Allvarligt sjuka tvingas till socialen

Fotamputerade diabetiker. Cancersjuka. Schizofrena. Den grupp som är långvarigt beroende av socialbidrag fylls nu på av sjuka som inte längre kan få ersättning från sjukförsäkringen.

– Jag tror att alla som ser vad vi hittar blir rätt chockade.

Margareta Ridderstedt, första socialsekreterare vid försörjningsenheten i Borlänge kommun, deltar i Sveriges Kommuners och Landstings kartläggning av de sjuka som måste leva på socialbidrag.

Kartläggningen, som ska redovisas i februari, ska ge en klarare bild av två grupper.

Den första är de långvarigt sjuka som är ”nollklassade” hos Försäkringskassan, det vill säga saknar sjukpenninggrundande inkomst, och därför inte kan få sjukpenning vad läkarintyget än säger.

Den andra är personer som har haft ersättning från sjukförsäkringen, men inte får det längre på grund av den nya, striktare bedömningen av arbetsförmågan och de fasta tidsgränserna för hur länge man kan få ersättning.

– De här grupperna har kommunernas socialförvaltningar väldigt svårt att hjälpa. De har läkarintyg som visar att de är sjuka, så vi kan inte ställa krav på dem, förklarar Leif Klingensjö, utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Därför vill vi få klarhet i hur många de är, vad de kostar och vilka behov de har.

Den första gruppen, de nollklassade, är en betydande del av alla som får socialbidrag, uppskattningsvis 20 procent. Här finns till exempel personer med medfödda funktionshinder och långvarigt sjuka utlandsfödda som aldrig har tagit sig in på arbetsmarknaden. En del har haft socialbidrag i över tio år.

– De är allra längst ner i samhället, säger Leif Klingensjö. De lever på en mycket låg ekonomisk nivå, och de har en sjukdom.

Kommunerna befarar nu att denna skara ska utökas med personer ur den andra gruppen: långvarigt sjuka som utförsäkras. Bland dem finns omkring 2 000 personer som har fått tillfällig sjukersättning på garantinivå, men saknar sjukpenninggrundande inkomst och alltså inte kan få sjukpenning även om de nu helt saknar arbetsförmåga.

I tre kommuner – Borlänge, Halmstad och Hässleholm – går socialsekreterare igenom de båda grupperna, person för person (kommunerna har valts ut därför att de har bra statistik). Deras kartläggning ska redovisas i februari – men redan nu tonar en mörk bild fram.

Margareta Ridderstedt, som svarar för genomgången av de nollklassade och utförsäkrade i Borlänge, ger några exempel på vilka människor som nu hänvisas till socialbidrag:

 • En funktionshindrad person som har haft aktivitetsstöd (alltså sjukersättning för unga) i sju-åtta år, behöver ledsagare för att klara sig och en så kallad god man för att tillvarata sina intressen.
 • En svårt diabetessjuk med amputerade fötter. Skulle teoretiskt sett kunna klara ett anpassat arbete några timmar per dag, får därför inte ersättning från sjukförsäkringen.
 • En ryggskadad som har haft tillfällig sjukersättning, blivit utförsäkrad och deltagit i så kallade arbetslivsintroduktion. Han är medicinskt färdigbehandlad och har ”ställt upp på allt samhället begärt”, men Arbetsförmedlingen anser att han inte kan arbeta. Nu är han sjukskriven på nytt – men saknar sjukpenninggrundande inkomst, och får alltså ingen sjukpenning.
 • En cancersjuk som nekas permanent sjukersättning eftersom det inte är säkert att sjukdomen är dödlig, och arbetsförmågan alltså kan tänkas återkomma.

Listan kan förlängas med personer som har medfödda funktionshinder och aldrig har haft ett vanligt arbete, utan på sin höjd varit i så kallad daglig sysselsättning i kommunens regi. Här finns också psykotiska personer, exempelvis manodepressiva och schizofrena.

– En provkarta på elände, sammanfattar Margareta Ridderstedt.

I Hässleholm, där varje socialsekreterare går igenom ”sina” nollklassade och utförsäkrade, ger en av socialsekreterarna liknande uppgifter.
Hon pekar på att psykiskt sjuka personer, i en del fall självmordsbenägna, har utförsäkrats, hänvisats till Arbetsförmedlingen – och sedan stängts av från ersättning då de inte dykt upp på avtalade möten.

