Gör en vänstersväng som i Norge

Det finns en konstig föreställning om att det enda sättet att vinna medelklassen i Stockholm är att föra en mer borgerlig politik. Det har gjort att en del socialdemokrater ängsligt blickar mot medelklassen och tror att sänkta skatter, mer privata alternativ och uppluckrad arbetsrätt är det enda sättet att nå dem och maktinnehavet.

 

 

Men varifrån kommer dessa uppfattningar? Inte vet jag. Om man tittar på vad TCO:s egna medlemsundersökningar säger, så inte är det att medelklassen på något sätt skulle stödja en sådan borgerlig politik som en del socialdemokrater tycks tro.

Tvärtom, en klar majoritet av TCO-medlemmarna anser i likhet med LO att det är fel att sänka skatten om det går ut över välfärden. Vidare är medlemmarna inom TCO negativa till fler privata alternativ inom offentliga sektorn.
 
Än mer ideologiskt intressant är att TCO-arna tydligt anser att det är samhällets ansvar, inte den enskildes, att varje människa ska ha en god levnadsstandard. Man har också en positiv människosyn och litar starkt på folk.

Vilket är intressant och motsäger dem som tror att en borgerlig profilpolitik med mer disciplinering och kontroll skulle vara en nyckel till att nå dessa grupper.

Farlig strategi
Bortsett från att det är märkligt att ens tänka tanken att kasta sina värderingar åt sidan bara för att vinna makten, så är föreställningen att man på så sätt kan vinna medelklassen en farlig politisk strategi.

Genom att politiskt acceptera de ideologiska motståndarnas idéer försvinner den opinions- och folkbildande kraften som behövs för att mobilisera människor.

På marginalen finns det många som vacklar i sina övertygelser. Får de endast höra en högerinriktad kamp om väljarna kommer det att stärka värderingar som går åt det hållet. Dessutom kommer det politiska intresset hos dem som företräder en mer radikal politik att mattas och valdeltagandet i kärntrupper kan minska.

Att inte stå upp för och argumentera för sina ideologiska grundvärderingar kan vara förödande i längden.

Tyskt haveri
Den lärdomen måste man nu dra från ett havererat socialdemokratiskt parti som det tyska. Den stora valförlusten i söndags är ett tragiskt kvitto på en politik som blivit alltför anpassad till den borgerliga ideologin.

Det började redan under Schröder med bland annat sänkt a-kassa och försämrad arbetsrätt och fortsatte när man ingick en koalition med Merkel och högern.

Att däremot göra en vänstersväng och stå upp för sin historiskt ideologiska roll ger resultat.

Det har vi sett från det norska Arbeiderpartiet som efter katastrofvalet 2001 helt svängde och nu starkt motsätter sig privatiseringar, skattesänkningar och urholkning av välfärden. De har belönats med framgång i två raka val.

Något att lära av, eller?

 

 

Stefan Carlén

Förbundsekonom Handels

Anders Emretsson
08-725 52 04 @emretsson

Kommentera den här artikeln

 • Pingback: Tweets that mention Gör en vänstersväng som i Norge -- Topsy.com()

 • Pingback: Artikeltips: Gör en vänstersväng som i Norge | Röda Lidköping()

 • Alf Svensson

  Var fanns alla tyckare nu00e4r politiken formades. LO och samtliga LO-fu00f6rbund borde fundera u00f6ver sin ideologiska skolning av medlemmarna de senaste 20 u00e5ren. Plu00e5nboksfru00e5gor u00e4r ack su00e5 viktiga fu00f6r facket men u00e4r inget vu00e4rda fu00f6r de som slu00e5s ut fru00e5n arbetsmarknaden och tappar tryggheten.

 • Alf Svensson

  Var fanns alla tyckare nu00e4r politiken formades. LO och samtliga LO-fu00f6rbund borde fundera u00f6ver sin ideologiska skolning av medlemmarna de senaste 20 u00e5ren. Plu00e5nboksfru00e5gor u00e4r ack su00e5 viktiga fu00f6r facket men u00e4r inget vu00e4rda fu00f6r de som slu00e5s ut fru00e5n arbetsmarknaden och tappar tryggheten.

