Arbetsskada – så säger lag och avtal

Enligt lag:

 • Det är i dag svårt att få en skada godkänd som arbetsskada efter att lagen har urholkats. Grundhållningen är att arbetsskada ersätts som vilken sjukdom eller skada som helst, alltså i första hand med sjukpenning.
 • Men om den skadade får inkomstbortfall som kan förmodas bestå under minst ett år kan lagen ge livränta som ska ge full ersättning för inkomstförluster.
 • Vid dödsfall kan efterlevande få ersättning i form av begravningshjälp och omställningslivränta och barnlivränta.

Enligt avtal:

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning om olyckan gjort att du inte kunnat arbeta på minst 15 dagar eller om olyckan orsakat bestående invaliditet. Vid kortare sjukskrivning kan du få ersättning för utlägg för sjukvård och liknande.
 • Från första sjukdagen fyller TFA upp sjukpenningen så att du slipper inkomstbortfall under hela sjukperioden.
 • Framtida inkomstförluster som inte täcks av livränta enligt lag kan ge ersättning i form av engångsbelopp eller TFA-livränta.
 • TFA kan också ge underhåll till efterlevande som komplement till det som täcks av lag och andra avtalsförsäkringar.
 • TFA ger också extra ersättning för begravningskostnader.

Martin Klepke
08-725 52 03 @martinklepke

Kommentera den här artikeln

 • Tobias

  Arbetsskadelivränta och arbetsskadeanmälningarna sjunker därför att dessa försäkringar inte har tänder.

  Om det fanns rättssäkerhet och rättstrygghet i dessa försäkringar där biträde av jurist eller advokat funnes så kanske fler anmälde arbetsskada och fler kanske sökte arbetsskadelivränta.

  Innan detta med rättssäkerheten är klar kommer man inte att få fler att anmäla om livränta.

  Sedan tänker man följande: Vad är det som gör att företrädare för dessa försäkringar inte kan förhandla fram bättre ersättningar eller avtal, när man själva har gjort det åt sig själv. Är det skillnad på folk och folk?

  Det finns ju redan fakta som visar vad som felas dessa socialförsäkringar. Men vågar man implementera detta med biträde eller advokater vid tvister mellan den försäkrade och myndigheter eller statliga verk?

  Tyvärr för den skadade och den som söker arbetsskadelivränta så får man ingenting av nytta med ytterligare utredningar.

  Jag fann denna artikel (i tidningen Advokaten från 2002) som belyser försäkringens tillkortakommande angående socialförsäkringen.

  https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2002/Nr-6-2002-Argang-68/Sjuka-och-arbetsoformogna-forlorar-mangmiljonbelopp—Advokat-efterlyser-rattshjalp-i-socialforsakringsmal/