Det rimliga, anser Margareta Ridderstedt, är att de personer det handlar om får sin försörjning genom socialförsäkringen. Socialbidrag är ju tänkt som en tillfällig lösning, högst tre månader.

När de sjuka nu hänvisas till socialbidrag måste de göra sig av med alla tillgångar. De får inte ha en make eller maka som har inkomst. De måste lämna in en ny ansökan och gå igenom en ny prövning varje månad.

– Man kan inte vara i det yttersta skyddsnätet länge och ha det bra, säger Margareta Ridderstedt. Men de här personerna ser ut att bli kvar hos oss. Jag förstår inte hur de ansvariga har tänkt.

Mårten Martos Nilsson
08-725 52 13

Kommentera den här artikeln

 • Karlsson Rolf

  De har inte tu00e4nkt de ansvariga. allt handlar om ideologi och mu00e4nniskosyn. Det kusliga u00e4r att majoriteten av svenska folket tycker politiken u00e4r bra. Det visar senaste valresultatet. Vi har fu00e5tt en ny tid och en tidsanda du00e4r solidaritet fattas och individualismen frodas.

 • Kent Larsson

  Vi ru00f6da vet att alla kan drabbas och du00e4rfu00f6r u00e4r det ett omu00e4nskligt och egoistiskt samhu00e4lle som nu byggs upp.nnKet Larssson

 • Pingback: Tweets that mention Allvarligt sjuka tvingas till socialen -- Topsy.com()

 • Pingback: De osynliggjorda… « Ett hjärta RÖTT()

 • Gu00e4st

  Hej! lu00e4mna in alla su00e5dan hu00e4r rapporter till regeringen! Be dem fu00f6rklara sig hur de tu00e4nkt med detta du00e5? nu00f6j er inte med enkla och undaflyende svar! Utan kru00e4v att fu00e5 veta hur detta ska finansieras fortsu00e4ttningsvis!! Fu00f6r kommunerna behu00f6ver ju ocksu00e5 direktiv hur de ska hantera alla nya grupper.nnFru00e5ga hur lu00e4nge regeringen tu00e4nkt att dessa ska stanna inom socialtju00e4nsten etc. Vad dessa personer ska ha fu00f6r uppgifter vilka krav och motprestationer som kru00e4vs etc.n nSamt att det behu00f6vs u00f6kade anslag isu00e5fall fu00f6r att kunna ta hand om det u00f6kade influ00f6det av utfu00f6rsu00e4krade!!nnska socialtju00e4nsten stu00e5 fu00f6r remisser till psykiatriska kliniker fu00f6r de med psykiska funktionshinder av svu00e5r art osv.nnHur ska socialtju00e4nsten hantera gruppen med fibromyalgi ME/CFS utmattningssyndrom osv.n

 • Anonym

  Snart har vi det som pu00e5 medeltiden du00e5 halta,lytta och sjuka satt och tiggde utanfu00f6r kyrkporten.nHeja Sverige och Alliansen!

 • Akribi

  Fu00f6rstu00e5r hon inte hur dom ansvariga har tu00e4nkt? Lu00e4s Reinfeldts ”det sovande folket”, du00e4r uttrycker han att ingen ska svu00e4lta, men all annan samhu00e4llshju00e4lp ska bort. Sjukfu00f6rsu00e4kringen var fu00f6r lyxig helt enkelt. Folk kunde u00e4ga en bil, ett hus eller en lu00e4genhet. Su00e5nt vill inte borgarna att staten ska ”subventionera”. Det u00e4r deras ideologi helt enkelt. Dom har tu00e4nkt, tro mig. Det u00e4r ju det som u00e4r det vu00e4rsta. Borgarna snackar om sosse-avundsjukan, att sossarna u00e4r fu00f6rtru00f6dna pu00e5 de rika. Men ingen pratar om borgarnas avundsjuka, som u00e4r helt neurotisk. Dom u00e4r avundsjuka pu00e5 dom som har det Su00c4MRE u00e4n dom sju00e4lva!!!

 • Netroomorten

  Fast jag blir lite betänksam över utredarnas inställning…

  …”De här grupperna har kommunernas socialförvaltningar väldigt svårt att hjälpa. De har läkarintyg som visar att de är sjuka, så vi kan inte ställa krav på dem”…

  …”Man kan inte vara i det yttersta skyddsnätet länge och ha det bra”…

  Kanske bara jag som läser fel…

 • Gu00e4st

  Om det u00e4r su00e5 hu00e4r lagstiftarna menar att det skall vara su00e5 borde dem fu00e5 deltaga i ett program som heter politiker byter plats med sjuk under 1 mu00e5nad eller su00e5. Tyvu00e4rr gu00e5r ju inte det fullt ut du00e5 dem oftast u00e4r friska.nOavsett om det u00e4r meningen eller inte su00e5 SKALL det inte vara su00e5 hu00e4r. Det kan ju ingen vettig mu00e4nniska tycka.