 • Claes

  Saxat fru00e5n Svenskt Nu00e4ringslivs senaste nyhetsbrevnSu00e4ger allt utan att formulera nu00e5nting. nn”Han tycker ocksu00e5 att det u00e4r hu00f6g tid till politisk ompru00f6vning i det ru00f6dgru00f6na blocket.nnu2013 Det gu00e4ller inte minst synen pu00e5 fu00f6retagandets roll i samhu00e4llsutvecklingen. Den helt oresonliga retoriken fru00e5n Vu00e4nsterpartiet kan knappast vara fu00f6renlig med en modern socialdemokratis politiska vu00e4g. ”nnNu00e5got su00e5dant fu00e5r vi som sagt i kru00f6nikan inte dras med i.

 • Claes

  Saxat fru00e5n Svenskt Nu00e4ringslivs senaste nyhetsbrevnSu00e4ger allt utan att formulera nu00e5nting. nn”Han tycker ocksu00e5 att det u00e4r hu00f6g tid till politisk ompru00f6vning i det ru00f6dgru00f6na blocket.nnu2013 Det gu00e4ller inte minst synen pu00e5 fu00f6retagandets roll i samhu00e4llsutvecklingen. Den helt oresonliga retoriken fru00e5n Vu00e4nsterpartiet kan knappast vara fu00f6renlig med en modern socialdemokratis politiska vu00e4g. ”nnNu00e5got su00e5dant fu00e5r vi som sagt i kru00f6nikan inte dras med i.

 • Claes

  Fortfarande, och mer u00e4n nu00e5nsin kan det vu00e4l vara smart och nu00f6dvu00e4ndigt att erbjuda LO-medlemmar den hu00e4r tidningen som ingu00e5endes i medlemsskapet? Du00e5 fu00e5r man en annan ru00f6st som nu00e5r ”vanliga” medlemmar kontinuerlig. Eller en samarbetstidning med andra ru00f6da och ru00f6dgru00f6na medier.nnAtt vu00e5ga vu00e4gra betala fu00f6r de borgerliga medierna u00e4r ocksu00e5 en vu00e4gnnFacebook-grupp n”Nu su00e4ger vi upp vu00e5ra prenumerationer av DN och Svd!”n

 • Pingback: Tre bra analyser av valet | Svensson()

 • Johan

  Så trött på folk som uttalar sig kategoriskt och anför ett exempel som bevis. Kom igen nu, räkna upp fler exempel på partier som tagit vänstersvängar och vunnit. Jag har gott om exempel på högersvängar som vunnit val.

 • Anders Olsén

  Ja!
  Men varför tog det så lång tid att komma på?
  Socialdemokraternas kräftgång under 30 år står tydligt i direkt proportion
  till höger-/mittanpassningen av politiken.

  Och varför skulle man tro på Mona Sahlin när hon säger att socialdemokraterna är emot något de också gjort under sina senaste regeringsperioder, lika konsekvent som borgarna?

  Allt liknar ett desperat försök att hålla kvar röster från den framvuxna medelklass,
  som glömt varför de blivit medelklass…

 • Pingback: Jinge.se » Bråttom med ny S-ordförande?()

 • Marcus

  Varje politiskt parti vilar på en ideologisk grundval. Bör man inte fråga sig: Vilken grundval vilar partiet på idag? Hur förhåller sig denna till förändringar över tid? Vilka ståndpunkter bör vi (åter)erövra och vilka bör vi släppa?

  Sedan bör man titta på hur man för ut dessa värderingar på enklast formulerade sätt. Högern älskar ju att tala om ideologiernas död, medan man själv är ideologisk som fan. Man kallar det bara inte för ideologi, man kallar det för vad stora väljargrupper lätt kan ta till sig. Fackets roll i denna process skulle kunna vara betydande.

 • Pingback: Bedrövligt, bedrövligt, bedrövligt! | Henrik Brändén()

 • Pingback: Klassallians | A perfect monster has no end()

 • Pingback: Fler eftervalstexter… « reflektioner och speglingar II…()

 • Pingback: Partiet måste våga ställa de svåra frågorna [Vänsterpartiet] | Min wordpressblogg()