Överkörda av Posten – och sitt fack

Foto: Maja Suslin

Genom den väldiga postterminalen i Årsta passerar en fjärdedel av Sveriges brevvolym. Övre raden: Jan Gebring, Peter Mattsson, Ingrid Blom-Lundegård och Sara Hassen.

Tusentals anställda berörs när Posten koncentrerar arbetet till färre terminaler. Vid den största terminalen, i Årsta i Stockholm, känner sig facket överkört av både Posten och Seko.

Lägre kostnader. Bättre service. Och bättre miljö genom att fler brev och paket transporteras med tåg. Det fanns bara fördelar när Postens koncernstyrelse i början av hösten beslutade att hanteringen av brev och paket ska samlas till färre terminaler. Helt nya terminaler kommer att byggas i Hallsberg och i Rosersberg, som ligger mellan Stockholm och Arlanda flygplats.

Men beslutet sätter igång en omfattande flyttkarusell inom Posten. Terminalerna i Karlstad och Västerås stängs, och verksamheten flyttas till Hallsberg. Terminalerna i Norrköping och Tomteboda, som har skurits ner tidigare, läggs ner definitivt. Till Rosersberg flyttas allt arbete vid Uppsalaterminalen, och kanske 40 procent av jobben vid terminalen i Årsta.

– Än en gång flyttas folk hit och dit, säger Jan Gebring, ordförande för Sekoklubben i Årsta. Än en gång kör de med oss.

Man kan tycka att de anställda vid Årsta­terminalen inte borde klaga. Deras terminal läggs åtminstone inte ner, och många bör kunna pendla de fyra milen till Rosersberg.

Ändå har facket i Årsta reagerat hårdare på Postens beslut än andra klubbar. Dels mot Postens ledning. Dels mot Sekos bolagsråd inom företagets brevverksamhet, som förhandlade med arbetsgivaren och accepterade förändringen utan att reservera sig.

– Förklaringen finns i vår historia, säger Jan Gebring. De postanställda i Stockholmsområdet är trötta på att kastas fram och tillbaka.

Förbluffande många vid Årstaterminalen har arbetat mellan 30 och 40 år inom Posten. Bara det senaste årtiondet har de fått flytta flera gånger.

När Klaraterminalen lades ner kring år 2000 flyttade en del arbete till den nybyggda Tomtebodaterminalen. Annat fördes till Årsta, där bland annat en ny maskin för klumpsortering (tjocka brev) installerades.

Efter bara fyra år fördes mycket av verksamheten vid Tomteboda vidare till Årsta – där den nya klumpsorterings­maskinen fick rivas av utrymmesskäl.

Nu ska brevsorteringen för norra Stockholmsområdet flyttas till Rosersberg fyra mil norr om staden – och Årsta ska få en ny klumpsorteringsmaskin. Igen.

– Sådant får oss att ifrågasätta Postens förmåga att planera, säger Jan Åhman, sekreterare i Sekoklubben på Årstaterminalen.

Tvivlen får näring av att klubben inte får se Postens beslutsunderlag.

– Av erfarenhet vet vi att det är mycket stora kostnader för att bygga en ny terminal och få den att fungera väl, säger Jan Åhman.

I Årsta tog det ett år­tionde, enligt facket. Nu passerar 25 procent av Sveriges totala brevvolym genom den väldiga hallen, stor som tre fotbollsplaner.

Terminalen är ett eldorado för den som gillar mekanik: Brev i alla storlekar och tjocklekar skiljs från varandra i olika sorteringsmaskiner, varefter en maskin för optisk avläsning läser av adressen på någon millisekund. Den del av breven som måste sorteras manuellt är nere i tio procent.

Men det som gör starkast intryck på en besökare utifrån är något annat. Här finns arbetsplatsbibliotek, pausgympa, konst på väggarna, gratis teaterbiljetter för de anställda – sådant som försvunnit på många andra arbetsplatser. Och tempot till trots är arbetsglädjen påtaglig.

– Jobbet är roligt, säger Sara Hassen. I kväll sköter jag en staplare. Den maskinen är nog min favorit.

– Det finns så många olika jobb att man får variation, säger Peter Mattsson, en av många som snart jobbat 40 år inom Posten.

Nu bryts arbetsgemenskapen upp, och facket befarar att många inte kan flytta med till Rosersberg, dit kommunikationerna är sämre.

– Alla dessa omorganisationer tar livet av oss personal, säger Ingrid Blom Lundegård, som just varit på pausgympa. Hon tror inte på Postens nya organisation.

LO-Tidningen möter också anställda som tror att Posten gör rätt. Och förstås de som inte vet vad de ska tro.

– En sak vet vi, säger Jan Åhman. Postens beslut skapar oro och river upp en verksamhet som äntligen fungerar, efter år av hårt arbete. Den nya organisationen måste ge väldigt stora fördelar för att väga upp detta. Men gör den det? Så länge vi inte får se kalkylerna tillåter vi oss att tvivla.