 • Pingback: Nollklassade svårt sjuka stressas hårt av staten « Synpunkter . . . . . . .()

 • Pingback: Arbetslinjen – och sedan? « De Tystas Röst()

 • Mona

  Vem valde om alliansen?

 • S-O Strandberg

  Nu skall vi inte vara negativa fu00f6r vi har hela tiden fu00e5tt veta att detta u00e4r den ”enda vu00e4gens politik”.nDen u00e4r ”modern” och inehu00e5ller ”nytu00e4nk”, Den u00e4r su00e5ledes en politik som ”gynnar alla via skattesu00e4nkningar”nDet Svenska folket VILL INTE att de sjuka skall ku00e4nna nu00e5gon form av trygghet. Arbetslu00f6sa u00e4r ett ”pack” bidragstu00f6rstande latoxar som INTE VILL JOBBA.nVilka startade allt detta? Jo S under Karlssons och Perssons ledarskap under -80 och -90 talet, men ingen vu00e5gade eller ville protistera, utan ansu00e5g den ”nu00f6dvu00e4ndig” LO su00e4llade sig till den skaran fu00f6rutom Stig Malm som hu00f6gljutt protisterade, men resten ”hu00e4ngde pu00e5″nVad gjorde alla fu00f6rbundsordfu00f6randen? Jo dom avsatte Stig Malm och hu00e4nvisade till den lille ordfu00f6randen pu00e5 smu00e5 lokala fu00f6retagsklubbr.nGlu00f6m inte bort att sossarna sju00e4lva avvisade sin egna politik som INTE Lu00c4NGER DUGLIG utan vi skulle ”fu00f6rnya oss” Till vad du00e5? Vi sju00e4lv u00f6ppnade du00f6rren fu00f6r den egoismen som styr oss i dag genom att avvvisa en solidarisk politik. nVar det pu00e5 grund av att politikerna sju00e4lv tju00e4nde mest pu00e5 dagens politik? Man kan undra….

 • Karin_h

  Min dotter u00e4r bipolu00e4r och utan oss och hennes sambo hade hon fu00e5tt leva pu00e5 gatan. Hon fu00e5r ingen aktivitetsersu00e4ttning och hon kan inte su00f6ka socialbidrag. Men sen finns det dom som inte har anhu00f6riga som kan hju00e4lpa dom!!

 • Pingback: Syste(m)försvaret inför verkligheten… | LO Bloggen()

 • anna2link

  Ja det verkar su00e5…

 • anna2link

  Ja vad ska man su00e4ga… Hittar inte ord fu00f6r detta. Sku00e4ms Sverige!!!

 • anna2link

  Ja det u00e4r mycket sku00e4mmande utveckling som vi har i Sverige i dag…

 • anna2link

  Bra fru00e5ga! Hur kunde alliansen vinna?

 • anna2lnk

  Bra skrivet… Fu00f6r vilka u00e4r dagens politik bra??? Jo fu00f6r den som redan har…

 • Pingback: Ett allt kallare samhälle breder ut sig. | Annarkia()

 • Pingback: När ytan är viktigare än innehållet… « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Vår gemensamma sak « De Tystas Röst()

 • Pingback: Unga pensioneras, medelålders utförsäkras « Ett hjärta RÖTT()

 • Susannekarlsson72

  Jag u00e4r 38 u00e5r har en bindvu00e4vs sjukdom kommer bara att bli su00e4mre prognosen u00e4r inte bra. Jag u00e4r inte arbetsfu00f6r enligt u00f6verlu00e4karen pu00e5 neuvrologen ej heller enligt tre utredningar ej heller enligt arbetsfu00f6rmedlingen. Men jag fu00e5r ingen hju00e4lp eller ersu00e4ttning. Jag ku00e4nner mig fu00f6rnedrad kru00e4ngt rutten och ovu00e4rdig kan inte betala fu00f6r mig. Ringde jour havande pru00e4st han tyckte jag skulle ta ett bank lu00e5n. Det var droppen fu00f6r mig vad ffffaa menade han. Han var su00e5 dum su00e5 han trodde jag skulle fu00e5 bank lu00e5n Fy su00e5 lu00e5gt jag sku00e4ms fu00f6r mu00e4nskligheten.

