su00e4ga att det u00e4r ett misstag att tro att Socialdemokraterna inte gillar Rut-avdraget. Ylva Johansson och Erik u00c5sbrink har nyttjat Rutavdraget. Det u00e4r inte su00e5 att man nu00f6dvu00e4ndigtvis Mu00c5STE utnyttja mu00f6jligheten till avdraget, men de har gjort det, ganska stora summor dessutom. Leif Pagrotsky har gjort det, tidigare utrikesministern Jan Eliasson och fu00f6rre statsministern Gu00f6ran Persson, partiets valgeneral Bo Krogvig samt riksdagsledamoten, tillika tidigare talmannen Bju00f6rn von Sydow har ocksu00e5 nyttjad avdraget. Mona Sahlin fu00f6rsvarar sina partikollegor och Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) tycker att det u00e4r bra att u00e4ven s-toppar anvu00e4nder sig av skatterabatten. Det u00e4r hu00e4ftigt att betala skatt, eller hur?nnhttp://www.aftonbladet.se/nyheter/article6710601.abnhttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-toppar-utnyttjar-rut-avdrag_4363727.svd

 • Int Eng

  Och hur u00e4r det med rotavdragen, u00e4r det samma reaonemang du00e4r?

 • Du har helt ru00e4tt, jag lu00e4ste Klepke slarvigt. u00c4ven om det inte fu00f6ru00e4ndrar su00e5 mycket i sak. Det u00e4r fortfarande su00e5 att u00f6ver hu00e4lften u00e4r pensionu00e4rer och medelinkomsten u00e4r runt 260 000. Det ger mig inga ”promille av befolkningen”-rysningar.

 • Dina sk ”fakta” u00e4r beru00e4knade som andel av, och inte antalet individer. Su00e5 du bet dig vu00e4l i svansen du00e4r. u00c4ven om 100%, dvs samtliga som tju00e4nar en miljon eller mer, su00e5 skulle det bara motsvara var tionde brukare av RUT-beskattade tju00e4nster.

 • Pingback: Tillväxt, hållbarhet och rättvis fördelning — emretsson.net()

 • Pingback: Apropå S-budgeten()