Mårten Martos Nilsson
08-725 52 13

Kommentera den här artikeln

 • Masoodpunjabi

  Postens omorganisering kostar 2,5 miljarder kronor. Man planerar att bygga tvu00e5 nya och stora terminaler som kommer att blir fu00e4rdiga 2014. Vi som jobbar pu00e5 posten vet att su00e5dana u00e4ndringar sker regelbundet pu00e5 posten. Fu00f6rst bygger man dyra terminaler och sedan lu00e4gger man ner dem. Varfu00f6r? Inget vet. Jag kan bevittna om de tusen tals onu00f6diga fu00f6rflyttningar . Detta borde vara intressant att flytta hela Arkan(huvud kontoret) till Umeu00e5. Du00e5 borde vi hora ett riktigt skrik fru00e5n de chefer som hu00e5ller pu00e5 att leka med vu00e5ra liv.n Postledningen u00e4r inte villig att ge oss (personal), eller de fackliga, nu00e5gra vettiga svar. Man ku00f6r bara sitt eget race. De tror att ingen kan ifru00e5gasu00e4tta dem. Enligt nya terminalstrukturen lu00e4gger man ner vu00e4ldigt bra och fungerande terminaler i Vu00e4steru00e5s, Karlstad och Tomteboda. Nu00e4rmare 500 blir arbetslu00f6sa pu00e5 en gu00e5ng och sedan kommer ett par tusen till att drabbas.n Vi som jobbar pu00e5 posten tycker att postledningen omedelbart borde stoppa att bygga nya terminaler. Det finnas redan bra terminaler som kan utvecklas om det behu00f6vs. Man ska satsa dessa grova pengar pu00e5 att skaffa fler arbetstillfu00e4lle och bra service till svenska medborgarna och hu00f6ja de post anstu00e4lldas lu00f6ner. u2013 inte u00f6kad arbetslu00f6shet. Jag vet att det finns nu00e5gra som alltid tycker att post ledning gu00f6r ru00e4tt. Det fu00e5r dem gu00f6ra men majoriteten av arbetarna u00e4r mycket kritiska mot postens nya om organisationen. Vi vill att beslutet om Rosersberg borde kastas i pappers korg du00e4r den tillhu00f6r. n

 • Mohibul Ezdani khan

  Jag vill fru00e5ga Postens ledning varfu00f6r de bygger en ny terminal i norra Stockholm nu00e4r Tomteboda finns. Hyresavtalet med Tomteboda kan man fu00f6rlu00e4nga och flytta posten dit i stu00e4llet fu00f6r att bygga en ny terminal. Finns det inte nu00e5gon mu00f6jlighet att de fu00f6retag som idag hyr i Tomteboda i framtiden kan flytta? Vi alla vet at postvolymerna sjunker sakta men su00e4kert. Su00e5 antingen kan man lu00e5ta u00c5rsta som stu00f6rsta brevterminal vara kvar som det ser ut idag eller flytta delar av norra Stockholms post till Tomteboda. Ett tredje alternativ u00e4r att all post flyttas till Tomteboda eftersom den terminalen har kapacitet att ta emot all post i Stockholmsomru00e5det. Du00e5 kan man lu00e5ta arbetstillfu00e4llena i Uppsala och Norrku00f6ping vara kvar su00e5 lu00e4nge det gu00e5r, su00e5 att personalen du00e4r inte fu00f6rlorar sitt arbete eller tvingas flytta till Rosersberg. Vi kru00e4ver att Postens koncernstyrelse ompru00f6var sitt beslut och istu00e4llet fortsu00e4tter att utveckla verksamheten i befintliga terminaler. Beslutet om Rosersberg inte tar hu00e4nsyn till de ca 1500 postanstu00e4llda som beru00f6rs i Norrku00f6ping, u00c5rsta och Uppsala. Investera inte skattebetalarnas pengar i att avskaffa arbeten!nnMohibul Ezdani khannSektionsordfu00f6rande SEKO klubb u00c5rsta sektion 1 & 2nn

 • Guest

  Du00e5liga kommunikationer till Rosersberg?nVad jag vet su00e5 gu00e5r det pendeltu00e5g dit hela dagen, en gu00e5ng i kvarten…

 • mistral

  att tomteboda som u00e4r ett logistiskt hju00e4rta, i ett brevflu00f6de du00e4r ju00e4rnvu00e4gen utgu00f6r och u00e4n mer kommer att utgu00f6ra aortan, ska opereras bort verkar minst sagt huvudlu00f6st. ett sku00e4l till flytt pu00e5stu00e5s vara hu00f6g hyra, hyran hu00f6gre upp, dvs arkens hyra vore intressant att veta. kanske man skulle flytta pu00e5 byru00e5kraterna i stu00e4llet. det finns ju logistiskt sett inget sku00e4l fu00f6r dom att husera i solna. flytta byru00e5kraterna till rosersberg i stu00e4llet. dom kanske gu00f6r nog minst skada ju lu00e4ngre fru00e5n storstaden dom befinner sig…

 • Fakta

  Paketterminalen i Ånge ryker vid omorganiseringen


  • Ånge drabbas hårdast när Posten möblerar om bland sina terminaler.


  • 85 personer berörs direkt när paketterminalen, som har funnits sedan 1966, läggs ner. Många av dem är äldre än 45 år och har arbetat på Posten hela livet, enligt Sune Sjödin, Sekos ordförande inom Postens paketverksamhet. Indirekt drabbas ytterligare omkring 110 personer: hantverkare, chaufförer och andra som har arbete tack vare terminalen.


  • Seko bekymras också av att de nya paketterminaler som Posten planerar i Stockholm och Växjö bygger på deltidstjänster.


  • Facket förhandlar om tidsplanen för förändringarna. Senast 2014 ska den nya terminalstrukturen vara på plats. • Arbetet på Facebook