 • Pingback: M hyllar och krossar den svenska modellen « Ett hjärta RÖTT()

 • Villafranka

  Vadu00e5 fu00e5r inte ha en maka eller make??? Vad menas med det?

 • Pingback: Alla gör fel – utom regeringen « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Eftertankens kranka blekhet… « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Rivière fortsätter håna utsatta! « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Myterna om sjukförsäkringen « De Tystas Röst()

 • Pingback: Här avlivas Myterna om Sjukförsäkringen! « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Ärkebiskopen stöder diakonernas upprop « Ett hjärta RÖTT()

 • Meronivel

  Fu00f6r att fu00e5 ta emot socialbidrag fu00e5r du inte ha maka/make/sambo med inkomst, eller mu00f6jlighet att bo hos fu00f6ru00e4ldrar eller andra slu00e4ktingar. De fu00f6rvu00e4ntas fu00f6rsu00f6rja dig. Redan under socialdemokratiska regeringen su00e5 gu00e4llde detta.nSju00e4lv har jag haft bu00e5de Gu00f6ran Persson och Fredrik Reinfeldt som hallickar, du00e5 jag uppenbarligen bytte sexuella tju00e4nster mot mat och husrum, i alla fall i Socialfu00f6rvaltningens u00f6gon. n

 • Brittislofvenberg

  Allt u00e4r helt ju00e4kla sjukt, jag blev utfu00f6rsu00e4krad precis, i 3 mu00e5nader, allt hade blivit toppen i mitt liv jag har 3Diagnoser, ska gu00f6ra mu00e5nga omfattande Operationer 2 u00e5r fram u00f6ver. Jag har fu00e5tt allt mitt stu00f6d fru00e5n Ru00e5slatts kyrk fru00e5n Diakon Kristina Juneklint, och ajg u00e4r inte troende ett skit. Men dom du00f6mmer inte folk, fu00f6r vi u00e4r alla lika mycket vu00e4rda.nJag har ADHD, och nu tu00e4nker jag gu00f6ra nu00e5got av min energi,och det u00e4r att inte hu00e5lla tyst.Regeringen su00e4ger att det inte stu00e4mmer att vi drabbas av Utfu00f6rsu00e4kringar, men jag u00e4r ett levende exempel pu00e5 detta. Su00e5 nu ta rjag fram ADHD som en gu00e5va och skiter i denna osanning som Politekarna sprider, dom fu00e5r oss sjuka att ku00e4nna oss du00f6da och kru00e4nkta.nOch jag lu00e5var att om det inte blir stopp med kru00e4nka oss sjuka, kommer sju00e4lv morden u00f6ka vu00e4ldigt snabbt, Och det u00e4r sanning, fu00f6r jag vet, har sju00e4lv fu00f6rsu00f6kt 2 gu00e5nger. Men jag har ett bra nu00e4t verk runt mig, su00e5 jag har kontroll u00f6ver mina sju00e4lvmords tankar..Just nu mu00e5r alla sjuka du00e5ligt i Sverige och u00e4r ru00e4dda, endel orkar inte strida su00e5 dom ger upp och tar sina liv, och det u00e4r dagens sanning.nMen jag kommer inte att hu00e5lla tyst, jag har min nya Dator nu och u00e4lskar att skriva, su00e5 jag har bara bu00f6rjat..MVH, Brittis, som ej sku00e4ms fu00f6r att tala om sanningen om att vara sjuk i detta piss land, med mu00e4nniskor som ska gu00f6ra det bra saker, men dom stu00e5r i TV och snackar bara skit..

 • Hejsan

  Nej, ”Det sovande folket” var MUF:s ideologi. Ungdomsförbunden är ganska fristående från partierna. Moderaterna har aldrig gått i närheten så långt, de kritiserade till och med Fredrik Reinfeldt för att vara för extrem. Sossarna har fört liknande politik under1990-talet.

  Det handlar om idealen i samhället, vilket parti som styr är ganska mycket småpotatis i dessa sammanhang.

 • Pingback: Ofriheten breder ut sig i Moderaternas Sverige « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Sjukförsäkringen – tio år av debatt « De Tystas Röst()

 • Pingback: REINFELDT HAR SNOTT MIN SOMMARSTUGA | KulturklassenKulturklassen()